luton town

Luton - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Kenilworth Road | Sức chứa: 10,226

Logo Luton Town

HUẤN LUYỆN VIÊN

Harford, Mick

CẦU THỦ

1

Marek Stech

Vị trí: Thủ môn

4

Alan McCormack

Vị trí: Tiền vệ

5

Sonny Bradley

Vị trí: Hậu vệ

James, Jack

Vị trí: Hậu vệ

2

Justin, James

Vị trí: Tiền vệ

3

Daniel Potts

Vị trí: Hậu vệ

6

Matthew Pearson

Vị trí: Hậu vệ

7

Jack Stacey

Vị trí: Tiền vệ

8

Luke Ayling

Vị trí: Tiền vệ

9

Danny Hylton

Vị trí: Tiền đạo

10

Elliott Lee

Vị trí: Tiền đạo

11

Andrew Shinnie

Vị trí: Tiền vệ

14

Harry Cornick

Vị trí: Tiền đạo

16

Glen Rea

Vị trí: Hậu vệ

17

Pelly Ruddock Mpanzu

Vị trí: Tiền vệ

18

Jorge Grant

Vị trí: Tiền vệ

19

James Collins

Vị trí: Tiền đạo

20

George Moncur

Vị trí: Tiền vệ

21

Senior, Jack

Vị trí: Hậu vệ

24

George Thorne

Vị trí: Tiền vệ

25

Kazenga LuaLua

Vị trí: Tiền vệ

27

Jarvis, Aaron

Vị trí: Tiền đạo

28

Lloyd Jones

Vị trí: Hậu vệ

35

Read, Arthur

Vị trí: Tiền vệ

36

James Shea

Vị trí: Thủ môn

40

Isted, Harry

Vị trí: Thủ môn

44

Alan Sheehan

Vị trí: Hậu vệ

48

Neufville, Josh

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Harford, Mick

CẦU THỦ

1

Marek Stech

Vị trí: Thủ môn

4

Alan McCormack

Vị trí: Tiền vệ

5

Sonny Bradley

Vị trí: Hậu vệ

James, Jack

Vị trí: Hậu vệ

2

Justin, James

Vị trí: Tiền vệ

3

Daniel Potts

Vị trí: Hậu vệ

6

Matthew Pearson

Vị trí: Hậu vệ

7

Jack Stacey

Vị trí: Tiền vệ

8

Luke Ayling

Vị trí: Tiền vệ

9

Danny Hylton

Vị trí: Tiền đạo

10

Elliott Lee

Vị trí: Tiền đạo

11

Andrew Shinnie

Vị trí: Tiền vệ

14

Harry Cornick

Vị trí: Tiền đạo

16

Glen Rea

Vị trí: Hậu vệ

17

Pelly Ruddock Mpanzu

Vị trí: Tiền vệ

18

Jorge Grant

Vị trí: Tiền vệ

19

James Collins

Vị trí: Tiền đạo

20

George Moncur

Vị trí: Tiền vệ

21

Senior, Jack

Vị trí: Hậu vệ

24

George Thorne

Vị trí: Tiền vệ

25

Kazenga LuaLua

Vị trí: Tiền vệ

27

Jarvis, Aaron

Vị trí: Tiền đạo

28

Lloyd Jones

Vị trí: Hậu vệ

35

Read, Arthur

Vị trí: Tiền vệ

36

James Shea

Vị trí: Thủ môn

40

Isted, Harry

Vị trí: Thủ môn

44

Alan Sheehan

Vị trí: Hậu vệ

48

Neufville, Josh

Vị trí: Tiền vệ

Huấn luyện viên

Harford, Mick

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Cộng hòa Séc

28/01/1990

4

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

10/01/1984

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

13/09/1991

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

24/01/1999

2

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

11/07/1999

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

13/04/1994

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

03/08/1993

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

06/04/1996

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

12/07/1992

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

25/02/1989

10

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

16/12/1994

11

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

17/07/1989

14

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

09/04/1995

16

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

03/09/1994

17

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

17/07/1993

18

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

26/09/1994

19

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

01/12/1990

20

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

18/08/1993

21

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

13/01/1997

24

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

04/01/1993

25

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Congo

10/12/1990

27

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

24/01/1998

28

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

07/10/1995

35

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

03/11/1999

36

Thủ môn

Quốc gia: Anh

16/06/1991

40

Thủ môn

Quốc gia: Anh

05/03/1997

44

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

14/09/1986

48

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

08/05/2000

728x90
130x300
130x300