mansfield town fc

Mansfield - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: One Call Stadium | Sức chứa: 9,186

Logo Mansfield Town FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Flitcroft, David

CẦU THỦ

1

Conrad Logan

Vị trí: Thủ môn

2

Hayden White

Vị trí: Hậu vệ

3

Malvind Benning

Vị trí: Hậu vệ

4

Matt Preston

Vị trí: Hậu vệ

5

Pearce, Krystian

Vị trí: Hậu vệ

6

Neal Bishop

Vị trí: Tiền vệ

7

Alex MacDonald

Vị trí: Tiền vệ

8

Jacob Mellis

Vị trí: Tiền vệ

9

Craig Davies

Vị trí: Tiền đạo

10

Khan, Otis

Vị trí: Tiền đạo

11

Will Atkinson

Vị trí: Tiền vệ

12

Robert Olejnik

Vị trí: Thủ môn

15

Paul Anderson

Vị trí: Tiền vệ

16

Calum Butcher

Vị trí: Tiền vệ

17

Ryan Sweeney

Vị trí: Hậu vệ

18

David Mirfin

Vị trí: Hậu vệ

19

Tyler Walker

Vị trí: Tiền đạo

20

Elsnik, Timi

Vị trí: Tiền vệ

21

Jake Kean

Vị trí: Thủ môn

22

Himilton, CJ

Vị trí: Tiền đạo

24

Omari Sterling James

Vị trí: Tiền vệ

AJ Goerge

Vị trí: Tiền vệ

26

Law, Jason

Vị trí: Tiền đạo

28

Wilder, Henri

Vị trí: Hậu vệ

29

Graham, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

30

Smith, Alistair

Vị trí: Hậu vệ

32

Danny Rose

Vị trí: Tiền đạo

33

Blake, Nyle

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Flitcroft, David

CẦU THỦ

1

Conrad Logan

Vị trí: Thủ môn

2

Hayden White

Vị trí: Hậu vệ

3

Malvind Benning

Vị trí: Hậu vệ

4

Matt Preston

Vị trí: Hậu vệ

5

Pearce, Krystian

Vị trí: Hậu vệ

6

Neal Bishop

Vị trí: Tiền vệ

7

Alex MacDonald

Vị trí: Tiền vệ

8

Jacob Mellis

Vị trí: Tiền vệ

9

Craig Davies

Vị trí: Tiền đạo

10

Khan, Otis

Vị trí: Tiền đạo

11

Will Atkinson

Vị trí: Tiền vệ

12

Robert Olejnik

Vị trí: Thủ môn

15

Paul Anderson

Vị trí: Tiền vệ

16

Calum Butcher

Vị trí: Tiền vệ

17

Ryan Sweeney

Vị trí: Hậu vệ

18

David Mirfin

Vị trí: Hậu vệ

19

Tyler Walker

Vị trí: Tiền đạo

20

Elsnik, Timi

Vị trí: Tiền vệ

21

Jake Kean

Vị trí: Thủ môn

22

Himilton, CJ

Vị trí: Tiền đạo

24

Omari Sterling James

Vị trí: Tiền vệ

AJ Goerge

Vị trí: Tiền vệ

26

Law, Jason

Vị trí: Tiền đạo

28

Wilder, Henri

Vị trí: Hậu vệ

29

Graham, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

30

Smith, Alistair

Vị trí: Hậu vệ

32

Danny Rose

Vị trí: Tiền đạo

33

Blake, Nyle

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Flitcroft, David

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

18/04/1986

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

15/04/1995

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

02/11/1993

4

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

16/03/1995

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

05/01/1990

6

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

07/08/1981

7

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

14/04/1990

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

08/01/1991

9

Tiền đạo

Quốc gia: Xứ Wales

09/01/1986

10

Tiền đạo

Quốc gia: Pakistan

05/09/1995

11

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

14/10/1988

12

Thủ môn

Quốc gia: Áo

26/11/1986

15

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

23/07/1988

16

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

26/02/1991

17

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

15/04/1997

18

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

18/04/1985

19

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

07/10/1996

20

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

29/04/1998

21

Thủ môn

Quốc gia: Anh

04/02/1991

22

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

23/03/1995

24

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

15/09/1993

Tiền vệ

Quốc gia: Antigua And Barbuda

06/12/1996

26

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

26/04/1999

28

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

29

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1970

30

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

27/02/1994

32

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

10/12/1993

33

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1970

728x90
130x300
130x300