DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Holtz, Luc

Quốc gia: Luxembourg

Cầu thủ
Moris Anthony
1

Thủ môn

Quốc gia: Luxembourg

29/04/1990

Moris Anthony
1

Thủ môn

29/04/1990

Chanot Maxime
2

Hậu vệ

Quốc gia: Luxembourg

21/11/1989

Chanot Maxime
2

Hậu vệ

21/11/1989

Tim Hall
3

Hậu vệ

Quốc gia: Luxembourg

15/04/1997

Tim Hall
3

Hậu vệ

15/04/1997

Kevin Malget
4

Hậu vệ

Quốc gia: Luxembourg

15/01/1991

Kevin Malget
4

Hậu vệ

15/01/1991

Marvin Martins
8

Hậu vệ

Quốc gia: Luxembourg

17/02/1995

Marvin Martins
8

Hậu vệ

17/02/1995

Daniel da Mota
9

Tiền đạo

Quốc gia: Luxembourg

11/09/1985

Daniel da Mota
9

Tiền đạo

11/09/1985

Ralph Schon
12

Thủ môn

Quốc gia: Luxembourg

20/01/1990

Ralph Schon
12

Thủ môn

20/01/1990

Thill Olivier
15

Tiền vệ

Quốc gia: Luxembourg

17/12/1996

Thill Olivier
15

Tiền vệ

17/12/1996

David Turpel
20

Tiền đạo

Quốc gia: Luxembourg

19/10/1992

David Turpel
20

Tiền đạo

19/10/1992

Aurelien Joachim
22

Tiền đạo

Quốc gia: Luxembourg

10/08/1986

Aurelien Joachim
22

Tiền đạo

10/08/1986