macara

Ambato - Ecuador

Quốc tịch : Ecuador | Sân nhà: Estadio Bellavista | Sức chứa: 20,000

Logo Macara

HUẤN LUYỆN VIÊN

Velez, Paul

CẦU THỦ

1

Burrai, Javier

Vị trí: Thủ môn

3

Enriquez, Dubar

Vị trí: Hậu vệ

4

Quinonez, Orlin

Vị trí: Hậu vệ

7

Patta, Elvis

Vị trí: Tiền vệ

7

Estrada, Michael

Vị trí: Tiền đạo

8

Quinonez, Leonel

Vị trí: Hậu vệ

9

Ciampichetti, Flavio

Vị trí: Tiền đạo

10

Feraud, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

11

Valencia, Wagner

Vị trí: Tiền vệ

13

Estacio, Jean

Vị trí: Tiền vệ

14

Mina, Dario

Vị trí: Tiền vệ

15

Rizotto, Mario

Vị trí: Tiền vệ

Porozo, Anderson

Vị trí: Tiền vệ

15

Solis, Maicon

Vị trí: Tiền đạo

17

Corozo, Janner

Vị trí: Tiền vệ

18

Lucas, Jhonathan

Vị trí: Tiền vệ

19

Corozo, Moises

Vị trí: Hậu vệ

20

Dominguez, Jeison

Vị trí: Hậu vệ

21

De la Cruz, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

23

Pabon, Wilman Adonnis

Vị trí: Thủ môn

24

Gomez, Armando

Vị trí: Hậu vệ

25

Espinoza, Carlos

Vị trí: Thủ môn

26

Corozo, Galo

Vị trí: Hậu vệ

29

Manchot, Alejandro

Vị trí: Hậu vệ

30

Arce, Kener

Vị trí: Tiền vệ

33

Mercado, Cesar

Vị trí: Hậu vệ

37

Arboleda, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

70

Champang, Ronald

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Velez, Paul

CẦU THỦ

1

Burrai, Javier

Vị trí: Thủ môn

3

Enriquez, Dubar

Vị trí: Hậu vệ

4

Quinonez, Orlin

Vị trí: Hậu vệ

7

Patta, Elvis

Vị trí: Tiền vệ

7

Estrada, Michael

Vị trí: Tiền đạo

8

Quinonez, Leonel

Vị trí: Hậu vệ

9

Ciampichetti, Flavio

Vị trí: Tiền đạo

10

Feraud, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

11

Valencia, Wagner

Vị trí: Tiền vệ

13

Estacio, Jean

Vị trí: Tiền vệ

14

Mina, Dario

Vị trí: Tiền vệ

15

Rizotto, Mario

Vị trí: Tiền vệ

Porozo, Anderson

Vị trí: Tiền vệ

15

Solis, Maicon

Vị trí: Tiền đạo

17

Corozo, Janner

Vị trí: Tiền vệ

18

Lucas, Jhonathan

Vị trí: Tiền vệ

19

Corozo, Moises

Vị trí: Hậu vệ

20

Dominguez, Jeison

Vị trí: Hậu vệ

21

De la Cruz, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

23

Pabon, Wilman Adonnis

Vị trí: Thủ môn

24

Gomez, Armando

Vị trí: Hậu vệ

25

Espinoza, Carlos

Vị trí: Thủ môn

26

Corozo, Galo

Vị trí: Hậu vệ

29

Manchot, Alejandro

Vị trí: Hậu vệ

30

Arce, Kener

Vị trí: Tiền vệ

33

Mercado, Cesar

Vị trí: Hậu vệ

37

Arboleda, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

70

Champang, Ronald

Vị trí: Tiền vệ

Kết quả thi đấu Macara

Huấn luyện viên

Velez, Paul

Quốc gia: Ecuador

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

09/10/1990

3

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

10/08/1992

4

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

08/07/1994

7

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

17/11/1990

7

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

07/04/1996

8

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

03/07/1993

9

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

07/03/1988

10

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

23/10/1990

11

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

17/05/1988

13

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

11/10/1997

14

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

24/07/1998

15

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

30/08/1984

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

23/04/1993

15

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

11/05/1994

17

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

08/09/1995

18

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

28/01/1996

19

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

25/10/1992

20

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

31/05/1995

21

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

18/07/1992

23

Thủ môn

Quốc gia: Ecuador

11/09/1995

24

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

24/01/1984

25

Thủ môn

Quốc gia: Ecuador

23/12/1988

26

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

20/08/1990

29

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

12/04/1988

30

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

17/06/1988

33

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

13/05/1989

37

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

24/01/1991

70

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

19/06/1994

728x90
130x300
130x300