malaysia

- Malaysia

Quốc tịch : Malaysia | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Malaysia

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hoe, Tan Cheng

CẦU THỦ

1

Marlias, Farizal

Vị trí: Thủ môn

5

bin Azlin, Adam Nor

Vị trí: Hậu vệ

Hisham, Mohd

Vị trí: Hậu vệ

2

Aznan, Amirul

Vị trí: Hậu vệ

3

Saad, Shahrul

Vị trí: Hậu vệ

4

Safari, Syahmi

Vị trí: Hậu vệ

6

Andik Ishak, Syazwan

Vị trí: Hậu vệ

7

Zafuan, Aidil

Vị trí: Hậu vệ

15

Davaragi, Kenny Pallraj

Vị trí: Tiền vệ

16

Zainon, Syazwan

Vị trí: Tiền vệ

bin Nordin, Mohd Azzizan

Vị trí: Tiền vệ

8

Radzak, Zaquan Adha

Vị trí: Tiền đạo

9

Talaha, Norshahrul

Vị trí: Tiền đạo

10

Fauzi, Shahrel Fikri

Vị trí: Tiền đạo

11

Rasid, Safawi

Vị trí: Tiền vệ

12

Mahinan, Akram

Vị trí: Tiền vệ

13

Sumareh, Mohamadou

Vị trí: Tiền vệ

14

Abba, Syamer Kutty

Vị trí: Tiền vệ

17

Zakaria, Irfan

Vị trí: Hậu vệ

18

Ahmad, Syafiq

Vị trí: Tiền đạo

19

Rashid, Akhyar

Vị trí: Tiền vệ

20

Bakri, Ahmad

Vị trí: Tiền đạo

20

Abdul, Azam

Vị trí: Tiền vệ

21

Hashim, Nazirul

Vị trí: Hậu vệ

22

Fahmi, Khairul

Vị trí: Thủ môn

23

Hakim, Muhammad

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hoe, Tan Cheng

CẦU THỦ

1

Marlias, Farizal

Vị trí: Thủ môn

5

bin Azlin, Adam Nor

Vị trí: Hậu vệ

Hisham, Mohd

Vị trí: Hậu vệ

2

Aznan, Amirul

Vị trí: Hậu vệ

3

Saad, Shahrul

Vị trí: Hậu vệ

4

Safari, Syahmi

Vị trí: Hậu vệ

6

Andik Ishak, Syazwan

Vị trí: Hậu vệ

7

Zafuan, Aidil

Vị trí: Hậu vệ

15

Davaragi, Kenny Pallraj

Vị trí: Tiền vệ

16

Zainon, Syazwan

Vị trí: Tiền vệ

bin Nordin, Mohd Azzizan

Vị trí: Tiền vệ

8

Radzak, Zaquan Adha

Vị trí: Tiền đạo

9

Talaha, Norshahrul

Vị trí: Tiền đạo

10

Fauzi, Shahrel Fikri

Vị trí: Tiền đạo

11

Rasid, Safawi

Vị trí: Tiền vệ

12

Mahinan, Akram

Vị trí: Tiền vệ

13

Sumareh, Mohamadou

Vị trí: Tiền vệ

14

Abba, Syamer Kutty

Vị trí: Tiền vệ

17

Zakaria, Irfan

Vị trí: Hậu vệ

18

Ahmad, Syafiq

Vị trí: Tiền đạo

19

Rashid, Akhyar

Vị trí: Tiền vệ

20

Bakri, Ahmad

Vị trí: Tiền đạo

20

Abdul, Azam

Vị trí: Tiền vệ

21

Hashim, Nazirul

Vị trí: Hậu vệ

22

Fahmi, Khairul

Vị trí: Thủ môn

23

Hakim, Muhammad

Vị trí: Thủ môn

Lịch thi đấu Malaysia

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1

Kết quả thi đấu Malaysia

Huấn luyện viên

Hoe, Tan Cheng

Quốc gia: Malaysia

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Malaysia

29/06/1986

5

Hậu vệ

Quốc gia: Malaysia

05/01/1996

Hậu vệ

Quốc gia: Malaysia

27/05/1991

2

Hậu vệ

Quốc gia: Malaysia

23/07/1993

3

Hậu vệ

Quốc gia: Malaysia

08/07/1993

4

Hậu vệ

Quốc gia: Malaysia

05/02/1998

6

Hậu vệ

Quốc gia: Malaysia

04/08/1996

7

Hậu vệ

Quốc gia: Malaysia

03/08/1987

15

Tiền vệ

Quốc gia: Malaysia

21/04/1993

16

Tiền vệ

Quốc gia: Malaysia

13/11/1989

Tiền vệ

Quốc gia: Malaysia

03/07/1994

8

Tiền đạo

Quốc gia: Malaysia

03/08/1987

9

Tiền đạo

Quốc gia: Malaysia

08/06/1986

10

Tiền đạo

Quốc gia: Malaysia

17/10/1994

11

Tiền vệ

Quốc gia: Malaysia

05/03/1997

12

Tiền vệ

Quốc gia: Malaysia

19/01/1993

13

Tiền vệ

Quốc gia: Malaysia

20/09/1994

14

Tiền vệ

Quốc gia: Malaysia

01/10/1997

17

Hậu vệ

Quốc gia: Malaysia

04/06/1995

18

Tiền đạo

Quốc gia: Malaysia

28/06/1995

19

Tiền vệ

Quốc gia: Malaysia

01/05/1999

20

Tiền đạo

Quốc gia: Malaysia

19/06/1991

20

Tiền vệ

Quốc gia: Malaysia

03/01/1995

21

Hậu vệ

Quốc gia: Malaysia

06/04/1993

22

Thủ môn

Quốc gia: Malaysia

07/01/1989

23

Thủ môn

Quốc gia: Malaysia

30/03/1993

728x90
130x300
130x300