mjondalen

Mjondalen - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Consto Arena | Sức chứa: 4,200

Logo MJONDALEN

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hansen, Vegard

CẦU THỦ

1

Makani, Sosha

Vị trí: Thủ môn

2

Jansen, Quint

Vị trí: Hậu vệ

3

Dragsnes, Vetle

Vị trí: Hậu vệ

4

Sell, William

Vị trí: Hậu vệ

5

Hansen, Alexander Betten

Vị trí: Hậu vệ

6

Olsen Solberg, Joackim

Vị trí: Hậu vệ

7

Brochmann, Tonny

Vị trí: Tiền vệ

8

Brustad, Fredrik

Vị trí: Tiền đạo

9

Liseth, Sondre

Vị trí: Tiền đạo

10

Occean, Olivier

Vị trí: Tiền đạo

11

Gauseth, Christian

Vị trí: Tiền vệ

12

Lund, Julian

Vị trí: Thủ môn

13

Hejer, Erik

Vị trí: Thủ môn

14

Diomande, Vamouti

Vị trí: Tiền đạo

15

Fredriksen, Mathias

Vị trí: Tiền đạo

16

Thorhallsson, Dagur

Vị trí: Tiền vệ

20

Akeem Latifu

Vị trí: Hậu vệ

21

Scriven, Alfred

Vị trí: Tiền đạo

22

Gulden, Henrik

Vị trí: Tiền vệ

23

Solholm Johansen, Sondre

Vị trí: Hậu vệ

24

Sagbakken, Erick

Vị trí: Hậu vệ

25

Bokwe, Georges

Vị trí: Thủ môn

26

Hansen, Adrian Aleksander

Vị trí: Tiền vệ

26

Helling, Gustav Sving

Vị trí: Tiền đạo

27

Bamenye, Frank

Vị trí: Tiền đạo

28

Bothun, Martin

Vị trí: Hậu vệ

29

Karlsen, Tobias Widemann

Vị trí: Tiền vệ

30

Sagbakken, Aristide

Vị trí: Tiền vệ

31

Bojang, Jibril

Vị trí: Tiền đạo

32

Ranmark, Mathias Eriksen

Vị trí: Thủ môn

33

Aasmundsen, Stian

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hansen, Vegard

CẦU THỦ

1

Makani, Sosha

Vị trí: Thủ môn

2

Jansen, Quint

Vị trí: Hậu vệ

3

Dragsnes, Vetle

Vị trí: Hậu vệ

4

Sell, William

Vị trí: Hậu vệ

5

Hansen, Alexander Betten

Vị trí: Hậu vệ

6

Olsen Solberg, Joackim

Vị trí: Hậu vệ

7

Brochmann, Tonny

Vị trí: Tiền vệ

8

Brustad, Fredrik

Vị trí: Tiền đạo

9

Liseth, Sondre

Vị trí: Tiền đạo

10

Occean, Olivier

Vị trí: Tiền đạo

11

Gauseth, Christian

Vị trí: Tiền vệ

12

Lund, Julian

Vị trí: Thủ môn

13

Hejer, Erik

Vị trí: Thủ môn

14

Diomande, Vamouti

Vị trí: Tiền đạo

15

Fredriksen, Mathias

Vị trí: Tiền đạo

16

Thorhallsson, Dagur

Vị trí: Tiền vệ

20

Akeem Latifu

Vị trí: Hậu vệ

21

Scriven, Alfred

Vị trí: Tiền đạo

22

Gulden, Henrik

Vị trí: Tiền vệ

23

Solholm Johansen, Sondre

Vị trí: Hậu vệ

24

Sagbakken, Erick

Vị trí: Hậu vệ

25

Bokwe, Georges

Vị trí: Thủ môn

26

Hansen, Adrian Aleksander

Vị trí: Tiền vệ

26

Helling, Gustav Sving

Vị trí: Tiền đạo

27

Bamenye, Frank

Vị trí: Tiền đạo

28

Bothun, Martin

Vị trí: Hậu vệ

29

Karlsen, Tobias Widemann

Vị trí: Tiền vệ

30

Sagbakken, Aristide

Vị trí: Tiền vệ

31

Bojang, Jibril

Vị trí: Tiền đạo

32

Ranmark, Mathias Eriksen

Vị trí: Thủ môn

33

Aasmundsen, Stian

Vị trí: Tiền vệ