malaysia

- Malaysia

Quốc tịch : Malaysia | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Malaysia

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hoe, Tan Cheng
Hoe, Tan Cheng

CẦU THỦ

Marlias, Farizal
1

Marlias, Farizal

Vị trí: Thủ môn

Davies, Matthew
2

Davies, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

Aznan, Amirul Azhan
2

Aznan, Amirul Azhan

Vị trí: Hậu vệ

Saad, Shahrul
3

Saad, Shahrul

Vị trí: Hậu vệ

Safari, Syahmi
4

Safari, Syahmi

Vị trí: Hậu vệ

bin Azlin, Adam Nor
5

bin Azlin, Adam Nor

Vị trí: Hậu vệ

Gan, Brendan
6

Gan, Brendan

Vị trí: Tiền vệ

Andik Ishak, Syazwan
6

Andik Ishak, Syazwan

Vị trí: Hậu vệ

Bakhtiar, Baddrol
7

Bakhtiar, Baddrol

Vị trí: Tiền vệ

Corbin-Ong, La'Vere
7

Corbin-Ong, La'Vere

Vị trí: Hậu vệ

Zafuan, Aidil
7

Zafuan, Aidil

Vị trí: Hậu vệ

Nasrulhaq, Azrif

Nasrulhaq, Azrif

Vị trí: Hậu vệ

Mohd Faiz

Mohd Faiz

Vị trí: Tiền vệ

bin Abdul Azih, Mohammad Nor Azam
8

bin Abdul Azih, Mohammad Nor Azam

Vị trí: Tiền vệ

Radzak, Zaquan Adha
8

Radzak, Zaquan Adha

Vị trí: Tiền đạo

Idlan, Norshahrul
9

Idlan, Norshahrul

Vị trí: Tiền đạo

Fauzi, Shahrel Fikri
10

Fauzi, Shahrel Fikri

Vị trí: Tiền đạo

Rasid, Safawi
11

Rasid, Safawi

Vị trí: Tiền vệ

Mahinan, Akram
12

Mahinan, Akram

Vị trí: Tiền vệ

Sumareh, Mohamadou
13

Sumareh, Mohamadou

Vị trí: Tiền vệ

Abba, Syamer Kutty
14

Abba, Syamer Kutty

Vị trí: Tiền vệ

Janasekaran, Partiban
15

Janasekaran, Partiban

Vị trí: Tiền vệ

Davaragi, Kenny Pallraj
15

Davaragi, Kenny Pallraj

Vị trí: Tiền vệ

Zainon, Syazwan
16

Zainon, Syazwan

Vị trí: Tiền vệ

Azman, Hadin
16

Azman, Hadin

Vị trí: Tiền vệ

Zakaria, Irfan
17

Zakaria, Irfan

Vị trí: Hậu vệ

Tan, Dominic
18

Tan, Dominic

Vị trí: Hậu vệ

Rashid, Akhyar
19

Rashid, Akhyar

Vị trí: Tiền vệ

Azih, Azam
20

Azih, Azam

Vị trí: Tiền vệ

Bakri, Hazwan
20

Bakri, Hazwan

Vị trí: Tiền đạo

Ahmad, Syafiq
20

Ahmad, Syafiq

Vị trí: Tiền đạo

Nazirul Naim
21

Nazirul Naim

Vị trí: Hậu vệ

Hakim, Muhammad Hafizul
22

Hakim, Muhammad Hafizul

Vị trí: Thủ môn

Fahmi, Khairul
22

Fahmi, Khairul

Vị trí: Thủ môn

Mohd Ifwat Akmal
23

Mohd Ifwat Akmal

Vị trí: Thủ môn

Bin Mohd Khalid, Khairulazhan
23

Bin Mohd Khalid, Khairulazhan

Vị trí: Thủ môn

bin Saari, Abdul Halim
24

bin Saari, Abdul Halim

Vị trí: Tiền vệ

Muhammad Danial Amier
25

Muhammad Danial Amier

Vị trí: Tiền vệ

bin Nordin, Mohd Azzizan
26

bin Nordin, Mohd Azzizan

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hoe, Tan Cheng
Hoe, Tan Cheng

CẦU THỦ

Marlias, Farizal
1

Marlias, Farizal

Vị trí: Thủ môn

Davies, Matthew
2

Davies, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

Aznan, Amirul Azhan
2

Aznan, Amirul Azhan

Vị trí: Hậu vệ

Saad, Shahrul
3

Saad, Shahrul

Vị trí: Hậu vệ

Safari, Syahmi
4

Safari, Syahmi

Vị trí: Hậu vệ

bin Azlin, Adam Nor
5

bin Azlin, Adam Nor

Vị trí: Hậu vệ

Gan, Brendan
6

Gan, Brendan

Vị trí: Tiền vệ

Andik Ishak, Syazwan
6

Andik Ishak, Syazwan

Vị trí: Hậu vệ

Bakhtiar, Baddrol
7

Bakhtiar, Baddrol

Vị trí: Tiền vệ

Corbin-Ong, La'Vere
7

Corbin-Ong, La'Vere

Vị trí: Hậu vệ

Zafuan, Aidil
7

Zafuan, Aidil

Vị trí: Hậu vệ

Nasrulhaq, Azrif

Nasrulhaq, Azrif

Vị trí: Hậu vệ

Mohd Faiz

Mohd Faiz

Vị trí: Tiền vệ

bin Abdul Azih, Mohammad Nor Azam
8

bin Abdul Azih, Mohammad Nor Azam

Vị trí: Tiền vệ

Radzak, Zaquan Adha
8

Radzak, Zaquan Adha

Vị trí: Tiền đạo

Idlan, Norshahrul
9

Idlan, Norshahrul

Vị trí: Tiền đạo

Fauzi, Shahrel Fikri
10

Fauzi, Shahrel Fikri

Vị trí: Tiền đạo

Rasid, Safawi
11

Rasid, Safawi

Vị trí: Tiền vệ

Mahinan, Akram
12

Mahinan, Akram

Vị trí: Tiền vệ

Sumareh, Mohamadou
13

Sumareh, Mohamadou

Vị trí: Tiền vệ

Abba, Syamer Kutty
14

Abba, Syamer Kutty

Vị trí: Tiền vệ

Janasekaran, Partiban
15

Janasekaran, Partiban

Vị trí: Tiền vệ

Davaragi, Kenny Pallraj
15

Davaragi, Kenny Pallraj

Vị trí: Tiền vệ

Zainon, Syazwan
16

Zainon, Syazwan

Vị trí: Tiền vệ

Azman, Hadin
16

Azman, Hadin

Vị trí: Tiền vệ

Zakaria, Irfan
17

Zakaria, Irfan

Vị trí: Hậu vệ

Tan, Dominic
18

Tan, Dominic

Vị trí: Hậu vệ

Rashid, Akhyar
19

Rashid, Akhyar

Vị trí: Tiền vệ

Azih, Azam
20

Azih, Azam

Vị trí: Tiền vệ

Bakri, Hazwan
20

Bakri, Hazwan

Vị trí: Tiền đạo

Ahmad, Syafiq
20

Ahmad, Syafiq

Vị trí: Tiền đạo

Nazirul Naim
21

Nazirul Naim

Vị trí: Hậu vệ

Hakim, Muhammad Hafizul
22

Hakim, Muhammad Hafizul

Vị trí: Thủ môn

Fahmi, Khairul
22

Fahmi, Khairul

Vị trí: Thủ môn

Mohd Ifwat Akmal
23

Mohd Ifwat Akmal

Vị trí: Thủ môn

Bin Mohd Khalid, Khairulazhan
23

Bin Mohd Khalid, Khairulazhan

Vị trí: Thủ môn

bin Saari, Abdul Halim
24

bin Saari, Abdul Halim

Vị trí: Tiền vệ

Muhammad Danial Amier
25

Muhammad Danial Amier

Vị trí: Tiền vệ

bin Nordin, Mohd Azzizan
26

bin Nordin, Mohd Azzizan

Vị trí: Tiền vệ