mỹ

- Mỹ

Quốc tịch : Mỹ | Sân nhà: | Sức chứa: 0

My

HUẤN LUYỆN VIÊN

Berhalter, Gregg
Berhalter, Gregg

CẦU THỦ

Brad Guzan
1

Brad Guzan

Vị trí: Thủ môn

Steffen, Zack
1

Steffen, Zack

Vị trí: Thủ môn

Lima, Nick
2

Lima, Nick

Vị trí: Hậu vệ

Long, Aaron
3

Long, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

Zimmermann, Walker
4

Zimmermann, Walker

Vị trí: Hậu vệ

Brooks, John
5

Brooks, John

Vị trí: Hậu vệ

Trapp, Wil
6

Trapp, Wil

Vị trí: Tiền vệ

Roldan, Cristian
7

Roldan, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

McKennie, Weston
8

McKennie, Weston

Vị trí: Tiền vệ

Zardes, Gyasi
9

Zardes, Gyasi

Vị trí: Tiền đạo

Pulisic, Christian
10

Pulisic, Christian

Vị trí: Tiền đạo

Morris, Jordan
11

Morris, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Gonzalez, Jesse
12

Gonzalez, Jesse

Vị trí: Thủ môn

Johnson, Sean
12

Johnson, Sean

Vị trí: Thủ môn

Tim Ream
13

Tim Ream

Vị trí: Hậu vệ

Yueill, Jackson
14

Yueill, Jackson

Vị trí: Tiền vệ

Morales, Alfredo
15

Morales, Alfredo

Vị trí: Tiền vệ

Lovitz, Daniel
16

Lovitz, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

Lletget, Sebastian
17

Lletget, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

Dest, Sergino
18

Dest, Sergino

Vị trí: Hậu vệ

Sargent, Josh
19

Sargent, Josh

Vị trí: Tiền đạo

Cannon, Reggie
20

Cannon, Reggie

Vị trí: Hậu vệ

Boyd, Tyler
21

Boyd, Tyler

Vị trí: Tiền đạo

Robinson, Miles
22

Robinson, Miles

Vị trí: Hậu vệ

Pomykal, Paxton
24

Pomykal, Paxton

Vị trí: Tiền vệ

Baird, Corey
27

Baird, Corey

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Berhalter, Gregg
Berhalter, Gregg

CẦU THỦ

Brad Guzan
1

Brad Guzan

Vị trí: Thủ môn

Steffen, Zack
1

Steffen, Zack

Vị trí: Thủ môn

Lima, Nick
2

Lima, Nick

Vị trí: Hậu vệ

Long, Aaron
3

Long, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

Zimmermann, Walker
4

Zimmermann, Walker

Vị trí: Hậu vệ

Brooks, John
5

Brooks, John

Vị trí: Hậu vệ

Trapp, Wil
6

Trapp, Wil

Vị trí: Tiền vệ

Roldan, Cristian
7

Roldan, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

McKennie, Weston
8

McKennie, Weston

Vị trí: Tiền vệ

Zardes, Gyasi
9

Zardes, Gyasi

Vị trí: Tiền đạo

Pulisic, Christian
10

Pulisic, Christian

Vị trí: Tiền đạo

Morris, Jordan
11

Morris, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Gonzalez, Jesse
12

Gonzalez, Jesse

Vị trí: Thủ môn

Johnson, Sean
12

Johnson, Sean

Vị trí: Thủ môn

Tim Ream
13

Tim Ream

Vị trí: Hậu vệ

Yueill, Jackson
14

Yueill, Jackson

Vị trí: Tiền vệ

Morales, Alfredo
15

Morales, Alfredo

Vị trí: Tiền vệ

Lovitz, Daniel
16

Lovitz, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

Lletget, Sebastian
17

Lletget, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

Dest, Sergino
18

Dest, Sergino

Vị trí: Hậu vệ

Sargent, Josh
19

Sargent, Josh

Vị trí: Tiền đạo

Cannon, Reggie
20

Cannon, Reggie

Vị trí: Hậu vệ

Boyd, Tyler
21

Boyd, Tyler

Vị trí: Tiền đạo

Robinson, Miles
22

Robinson, Miles

Vị trí: Hậu vệ

Pomykal, Paxton
24

Pomykal, Paxton

Vị trí: Tiền vệ

Baird, Corey
27

Baird, Corey

Vị trí: Tiền đạo