mjondalen

Mjondalen - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Consto Arena | Sức chứa: 4,350

MJONDALEN

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hansen, Vegard
Hansen, Vegard

CẦU THỦ

Makani, Sosha
1

Makani, Sosha

Vị trí: Thủ môn

Jansen, Quint
2

Jansen, Quint

Vị trí: Hậu vệ

Dragsnes, Vetle
3

Dragsnes, Vetle

Vị trí: Hậu vệ

Sell, William
4

Sell, William

Vị trí: Hậu vệ

Hansen, Alexander Betten
5

Hansen, Alexander Betten

Vị trí: Hậu vệ

Olsen Solberg, Joackim
6

Olsen Solberg, Joackim

Vị trí: Hậu vệ

Brochmann, Tonny
7

Brochmann, Tonny

Vị trí: Tiền vệ

Brustad, Fredrik
8

Brustad, Fredrik

Vị trí: Tiền đạo

Liseth, Sondre
9

Liseth, Sondre

Vị trí: Tiền đạo

Occean, Olivier
10

Occean, Olivier

Vị trí: Tiền đạo

Gauseth, Christian
11

Gauseth, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Lund, Julian
12

Lund, Julian

Vị trí: Thủ môn

Hejer, Erik
13

Hejer, Erik

Vị trí: Thủ môn

Fredriksen, Mathias
15

Fredriksen, Mathias

Vị trí: Tiền đạo

Silfver, Pontus
19

Silfver, Pontus

Vị trí: Tiền vệ

Akeem Latifu
20

Akeem Latifu

Vị trí: Hậu vệ

Gulden, Henrik
22

Gulden, Henrik

Vị trí: Tiền vệ

Solholm Johansen, Sondre
23

Solholm Johansen, Sondre

Vị trí: Hậu vệ

Bokwe, Georges
25

Bokwe, Georges

Vị trí: Thủ môn

Helling, Gustav Sving
26

Helling, Gustav Sving

Vị trí: Tiền đạo

Hansen, Adrian Aleksander
27

Hansen, Adrian Aleksander

Vị trí: Tiền vệ

Bamenye, Frank
27

Bamenye, Frank

Vị trí: Tiền đạo

Bothun, Martin
28

Bothun, Martin

Vị trí: Hậu vệ

Karlsen, Tobias Widemann
29

Karlsen, Tobias Widemann

Vị trí: Tiền vệ

Sagbakken, Aristide
30

Sagbakken, Aristide

Vị trí: Tiền vệ

Bojang, Jibril
31

Bojang, Jibril

Vị trí: Tiền đạo

Aasmundsen, Stian
33

Aasmundsen, Stian

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hansen, Vegard
Hansen, Vegard

CẦU THỦ

Makani, Sosha
1

Makani, Sosha

Vị trí: Thủ môn

Jansen, Quint
2

Jansen, Quint

Vị trí: Hậu vệ

Dragsnes, Vetle
3

Dragsnes, Vetle

Vị trí: Hậu vệ

Sell, William
4

Sell, William

Vị trí: Hậu vệ

Hansen, Alexander Betten
5

Hansen, Alexander Betten

Vị trí: Hậu vệ

Olsen Solberg, Joackim
6

Olsen Solberg, Joackim

Vị trí: Hậu vệ

Brochmann, Tonny
7

Brochmann, Tonny

Vị trí: Tiền vệ

Brustad, Fredrik
8

Brustad, Fredrik

Vị trí: Tiền đạo

Liseth, Sondre
9

Liseth, Sondre

Vị trí: Tiền đạo

Occean, Olivier
10

Occean, Olivier

Vị trí: Tiền đạo

Gauseth, Christian
11

Gauseth, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Lund, Julian
12

Lund, Julian

Vị trí: Thủ môn

Hejer, Erik
13

Hejer, Erik

Vị trí: Thủ môn

Fredriksen, Mathias
15

Fredriksen, Mathias

Vị trí: Tiền đạo

Silfver, Pontus
19

Silfver, Pontus

Vị trí: Tiền vệ

Akeem Latifu
20

Akeem Latifu

Vị trí: Hậu vệ

Gulden, Henrik
22

Gulden, Henrik

Vị trí: Tiền vệ

Solholm Johansen, Sondre
23

Solholm Johansen, Sondre

Vị trí: Hậu vệ

Bokwe, Georges
25

Bokwe, Georges

Vị trí: Thủ môn

Helling, Gustav Sving
26

Helling, Gustav Sving

Vị trí: Tiền đạo

Hansen, Adrian Aleksander
27

Hansen, Adrian Aleksander

Vị trí: Tiền vệ

Bamenye, Frank
27

Bamenye, Frank

Vị trí: Tiền đạo

Bothun, Martin
28

Bothun, Martin

Vị trí: Hậu vệ

Karlsen, Tobias Widemann
29

Karlsen, Tobias Widemann

Vị trí: Tiền vệ

Sagbakken, Aristide
30

Sagbakken, Aristide

Vị trí: Tiền vệ

Bojang, Jibril
31

Bojang, Jibril

Vị trí: Tiền đạo

Aasmundsen, Stian
33

Aasmundsen, Stian

Vị trí: Tiền vệ