DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Hadzibegic, Faruk

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

Cầu thủ
Radunovic Risto
3

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

04/05/1992

Radunovic Risto
3

Hậu vệ

04/05/1992

Lagator Dusan
5

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

29/03/1994

Lagator Dusan
5

Tiền vệ

29/03/1994

Hocko Deni
8

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

22/04/1994

Hocko Deni
8

Tiền vệ

22/04/1994

Mugosa Stefan
9

Tiền đạo

Quốc gia: Montenegro

26/02/1992

Mugosa Stefan
9

Tiền đạo

26/02/1992

Fatos Beciraj
11

Tiền đạo

Quốc gia: Montenegro

05/05/1988

Fatos Beciraj
11

Tiền đạo

05/05/1988

Savicevic Vukan
14

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

29/01/1994

Savicevic Vukan
14

Tiền vệ

29/01/1994

Simic, Marko
22

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

16/06/1987

Simic, Marko
22

Hậu vệ

16/06/1987