Malaysia

Quốc tịch : | Sân nhà: | Sức chứa:

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Hisham Mohd

Hisham Mohd

Vị trí: Hậu vệ

Marlias Farizal
1

Marlias Farizal

Vị trí: Thủ môn

Aznan Amirul
2

Aznan Amirul

Vị trí: Hậu vệ

Davies Matthew
2

Davies Matthew

Vị trí: Hậu vệ

Saad Shahrul
3

Saad Shahrul

Vị trí: Hậu vệ

Tan Dominic
4

Tan Dominic

Vị trí: Hậu vệ

Safari Syahmi
4

Safari Syahmi

Vị trí: Hậu vệ

bin Abdul Azih, Mohammad Nor Azam
5

bin Abdul Azih, Mohammad Nor Azam

Vị trí: Tiền vệ

Andik Ishak, Syazwan
6

Andik Ishak, Syazwan

Vị trí: Hậu vệ

Gan Brendan
6

Gan Brendan

Vị trí: Tiền vệ

Zafuan Aidil
7

Zafuan Aidil

Vị trí: Hậu vệ

Bakhtiar Baddrol
7

Bakhtiar Baddrol

Vị trí: Tiền vệ

Corbin-Ong La'Vere
7

Corbin-Ong La'Vere

Vị trí: Hậu vệ

Radzak Zaquan Adha
8

Radzak Zaquan Adha

Vị trí: Tiền đạo

bin Azlin Adam Nor
8

bin Azlin Adam Nor

Vị trí: Hậu vệ

Talaha Norshahrul
9

Talaha Norshahrul

Vị trí: Tiền đạo

Shahrel Fikri Muhammad
10

Shahrel Fikri Muhammad

Vị trí: Tiền đạo

Rasid Safawi
11

Rasid Safawi

Vị trí: Tiền vệ

Mahinan Akram
12

Mahinan Akram

Vị trí: Tiền vệ

Sumareh Mohamadou
13

Sumareh Mohamadou

Vị trí: Tiền vệ

Abba Mohd Syamer Kutty
14

Abba Mohd Syamer Kutty

Vị trí: Tiền vệ

Davaragi, Kenny Pallraj
15

Davaragi, Kenny Pallraj

Vị trí: Tiền vệ

Janasekaran Partiban
15

Janasekaran Partiban

Vị trí: Tiền vệ

Zainon Syazwan
16

Zainon Syazwan

Vị trí: Tiền vệ

Azman Hadin
16

Azman Hadin

Vị trí: Tiền vệ

Zakaria Muhammad Irfan
17

Zakaria Muhammad Irfan

Vị trí: Hậu vệ

Mohd Faiz
18

Mohd Faiz

Vị trí: Tiền vệ

Abdul Rashid Muhammad Akhyar
19

Abdul Rashid Muhammad Akhyar

Vị trí: Tiền vệ

Abdul Azam
20

Abdul Azam

Vị trí: Tiền vệ

bin Ahmad Muhammad Syafiq
20

bin Ahmad Muhammad Syafiq

Vị trí: Tiền đạo

Bakri Ahmad
20

Bakri Ahmad

Vị trí: Tiền đạo

Hashim Nazirul
21

Hashim Nazirul

Vị trí: Hậu vệ

Halim Mohd
21

Halim Mohd

Vị trí: Tiền đạo

Hakim Muhammad
22

Hakim Muhammad

Vị trí: Thủ môn

Hashimuddin Muhammad
22

Hashimuddin Muhammad

Vị trí: Thủ môn

Fahmi Khairul
22

Fahmi Khairul

Vị trí: Thủ môn

Khalid Khairulazhan
23

Khalid Khairulazhan

Vị trí: Thủ môn

Akmal Mohd
23

Akmal Mohd

Vị trí: Thủ môn

bin Saari Abdul Halim
24

bin Saari Abdul Halim

Vị trí: Tiền vệ

Muhammad Danial Amier
25

Muhammad Danial Amier

Vị trí: Tiền vệ

bin Nordin, Mohd Azzizan
26

bin Nordin, Mohd Azzizan

Vị trí: Tiền vệ

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Hisham Mohd
0

Hisham Mohd

Vị trí: Hậu vệ

Marlias Farizal
1

Marlias Farizal

Vị trí: Thủ môn

Aznan Amirul
2

Aznan Amirul

Vị trí: Hậu vệ

Davies Matthew
2

Davies Matthew

Vị trí: Hậu vệ

Saad Shahrul
3

Saad Shahrul

Vị trí: Hậu vệ

Tan Dominic
4

Tan Dominic

Vị trí: Hậu vệ

Safari Syahmi
4

Safari Syahmi

Vị trí: Hậu vệ

bin Abdul Azih, Mohammad Nor Azam
5

bin Abdul Azih, Mohammad Nor Azam

Vị trí: Tiền vệ

Andik Ishak, Syazwan
6

Andik Ishak, Syazwan

Vị trí: Hậu vệ

Gan Brendan
6

Gan Brendan

Vị trí: Tiền vệ

Zafuan Aidil
7

Zafuan Aidil

Vị trí: Hậu vệ

Bakhtiar Baddrol
7

Bakhtiar Baddrol

Vị trí: Tiền vệ

Corbin-Ong La'Vere
7

Corbin-Ong La'Vere

Vị trí: Hậu vệ

Radzak Zaquan Adha
8

Radzak Zaquan Adha

Vị trí: Tiền đạo

bin Azlin Adam Nor
8

bin Azlin Adam Nor

Vị trí: Hậu vệ

Talaha Norshahrul
9

Talaha Norshahrul

Vị trí: Tiền đạo

Shahrel Fikri Muhammad
10

Shahrel Fikri Muhammad

Vị trí: Tiền đạo

Rasid Safawi
11

Rasid Safawi

Vị trí: Tiền vệ

Mahinan Akram
12

Mahinan Akram

Vị trí: Tiền vệ

Sumareh Mohamadou
13

Sumareh Mohamadou

Vị trí: Tiền vệ

Abba Mohd Syamer Kutty
14

Abba Mohd Syamer Kutty

Vị trí: Tiền vệ

Davaragi, Kenny Pallraj
15

Davaragi, Kenny Pallraj

Vị trí: Tiền vệ

Janasekaran Partiban
15

Janasekaran Partiban

Vị trí: Tiền vệ

Zainon Syazwan
16

Zainon Syazwan

Vị trí: Tiền vệ

Azman Hadin
16

Azman Hadin

Vị trí: Tiền vệ

Zakaria Muhammad Irfan
17

Zakaria Muhammad Irfan

Vị trí: Hậu vệ

Mohd Faiz
18

Mohd Faiz

Vị trí: Tiền vệ

Abdul Rashid Muhammad Akhyar
19

Abdul Rashid Muhammad Akhyar

Vị trí: Tiền vệ

Abdul Azam
20

Abdul Azam

Vị trí: Tiền vệ

bin Ahmad Muhammad Syafiq
20

bin Ahmad Muhammad Syafiq

Vị trí: Tiền đạo

Bakri Ahmad
20

Bakri Ahmad

Vị trí: Tiền đạo

Hashim Nazirul
21

Hashim Nazirul

Vị trí: Hậu vệ

Halim Mohd
21

Halim Mohd

Vị trí: Tiền đạo

Hakim Muhammad
22

Hakim Muhammad

Vị trí: Thủ môn

Hashimuddin Muhammad
22

Hashimuddin Muhammad

Vị trí: Thủ môn

Fahmi Khairul
22

Fahmi Khairul

Vị trí: Thủ môn

Khalid Khairulazhan
23

Khalid Khairulazhan

Vị trí: Thủ môn

Akmal Mohd
23

Akmal Mohd

Vị trí: Thủ môn

bin Saari Abdul Halim
24

bin Saari Abdul Halim

Vị trí: Tiền vệ

Muhammad Danial Amier
25

Muhammad Danial Amier

Vị trí: Tiền vệ

bin Nordin, Mohd Azzizan
26

bin Nordin, Mohd Azzizan

Vị trí: Tiền vệ