morecambe fc

Morecambe - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Globe Arena | Sức chứa: 6,476

Logo Morecambe FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bentley, Jim

CẦU THỦ

1

Barry Roche

Vị trí: Thủ môn

2

Zak Mills

Vị trí: Hậu vệ

3

Conlan, Luke

Vị trí: Hậu vệ

4

Alex Kenyon

Vị trí: Tiền vệ

5

Old, Steven

Vị trí: Hậu vệ

6

Andrew Tutte

Vị trí: Tiền vệ

7

Bennett, Richard

Vị trí: Tiền đạo

8

Andrew Fleming

Vị trí: Tiền vệ

9

Vadaine Oliver

Vị trí: Tiền đạo

11

Kevin Ellison

Vị trí: Tiền vệ

12

Ritchie Sutton

Vị trí: Hậu vệ

13

Szczepaniak, Dawid

Vị trí: Thủ môn

14

Yarney, Josef

Vị trí: Hậu vệ

16

Lavelle, Samuel

Vị trí: Hậu vệ

20

Jagne, Lamin

Vị trí: Tiền vệ

21

Mark Halstead

Vị trí: Thủ môn

22

Sinclair, James

Vị trí: Hậu vệ

23

Brownsword, Tyler

Vị trí: Tiền vệ

24

Paul McKay

Vị trí: Hậu vệ

27

Jordan Cranston

Vị trí: Hậu vệ

29

Codjovi, Amilcar

Vị trí: Tiền vệ

Florent Cuvelier

Vị trí: Tiền vệ

15

Aaron Wildig

Vị trí: Tiền vệ

17

Liam Mandeville

Vị trí: Tiền đạo

18

Rhys Oates

Vị trí: Tiền đạo

19

Mendes Gomes, Carlos

Vị trí: Tiền đạo

25

Hedley, Ben

Vị trí: Tiền vệ

28

Ajay Leitch-Smith

Vị trí: Tiền đạo

30

Hawley, Kyle

Vị trí: Tiền vệ

32

Price, Freddie

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bentley, Jim

CẦU THỦ

1

Barry Roche

Vị trí: Thủ môn

2

Zak Mills

Vị trí: Hậu vệ

3

Conlan, Luke

Vị trí: Hậu vệ

4

Alex Kenyon

Vị trí: Tiền vệ

5

Old, Steven

Vị trí: Hậu vệ

6

Andrew Tutte

Vị trí: Tiền vệ

7

Bennett, Richard

Vị trí: Tiền đạo

8

Andrew Fleming

Vị trí: Tiền vệ

9

Vadaine Oliver

Vị trí: Tiền đạo

11

Kevin Ellison

Vị trí: Tiền vệ

12

Ritchie Sutton

Vị trí: Hậu vệ

13

Szczepaniak, Dawid

Vị trí: Thủ môn

14

Yarney, Josef

Vị trí: Hậu vệ

16

Lavelle, Samuel

Vị trí: Hậu vệ

20

Jagne, Lamin

Vị trí: Tiền vệ

21

Mark Halstead

Vị trí: Thủ môn

22

Sinclair, James

Vị trí: Hậu vệ

23

Brownsword, Tyler

Vị trí: Tiền vệ

24

Paul McKay

Vị trí: Hậu vệ

27

Jordan Cranston

Vị trí: Hậu vệ

29

Codjovi, Amilcar

Vị trí: Tiền vệ

Florent Cuvelier

Vị trí: Tiền vệ

15

Aaron Wildig

Vị trí: Tiền vệ

17

Liam Mandeville

Vị trí: Tiền đạo

18

Rhys Oates

Vị trí: Tiền đạo

19

Mendes Gomes, Carlos

Vị trí: Tiền đạo

25

Hedley, Ben

Vị trí: Tiền vệ

28

Ajay Leitch-Smith

Vị trí: Tiền đạo

30

Hawley, Kyle

Vị trí: Tiền vệ

32

Price, Freddie

Vị trí: Tiền đạo

Kết quả thi đấu Morecambe FC

Huấn luyện viên

Bentley, Jim

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

06/04/1982

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

28/05/1992

3

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

31/10/1994

4

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

17/07/1992

5

Hậu vệ

Quốc gia: New Zealand

17/02/1986

6

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

21/09/1990

7

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

03/03/1991

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

18/02/1989

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

21/10/1991

11

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

23/02/1979

12

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

29/04/1986

13

Thủ môn

Quốc gia: Ba Lan

13/04/2000

14

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

08/10/1997

16

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

03/10/1996

20

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

28/10/1997

21

Thủ môn

Quốc gia: Anh

17/09/1990

22

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

22/10/1987

23

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

31/12/1999

24

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

19/11/1996

27

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

11/03/1993

29

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

12/09/1992

15

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

15/04/1992

17

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

17/02/1997

18

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

04/12/1994

19

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

01/01/1970

25

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

18/10/1998

28

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

06/03/1990

30

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

11/05/2000

32

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1970

728x90
130x300
130x300