maccabi tel aviv fc

Netanya - Israel

Quốc tịch : Israel | Sân nhà: Netanya Stadium | Sức chứa: 13,800

MACCABI TEL AVIV FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ivic, Vladan
Ivic, Vladan

CẦU THỦ

Dasa, Eli
2

Dasa, Eli

Vị trí: Hậu vệ

Amador, Jair
3

Amador, Jair

Vị trí: Hậu vệ

Enric Saborit
4

Enric Saborit

Vị trí: Hậu vệ

Glazer, Dan
6

Glazer, Dan

Vị trí: Hậu vệ

Hozez, Matan

Hozez, Matan

Vị trí: Tiền vệ

Atzili, Omer
7

Atzili, Omer

Vị trí: Tiền vệ

Nick Blackman
9

Nick Blackman

Vị trí: Tiền đạo

Ofoedu, Chico
10

Ofoedu, Chico

Vị trí: Tiền đạo

Shechter, Itay
11

Shechter, Itay

Vị trí: Tiền đạo

Peretz, Eilel
14

Peretz, Eilel

Vị trí: Tiền vệ

Nikolic, Uros
14

Nikolic, Uros

Vị trí: Tiền vệ

Miha, Dor
15

Miha, Dor

Vị trí: Tiền vệ

Atar, Eliran
16

Atar, Eliran

Vị trí: Tiền đạo

Andreas Gianniotis
17

Andreas Gianniotis

Vị trí: Thủ môn

Tibi, Eitan
18

Tibi, Eitan

Vị trí: Hậu vệ

Daniel
19

Daniel

Vị trí: Thủ môn

Baltaksa, Matan
20

Baltaksa, Matan

Vị trí: Tiền vệ

Yeini, Sheran
21

Yeini, Sheran

Vị trí: Hậu vệ

Avi Rikan
22

Avi Rikan

Vị trí: Tiền vệ

Eyal Golasa
23

Eyal Golasa

Vị trí: Tiền vệ

Cohen, Yonatan
24

Cohen, Yonatan

Vị trí: Tiền đạo

Schoenfeld, Aaron
25

Schoenfeld, Aaron

Vị trí: Tiền đạo

Davidzada, Ofir
27

Davidzada, Ofir

Vị trí: Hậu vệ

Dodazda, Ofir
27

Dodazda, Ofir

Vị trí: Hậu vệ

Andre Geraldes
28

Andre Geraldes

Vị trí: Hậu vệ

Marcelo
29

Marcelo

Vị trí: Tiền vệ

Kandil, Maor
30

Kandil, Maor

Vị trí: Hậu vệ

Piven, Shahar
31

Piven, Shahar

Vị trí: Hậu vệ

Niddam, Nadav Aviv
32

Niddam, Nadav Aviv

Vị trí: Tiền vệ

Cohen, Bar
34

Cohen, Bar

Vị trí: Tiền vệ

Chen, Eyal
35

Chen, Eyal

Vị trí: Tiền đạo

Daniel, Peretz
41

Daniel, Peretz

Vị trí: Thủ môn

Peretz, Dor
42

Peretz, Dor

Vị trí: Tiền vệ

Almog, Eylon
43

Almog, Eylon

Vị trí: Hậu vệ

Dasa, Or
45

Dasa, Or

Vị trí: Tiền đạo

Karzev, Eden
48

Karzev, Eden

Vị trí: Tiền vệ

Ohayon, Haviv
55

Ohayon, Haviv

Vị trí: Thủ môn

Barsky, Ruslan
77

Barsky, Ruslan

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ivic, Vladan
Ivic, Vladan

CẦU THỦ

Dasa, Eli
2

Dasa, Eli

Vị trí: Hậu vệ

Amador, Jair
3

Amador, Jair

Vị trí: Hậu vệ

Enric Saborit
4

Enric Saborit

Vị trí: Hậu vệ

Glazer, Dan
6

Glazer, Dan

Vị trí: Hậu vệ

Hozez, Matan

Hozez, Matan

Vị trí: Tiền vệ

Atzili, Omer
7

Atzili, Omer

Vị trí: Tiền vệ

Nick Blackman
9

Nick Blackman

Vị trí: Tiền đạo

Ofoedu, Chico
10

Ofoedu, Chico

Vị trí: Tiền đạo

Shechter, Itay
11

Shechter, Itay

Vị trí: Tiền đạo

Peretz, Eilel
14

Peretz, Eilel

Vị trí: Tiền vệ

Nikolic, Uros
14

Nikolic, Uros

Vị trí: Tiền vệ

Miha, Dor
15

Miha, Dor

Vị trí: Tiền vệ

Atar, Eliran
16

Atar, Eliran

Vị trí: Tiền đạo

Andreas Gianniotis
17

Andreas Gianniotis

Vị trí: Thủ môn

Tibi, Eitan
18

Tibi, Eitan

Vị trí: Hậu vệ

Daniel
19

Daniel

Vị trí: Thủ môn

Baltaksa, Matan
20

Baltaksa, Matan

Vị trí: Tiền vệ

Yeini, Sheran
21

Yeini, Sheran

Vị trí: Hậu vệ

Avi Rikan
22

Avi Rikan

Vị trí: Tiền vệ

Eyal Golasa
23

Eyal Golasa

Vị trí: Tiền vệ

Cohen, Yonatan
24

Cohen, Yonatan

Vị trí: Tiền đạo

Schoenfeld, Aaron
25

Schoenfeld, Aaron

Vị trí: Tiền đạo

Davidzada, Ofir
27

Davidzada, Ofir

Vị trí: Hậu vệ

Dodazda, Ofir
27

Dodazda, Ofir

Vị trí: Hậu vệ

Andre Geraldes
28

Andre Geraldes

Vị trí: Hậu vệ

Marcelo
29

Marcelo

Vị trí: Tiền vệ

Kandil, Maor
30

Kandil, Maor

Vị trí: Hậu vệ

Piven, Shahar
31

Piven, Shahar

Vị trí: Hậu vệ

Niddam, Nadav Aviv
32

Niddam, Nadav Aviv

Vị trí: Tiền vệ

Cohen, Bar
34

Cohen, Bar

Vị trí: Tiền vệ

Chen, Eyal
35

Chen, Eyal

Vị trí: Tiền đạo

Daniel, Peretz
41

Daniel, Peretz

Vị trí: Thủ môn

Peretz, Dor
42

Peretz, Dor

Vị trí: Tiền vệ

Almog, Eylon
43

Almog, Eylon

Vị trí: Hậu vệ

Dasa, Or
45

Dasa, Or

Vị trí: Tiền đạo

Karzev, Eden
48

Karzev, Eden

Vị trí: Tiền vệ

Ohayon, Haviv
55

Ohayon, Haviv

Vị trí: Thủ môn

Barsky, Ruslan
77

Barsky, Ruslan

Vị trí: Tiền đạo