macara

Ambato - Ecuador

Quốc tịch : Ecuador | Sân nhà: Estadio Bellavista | Sức chứa: 20,000

Logo Macara

HUẤN LUYỆN VIÊN

Velez, Paul

CẦU THỦ

1

Burrai, Javier

Vị trí: Thủ môn

3

Enriquez, Dubar

Vị trí: Hậu vệ

4

Quinonez, Orlin

Vị trí: Hậu vệ

5

Mercado, Cesar

Vị trí: Hậu vệ

7

Patta, Elvis

Vị trí: Tiền vệ

7

Estrada, Michael

Vị trí: Tiền đạo

8

Quinonez, Leonel

Vị trí: Hậu vệ

9

Ciampichetti, Flavio

Vị trí: Tiền đạo

10

Feraud, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

11

Valencia, Wagner

Vị trí: Tiền vệ

13

Estacio, Jean

Vị trí: Tiền vệ

14

Mina, Dario

Vị trí: Tiền vệ

15

Rizotto, Mario

Vị trí: Tiền vệ

Porozo, Anderson

Vị trí: Tiền vệ

15

Solis, Maicon

Vị trí: Tiền đạo

17

Corozo, Janner

Vị trí: Tiền vệ

18

Lucas, Jhonathan

Vị trí: Tiền vệ

19

Corozo, Moises

Vị trí: Hậu vệ

20

Dominguez, Jeison

Vị trí: Hậu vệ

21

De la Cruz, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

23

Pabon, Wilman Adonnis

Vị trí: Thủ môn

24

Gomez, Armando

Vị trí: Hậu vệ

25

Espinoza, Carlos

Vị trí: Thủ môn

26

Corozo, Galo

Vị trí: Hậu vệ

29

Manchot, Alejandro

Vị trí: Hậu vệ

30

Arce, Kener

Vị trí: Tiền vệ

37

Arboleda, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

70

Champang, Ronald

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Velez, Paul

CẦU THỦ

1

Burrai, Javier

Vị trí: Thủ môn

3

Enriquez, Dubar

Vị trí: Hậu vệ

4

Quinonez, Orlin

Vị trí: Hậu vệ

5

Mercado, Cesar

Vị trí: Hậu vệ

7

Patta, Elvis

Vị trí: Tiền vệ

7

Estrada, Michael

Vị trí: Tiền đạo

8

Quinonez, Leonel

Vị trí: Hậu vệ

9

Ciampichetti, Flavio

Vị trí: Tiền đạo

10

Feraud, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

11

Valencia, Wagner

Vị trí: Tiền vệ

13

Estacio, Jean

Vị trí: Tiền vệ

14

Mina, Dario

Vị trí: Tiền vệ

15

Rizotto, Mario

Vị trí: Tiền vệ

Porozo, Anderson

Vị trí: Tiền vệ

15

Solis, Maicon

Vị trí: Tiền đạo

17

Corozo, Janner

Vị trí: Tiền vệ

18

Lucas, Jhonathan

Vị trí: Tiền vệ

19

Corozo, Moises

Vị trí: Hậu vệ

20

Dominguez, Jeison

Vị trí: Hậu vệ

21

De la Cruz, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

23

Pabon, Wilman Adonnis

Vị trí: Thủ môn

24

Gomez, Armando

Vị trí: Hậu vệ

25

Espinoza, Carlos

Vị trí: Thủ môn

26

Corozo, Galo

Vị trí: Hậu vệ

29

Manchot, Alejandro

Vị trí: Hậu vệ

30

Arce, Kener

Vị trí: Tiền vệ

37

Arboleda, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

70

Champang, Ronald

Vị trí: Tiền vệ