MSV Duisburg

Quốc gia : Germany | Sân nhà: Schauinsland-Reisen-Arena | Sức chứa: 31,500

MSV Duisburg

MSV Duisburg

Quốc gia : Germany | Sân nhà: Schauinsland-Reisen-Arena | | Sức chứa: 31,500

MSV Duisburg

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Lieberknecht, Torsten

Quốc gia: Germany

Cầu thủ
Weinkauf Leo
1

Thủ môn

Quốc gia: Germany

07/07/1996

Weinkauf Leo
1

Thủ môn

07/07/1996

Compper Marvin
5

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

14/06/1985

Compper Marvin
5

Hậu vệ

14/06/1985

Krempicki Connor
6

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

14/09/1994

Krempicki Connor
6

Tiền vệ

14/09/1994

Scepanik Lukas
7

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

11/04/1994

Scepanik Lukas
7

Tiền vệ

11/04/1994

Schmeling Migel-Max
8

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

17/02/2000

Schmeling Migel-Max
8

Hậu vệ

17/02/2000

Engin Ahmet
9

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

09/08/1996

Engin Ahmet
9

Tiền vệ

09/08/1996

Moritz Stoppelkamp
10

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

11/12/1986

Moritz Stoppelkamp
10

Tiền vệ

11/12/1986

Budimbu Arnold
11

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

20/02/1995

Budimbu Arnold
11

Tiền vệ

20/02/1995

Daschner Lukas
13

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

01/10/1998

Daschner Lukas
13

Tiền vệ

01/10/1998

Albutat Tim
14

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

23/09/1992

Albutat Tim
14

Tiền vệ

23/09/1992

Rahn Matthias
15

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

17/05/1990

Rahn Matthias
15

Hậu vệ

17/05/1990

Sicker Arne
17

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

17/04/1997

Sicker Arne
17

Hậu vệ

17/04/1997

Karweina Sinan
19

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

29/03/1999

Karweina Sinan
19

Tiền đạo

29/03/1999

Mickels Leroy-Jacques
20

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

25/06/1995

Mickels Leroy-Jacques
20

Tiền vệ

25/06/1995

Jansen Maximilian
21

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

26/05/1993

Jansen Maximilian
21

Tiền vệ

26/05/1993

Brendieck Jonas
22

Thủ môn

Quốc gia: Germany

05/06/1999

Brendieck Jonas
22

Thủ môn

05/06/1999

Bitter Joshua
23

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

01/01/1997

Bitter Joshua
23

Hậu vệ

01/01/1997

Vincent Vermeij
24

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

09/08/1994

Vincent Vermeij
24

Tiền đạo

09/08/1994

Sliskovic, Petar
25

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

21/02/1991

Sliskovic, Petar
25

Tiền đạo

21/02/1991

Gembalies, Vincent
26

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

18/01/2000

Gembalies, Vincent
26

Hậu vệ

18/01/2000

Ben Balla Yassin
28

Tiền vệ

Quốc gia: France

24/02/1996

Ben Balla Yassin
28

Tiền vệ

24/02/1996

Deana Steven
30

Thủ môn

Quốc gia: Switzerland

04/03/1990

Deana Steven
30

Thủ môn

04/03/1990

Lukas Boeder
33

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

18/04/1997

Lukas Boeder
33

Hậu vệ

18/04/1997

Sabanci, Cem
35

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

09/03/2000

Sabanci, Cem
35

Tiền đạo

09/03/2000