malaysia

- Malaysia

Quốc tịch : Malaysia | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Malaysia

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hoe, Tan Cheng
Hoe, Tan Cheng

CẦU THỦ

Marlias, Farizal
1

Marlias, Farizal

Vị trí: Thủ môn

Andik Ishak, Syazwan
6

Andik Ishak, Syazwan

Vị trí: Hậu vệ

Hisham, Mohd

Hisham, Mohd

Vị trí: Hậu vệ

Aznan, Amirul
2

Aznan, Amirul

Vị trí: Hậu vệ

Saad, Shahrul
3

Saad, Shahrul

Vị trí: Hậu vệ

Safari, Syahmi
4

Safari, Syahmi

Vị trí: Hậu vệ

bin Azlin, Adam Nor
5

bin Azlin, Adam Nor

Vị trí: Hậu vệ

Bakhtiar, Baddrol
7

Bakhtiar, Baddrol

Vị trí: Tiền vệ

Zafuan, Aidil
7

Zafuan, Aidil

Vị trí: Hậu vệ

Radzak, Zaquan Adha
8

Radzak, Zaquan Adha

Vị trí: Tiền đạo

Talaha, Norshahrul
9

Talaha, Norshahrul

Vị trí: Tiền đạo

Fauzi, Shahrel Fikri
10

Fauzi, Shahrel Fikri

Vị trí: Tiền đạo

Rasid, Safawi
11

Rasid, Safawi

Vị trí: Tiền vệ

Mahinan, Akram
12

Mahinan, Akram

Vị trí: Tiền vệ

Sumareh, Mohamadou
13

Sumareh, Mohamadou

Vị trí: Tiền vệ

Abba, Syamer Kutty
14

Abba, Syamer Kutty

Vị trí: Tiền vệ

Davaragi, Kenny Pallraj
15

Davaragi, Kenny Pallraj

Vị trí: Tiền vệ

Zainon, Syazwan
16

Zainon, Syazwan

Vị trí: Tiền vệ

Zakaria, Irfan
17

Zakaria, Irfan

Vị trí: Hậu vệ

Ahmad, Syafiq
18

Ahmad, Syafiq

Vị trí: Tiền đạo

Rashid, Akhyar
19

Rashid, Akhyar

Vị trí: Tiền vệ

Abdul, Azam
20

Abdul, Azam

Vị trí: Tiền vệ

Bakri, Ahmad
20

Bakri, Ahmad

Vị trí: Tiền đạo

Hashim, Nazirul
21

Hashim, Nazirul

Vị trí: Hậu vệ

Fahmi, Khairul
22

Fahmi, Khairul

Vị trí: Thủ môn

Hakim, Muhammad
23

Hakim, Muhammad

Vị trí: Thủ môn

Corbin-Ong, La'Vere

Corbin-Ong, La'Vere

Vị trí: Hậu vệ

bin Nordin, Mohd Azzizan

bin Nordin, Mohd Azzizan

Vị trí: Tiền vệ

Mohd Faiz

Mohd Faiz

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hoe, Tan Cheng
Hoe, Tan Cheng

CẦU THỦ

Marlias, Farizal
1

Marlias, Farizal

Vị trí: Thủ môn

Andik Ishak, Syazwan
6

Andik Ishak, Syazwan

Vị trí: Hậu vệ

Hisham, Mohd

Hisham, Mohd

Vị trí: Hậu vệ

Aznan, Amirul
2

Aznan, Amirul

Vị trí: Hậu vệ

Saad, Shahrul
3

Saad, Shahrul

Vị trí: Hậu vệ

Safari, Syahmi
4

Safari, Syahmi

Vị trí: Hậu vệ

bin Azlin, Adam Nor
5

bin Azlin, Adam Nor

Vị trí: Hậu vệ

Bakhtiar, Baddrol
7

Bakhtiar, Baddrol

Vị trí: Tiền vệ

Zafuan, Aidil
7

Zafuan, Aidil

Vị trí: Hậu vệ

Radzak, Zaquan Adha
8

Radzak, Zaquan Adha

Vị trí: Tiền đạo

Talaha, Norshahrul
9

Talaha, Norshahrul

Vị trí: Tiền đạo

Fauzi, Shahrel Fikri
10

Fauzi, Shahrel Fikri

Vị trí: Tiền đạo

Rasid, Safawi
11

Rasid, Safawi

Vị trí: Tiền vệ

Mahinan, Akram
12

Mahinan, Akram

Vị trí: Tiền vệ

Sumareh, Mohamadou
13

Sumareh, Mohamadou

Vị trí: Tiền vệ

Abba, Syamer Kutty
14

Abba, Syamer Kutty

Vị trí: Tiền vệ

Davaragi, Kenny Pallraj
15

Davaragi, Kenny Pallraj

Vị trí: Tiền vệ

Zainon, Syazwan
16

Zainon, Syazwan

Vị trí: Tiền vệ

Zakaria, Irfan
17

Zakaria, Irfan

Vị trí: Hậu vệ

Ahmad, Syafiq
18

Ahmad, Syafiq

Vị trí: Tiền đạo

Rashid, Akhyar
19

Rashid, Akhyar

Vị trí: Tiền vệ

Abdul, Azam
20

Abdul, Azam

Vị trí: Tiền vệ

Bakri, Ahmad
20

Bakri, Ahmad

Vị trí: Tiền đạo

Hashim, Nazirul
21

Hashim, Nazirul

Vị trí: Hậu vệ

Fahmi, Khairul
22

Fahmi, Khairul

Vị trí: Thủ môn

Hakim, Muhammad
23

Hakim, Muhammad

Vị trí: Thủ môn

Corbin-Ong, La'Vere

Corbin-Ong, La'Vere

Vị trí: Hậu vệ

bin Nordin, Mohd Azzizan

bin Nordin, Mohd Azzizan

Vị trí: Tiền vệ

Mohd Faiz

Mohd Faiz

Vị trí: Tiền vệ