morecambe fc

Morecambe - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Globe Arena | Sức chứa: 6,476

Logo Morecambe FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bentley, Jim

CẦU THỦ

1

Barry Roche

Vị trí: Thủ môn

2

Zak Mills

Vị trí: Hậu vệ

3

Conlan, Luke

Vị trí: Hậu vệ

4

Alex Kenyon

Vị trí: Tiền vệ

5

Old, Steven

Vị trí: Hậu vệ

6

Andrew Tutte

Vị trí: Tiền vệ

7

Bennett, Richard

Vị trí: Tiền đạo

8

Andrew Fleming

Vị trí: Tiền vệ

9

Vadaine Oliver

Vị trí: Tiền đạo

10

Adam Armstrong

Vị trí: Tiền đạo

11

Kevin Ellison

Vị trí: Tiền vệ

12

Ritchie Sutton

Vị trí: Hậu vệ

13

Szczepaniak, Dawid

Vị trí: Thủ môn

14

Dalby, Sam

Vị trí: Tiền đạo

15

Aaron Wildig

Vị trí: Tiền vệ

16

Lavelle, Samuel

Vị trí: Hậu vệ

17

Liam Mandeville

Vị trí: Tiền đạo

18

Rhys Oates

Vị trí: Tiền đạo

19

Mendes Gomes, Carlos

Vị trí: Tiền đạo

20

Jagne, Lamin

Vị trí: Tiền vệ

21

Mark Halstead

Vị trí: Thủ môn

22

Sinclair, James

Vị trí: Hậu vệ

23

Brownsword, Tyler

Vị trí: Tiền vệ

24

Paul McKay

Vị trí: Hậu vệ

25

Hedley, Ben

Vị trí: Tiền vệ

26

Piero Mingoia

Vị trí: Tiền vệ

27

Jordan Cranston

Vị trí: Hậu vệ

28

Ajay Leitch-Smith

Vị trí: Tiền đạo

29

Codjovi, Amilcar

Vị trí: Tiền vệ

30

Hawley, Kyle

Vị trí: Tiền vệ

31

Aaron Collins

Vị trí: Tiền đạo

32

Price, Freddie

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bentley, Jim

CẦU THỦ

1

Barry Roche

Vị trí: Thủ môn

2

Zak Mills

Vị trí: Hậu vệ

3

Conlan, Luke

Vị trí: Hậu vệ

4

Alex Kenyon

Vị trí: Tiền vệ

5

Old, Steven

Vị trí: Hậu vệ

6

Andrew Tutte

Vị trí: Tiền vệ

7

Bennett, Richard

Vị trí: Tiền đạo

8

Andrew Fleming

Vị trí: Tiền vệ

9

Vadaine Oliver

Vị trí: Tiền đạo

10

Adam Armstrong

Vị trí: Tiền đạo

11

Kevin Ellison

Vị trí: Tiền vệ

12

Ritchie Sutton

Vị trí: Hậu vệ

13

Szczepaniak, Dawid

Vị trí: Thủ môn

14

Dalby, Sam

Vị trí: Tiền đạo

15

Aaron Wildig

Vị trí: Tiền vệ

16

Lavelle, Samuel

Vị trí: Hậu vệ

17

Liam Mandeville

Vị trí: Tiền đạo

18

Rhys Oates

Vị trí: Tiền đạo

19

Mendes Gomes, Carlos

Vị trí: Tiền đạo

20

Jagne, Lamin

Vị trí: Tiền vệ

21

Mark Halstead

Vị trí: Thủ môn

22

Sinclair, James

Vị trí: Hậu vệ

23

Brownsword, Tyler

Vị trí: Tiền vệ

24

Paul McKay

Vị trí: Hậu vệ

25

Hedley, Ben

Vị trí: Tiền vệ

26

Piero Mingoia

Vị trí: Tiền vệ

27

Jordan Cranston

Vị trí: Hậu vệ

28

Ajay Leitch-Smith

Vị trí: Tiền đạo

29

Codjovi, Amilcar

Vị trí: Tiền vệ

30

Hawley, Kyle

Vị trí: Tiền vệ

31

Aaron Collins

Vị trí: Tiền đạo

32

Price, Freddie

Vị trí: Tiền đạo