madagascar

Antananarivo - Madagascar

Quốc tịch : Madagascar | Sân nhà: Mahamasina Municipal Stadium | Sức chứa: 22,000

Madagascar

HUẤN LUYỆN VIÊN

Dupuis, Nicolas
Dupuis, Nicolas

CẦU THỦ

Dabo, Ibrahima
1

Dabo, Ibrahima

Vị trí: Thủ môn

Andriamahitsinoro, Charles Carolus
2

Andriamahitsinoro, Charles Carolus

Vị trí: Tiền đạo

Rakotoarisoa, Baggio
3

Rakotoarisoa, Baggio

Vị trí: Tiền vệ

Gervais, Mamy
4

Gervais, Mamy

Vị trí: Hậu vệ

Razakanantenaina, Pascal
5

Razakanantenaina, Pascal

Vị trí: Hậu vệ

Ilaimaharitra, Marco
6

Ilaimaharitra, Marco

Vị trí: Tiền vệ

Caloin, Dimitri
7

Caloin, Dimitri

Vị trí: Tiền vệ

Andrianarimanana, Andriamirado
8

Andrianarimanana, Andriamirado

Vị trí: Tiền vệ

Andriatsima, Faneva
9

Andriatsima, Faneva

Vị trí: Tiền đạo

Rakotoharimalala, Njiva
10

Rakotoharimalala, Njiva

Vị trí: Tiền đạo

Voavy, Paulin
11

Voavy, Paulin

Vị trí: Tiền đạo

Nomenjanahary, Lalaina
12

Nomenjanahary, Lalaina

Vị trí: Tiền đạo

Abel, Anicet Andrianantenaina
13

Abel, Anicet Andrianantenaina

Vị trí: Tiền vệ

Morel, Jeremy
14

Morel, Jeremy

Vị trí: Hậu vệ

Amada, Ibrahim Samuel
15

Amada, Ibrahim Samuel

Vị trí: Tiền vệ

Randrianasolo, Jean Dieu Donne
16

Randrianasolo, Jean Dieu Donne

Vị trí: Thủ môn

Rambeloson, Toavina
17

Rambeloson, Toavina

Vị trí: Hậu vệ

Raveloson, Rayan
18

Raveloson, Rayan

Vị trí: Tiền vệ

Gros, William
19

Gros, William

Vị trí: Tiền vệ

Metanire, Romain
20

Metanire, Romain

Vị trí: Hậu vệ

Fontaine, Thomas
21

Fontaine, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

Mombris, Jerome
22

Mombris, Jerome

Vị trí: Hậu vệ

Adrien, Melvin
23

Adrien, Melvin

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Dupuis, Nicolas
Dupuis, Nicolas

CẦU THỦ

Dabo, Ibrahima
1

Dabo, Ibrahima

Vị trí: Thủ môn

Andriamahitsinoro, Charles Carolus
2

Andriamahitsinoro, Charles Carolus

Vị trí: Tiền đạo

Rakotoarisoa, Baggio
3

Rakotoarisoa, Baggio

Vị trí: Tiền vệ

Gervais, Mamy
4

Gervais, Mamy

Vị trí: Hậu vệ

Razakanantenaina, Pascal
5

Razakanantenaina, Pascal

Vị trí: Hậu vệ

Ilaimaharitra, Marco
6

Ilaimaharitra, Marco

Vị trí: Tiền vệ

Caloin, Dimitri
7

Caloin, Dimitri

Vị trí: Tiền vệ

Andrianarimanana, Andriamirado
8

Andrianarimanana, Andriamirado

Vị trí: Tiền vệ

Andriatsima, Faneva
9

Andriatsima, Faneva

Vị trí: Tiền đạo

Rakotoharimalala, Njiva
10

Rakotoharimalala, Njiva

Vị trí: Tiền đạo

Voavy, Paulin
11

Voavy, Paulin

Vị trí: Tiền đạo

Nomenjanahary, Lalaina
12

Nomenjanahary, Lalaina

Vị trí: Tiền đạo

Abel, Anicet Andrianantenaina
13

Abel, Anicet Andrianantenaina

Vị trí: Tiền vệ

Morel, Jeremy
14

Morel, Jeremy

Vị trí: Hậu vệ

Amada, Ibrahim Samuel
15

Amada, Ibrahim Samuel

Vị trí: Tiền vệ

Randrianasolo, Jean Dieu Donne
16

Randrianasolo, Jean Dieu Donne

Vị trí: Thủ môn

Rambeloson, Toavina
17

Rambeloson, Toavina

Vị trí: Hậu vệ

Raveloson, Rayan
18

Raveloson, Rayan

Vị trí: Tiền vệ

Gros, William
19

Gros, William

Vị trí: Tiền vệ

Metanire, Romain
20

Metanire, Romain

Vị trí: Hậu vệ

Fontaine, Thomas
21

Fontaine, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

Mombris, Jerome
22

Mombris, Jerome

Vị trí: Hậu vệ

Adrien, Melvin
23

Adrien, Melvin

Vị trí: Thủ môn