maccabi tel aviv fc

Tel Aviv - Israel

Quốc tịch : Israel | Sân nhà: Bloomfield | Sức chứa: 29,150

Maccabi Tel Aviv FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ivic, Vladan
Ivic, Vladan

CẦU THỦ

Katz, Omer
1

Katz, Omer

Vị trí: Thủ môn

Saborit, Enric
4

Saborit, Enric

Vị trí: Hậu vệ

Glazer, Dan
6

Glazer, Dan

Vị trí: Hậu vệ

Najar, Fadi

Najar, Fadi

Vị trí: Hậu vệ

Amador, Jair
3

Amador, Jair

Vị trí: Hậu vệ

Atzili, Omer
7

Atzili, Omer

Vị trí: Tiền vệ

Blackman, Nick
9

Blackman, Nick

Vị trí: Tiền đạo

Ofoedu, Chico
10

Ofoedu, Chico

Vị trí: Tiền đạo

Shechter, Itay
11

Shechter, Itay

Vị trí: Tiền đạo

Micha, Dor
15

Micha, Dor

Vị trí: Tiền vệ

Atar, Eliran
16

Atar, Eliran

Vị trí: Tiền đạo

Gianniotis, Andreas
17

Gianniotis, Andreas

Vị trí: Thủ môn

Tibi, Eitan
18

Tibi, Eitan

Vị trí: Hậu vệ

Daniel
19

Daniel

Vị trí: Thủ môn

Yeini, Sheran
21

Yeini, Sheran

Vị trí: Hậu vệ

Rikan, Avi
22

Rikan, Avi

Vị trí: Tiền vệ

Golasa, Eyal
23

Golasa, Eyal

Vị trí: Tiền vệ

Cohen, Yonatan
24

Cohen, Yonatan

Vị trí: Tiền đạo

Schoenfeld, Aaron
25

Schoenfeld, Aaron

Vị trí: Tiền đạo

Dodazda, Ofir
27

Dodazda, Ofir

Vị trí: Hậu vệ

Davidzada, Ofir
27

Davidzada, Ofir

Vị trí: Hậu vệ

Geraldes, Andre
28

Geraldes, Andre

Vị trí: Hậu vệ

Marcelo
29

Marcelo

Vị trí: Tiền vệ

Almog, Eylon
29

Almog, Eylon

Vị trí: Hậu vệ

Kandil, Maor
30

Kandil, Maor

Vị trí: Hậu vệ

Piven, Shahar
31

Piven, Shahar

Vị trí: Hậu vệ

Niddam, Nadav Aviv
32

Niddam, Nadav Aviv

Vị trí: Tiền vệ

Isaac, Or
33

Isaac, Or

Vị trí:

Peretz, Dor
42

Peretz, Dor

Vị trí: Tiền vệ

Hozez, Matan
45

Hozez, Matan

Vị trí: Tiền vệ

Karzev, Eden
48

Karzev, Eden

Vị trí: Tiền vệ

Nikolic, Uros
70

Nikolic, Uros

Vị trí: Tiền vệ

Barsky, Ruslan
77

Barsky, Ruslan

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ivic, Vladan
Ivic, Vladan

CẦU THỦ

Katz, Omer
1

Katz, Omer

Vị trí: Thủ môn

Saborit, Enric
4

Saborit, Enric

Vị trí: Hậu vệ

Glazer, Dan
6

Glazer, Dan

Vị trí: Hậu vệ

Najar, Fadi

Najar, Fadi

Vị trí: Hậu vệ

Amador, Jair
3

Amador, Jair

Vị trí: Hậu vệ

Atzili, Omer
7

Atzili, Omer

Vị trí: Tiền vệ

Blackman, Nick
9

Blackman, Nick

Vị trí: Tiền đạo

Ofoedu, Chico
10

Ofoedu, Chico

Vị trí: Tiền đạo

Shechter, Itay
11

Shechter, Itay

Vị trí: Tiền đạo

Micha, Dor
15

Micha, Dor

Vị trí: Tiền vệ

Atar, Eliran
16

Atar, Eliran

Vị trí: Tiền đạo

Gianniotis, Andreas
17

Gianniotis, Andreas

Vị trí: Thủ môn

Tibi, Eitan
18

Tibi, Eitan

Vị trí: Hậu vệ

Daniel
19

Daniel

Vị trí: Thủ môn

Yeini, Sheran
21

Yeini, Sheran

Vị trí: Hậu vệ

Rikan, Avi
22

Rikan, Avi

Vị trí: Tiền vệ

Golasa, Eyal
23

Golasa, Eyal

Vị trí: Tiền vệ

Cohen, Yonatan
24

Cohen, Yonatan

Vị trí: Tiền đạo

Schoenfeld, Aaron
25

Schoenfeld, Aaron

Vị trí: Tiền đạo

Dodazda, Ofir
27

Dodazda, Ofir

Vị trí: Hậu vệ

Davidzada, Ofir
27

Davidzada, Ofir

Vị trí: Hậu vệ

Geraldes, Andre
28

Geraldes, Andre

Vị trí: Hậu vệ

Marcelo
29

Marcelo

Vị trí: Tiền vệ

Almog, Eylon
29

Almog, Eylon

Vị trí: Hậu vệ

Kandil, Maor
30

Kandil, Maor

Vị trí: Hậu vệ

Piven, Shahar
31

Piven, Shahar

Vị trí: Hậu vệ

Niddam, Nadav Aviv
32

Niddam, Nadav Aviv

Vị trí: Tiền vệ

Isaac, Or
33

Isaac, Or

Vị trí:

Peretz, Dor
42

Peretz, Dor

Vị trí: Tiền vệ

Hozez, Matan
45

Hozez, Matan

Vị trí: Tiền vệ

Karzev, Eden
48

Karzev, Eden

Vị trí: Tiền vệ

Nikolic, Uros
70

Nikolic, Uros

Vị trí: Tiền vệ

Barsky, Ruslan
77

Barsky, Ruslan

Vị trí: Tiền đạo