DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Mangia, Devis

Quốc gia: Italy

Cầu thủ
Mifsud Michael
9

Tiền đạo

Quốc gia: Malta

17/04/1981

Mifsud Michael
9

Tiền đạo

17/04/1981

Al-Tumi, Rashed
12

Thủ môn

Quốc gia: Malta

10/04/2000

Al-Tumi, Rashed
12

Thủ môn

10/04/2000

Paiber, Brandon Diego
14

Tiền vệ

Quốc gia: Malta

05/06/1995

Paiber, Brandon Diego
14

Tiền vệ

05/06/1995

Micallef, Karl
15

Hậu vệ

Quốc gia: Malta

08/09/1996

Micallef, Karl
15

Hậu vệ

08/09/1996

Pisani, Jurgen
20

Tiền vệ

Quốc gia: Malta

03/09/1992

Pisani, Jurgen
20

Tiền vệ

03/09/1992

Muscat, Zach
22

Hậu vệ

Quốc gia: Malta

22/08/1993

Muscat, Zach
22

Hậu vệ

22/08/1993

Caruana, Tristan
23

Tiền vệ

Quốc gia: Malta

15/09/1991

Caruana, Tristan
23

Tiền vệ

15/09/1991