matsumoto yamaga fc

Matsumoto - Nhật Bản

Quốc tịch : Nhật Bản | Sân nhà: Sunpro Alwin | Sức chứa: 20,336

Logo MATSUMOTO YAMAGA FC
Huấn luyện viên

Sorimachi, Yasuharu

Quốc gia: Nhật Bản

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Nhật Bản

03/08/1990

2

Hậu vệ

Quốc gia: Nhật Bản

13/09/1989

3

Hậu vệ

Quốc gia: Nhật Bản

31/07/1982

4

Hậu vệ

Quốc gia: Nhật Bản

15/09/1985

5

Hậu vệ

Quốc gia: Nhật Bản

29/11/1990

6

Tiền vệ

Quốc gia: Nhật Bản

30/01/1991

7

Tiền đạo

Quốc gia: Nhật Bản

20/10/1997

8

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

03/12/1990

9

Tiền đạo

Quốc gia: Nhật Bản

17/03/1986

10

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

03/07/1991

11

Tiền đạo

Quốc gia: Nhật Bản

23/05/1991

13

Tiền vệ

Quốc gia: Nhật Bản

23/09/1991

14

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

26/01/1989

15

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

27/04/1993

16

Thủ môn

Quốc gia: Nhật Bản

22/08/1987

17

Tiền vệ

Quốc gia: Nhật Bản

16/07/1994

18

Hậu vệ

Quốc gia: Nhật Bản

21/03/1989

19

Tiền đạo

Quốc gia: Nhật Bản

15/11/1991

20

Tiền vệ

Quốc gia: Nhật Bản

12/02/1996

21

Thủ môn

Quốc gia: Hàn Quốc

12/01/1999

22

Tiền vệ

Quốc gia: Nhật Bản

20/04/1998

23

Thủ môn

Quốc gia: Nhật Bản

30/12/1989

24

Hậu vệ

Quốc gia: Nhật Bản

29/12/1986

25

Tiền vệ

Quốc gia: Nhật Bản

19/12/1989

27

Tiền đạo

Quốc gia: Nhật Bản

04/06/2000

28

Hậu vệ

Quốc gia: Nhật Bản

16/07/2000

30

Hậu vệ

Quốc gia: Nhật Bản

20/07/1994

31

Hậu vệ

Quốc gia: Nhật Bản

13/07/1987

32

Tiền vệ

Quốc gia: Nhật Bản

28/06/1995

33

Hậu vệ

Quốc gia: Nhật Bản

17/08/1996

34

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

17/11/1999

35

Tiền vệ

Quốc gia: Nhật Bản

15/07/1989

36

Hậu vệ

Quốc gia: Nhật Bản

22/12/1997

42

Tiền vệ

Quốc gia: Nhật Bản

16/07/1993

44

Hậu vệ

Quốc gia: Nhật Bản

04/04/1991

47

Tiền vệ

Quốc gia: Nhật Bản

28/07/1989