mỹ

- Mỹ

Quốc tịch : Mỹ | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Mỹ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Berhalter, Gregg

CẦU THỦ

1

Johnson, Sean

Vị trí: Thủ môn

2

DeAndre Yedlin

Vị trí: Hậu vệ

3

Gonzalez, Omar

Vị trí: Hậu vệ

4

Bradley, Michael

Vị trí: Tiền vệ

5

John Anthony Brooks

Vị trí: Hậu vệ

6

Trapp, Wil

Vị trí: Tiền vệ

7

Arriola, Paul

Vị trí: Tiền vệ

8

McKennie, Weston

Vị trí: Tiền vệ

9

Zardes, Gyasi

Vị trí: Tiền đạo

10

Pulisic, Christian

Vị trí: Tiền vệ

11

Morris, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

12

Gonzalez, Jesse

Vị trí: Thủ môn

13

Tim Ream

Vị trí: Hậu vệ

14

Adams, Tyler

Vị trí: Tiền vệ

15

Roldan, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

16

Lovitz, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

17

Lletget, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

18

Lewis, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

19

Miazga, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

20

Baird, Corey

Vị trí: Tiền đạo

21

Ramirez, Christian

Vị trí: Tiền đạo

22

Horvath, Ethan

Vị trí: Thủ môn

23

Long, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

24

Lima, Nick

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Berhalter, Gregg

CẦU THỦ

1

Johnson, Sean

Vị trí: Thủ môn

2

DeAndre Yedlin

Vị trí: Hậu vệ

3

Gonzalez, Omar

Vị trí: Hậu vệ

4

Bradley, Michael

Vị trí: Tiền vệ

5

John Anthony Brooks

Vị trí: Hậu vệ

6

Trapp, Wil

Vị trí: Tiền vệ

7

Arriola, Paul

Vị trí: Tiền vệ

8

McKennie, Weston

Vị trí: Tiền vệ

9

Zardes, Gyasi

Vị trí: Tiền đạo

10

Pulisic, Christian

Vị trí: Tiền vệ

11

Morris, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

12

Gonzalez, Jesse

Vị trí: Thủ môn

13

Tim Ream

Vị trí: Hậu vệ

14

Adams, Tyler

Vị trí: Tiền vệ

15

Roldan, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

16

Lovitz, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

17

Lletget, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

18

Lewis, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

19

Miazga, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

20

Baird, Corey

Vị trí: Tiền đạo

21

Ramirez, Christian

Vị trí: Tiền đạo

22

Horvath, Ethan

Vị trí: Thủ môn

23

Long, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

24

Lima, Nick

Vị trí: Hậu vệ