luton town

Luton - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Kenilworth Road | Sức chứa: 10,226

Logo Luton Town

HUẤN LUYỆN VIÊN

Jones, Graeme

CẦU THỦ

1

Marek Stech

Vị trí: Thủ môn

2

Justin, James

Vị trí: Tiền vệ

3

Daniel Potts

Vị trí: Hậu vệ

James, Jack

Vị trí: Hậu vệ

4

Alan McCormack

Vị trí: Tiền vệ

5

Sonny Bradley

Vị trí: Hậu vệ

6

Matthew Pearson

Vị trí: Hậu vệ

8

Luke Ayling

Vị trí: Tiền vệ

9

Danny Hylton

Vị trí: Tiền đạo

11

Andrew Shinnie

Vị trí: Tiền vệ

15

Jake Jervis

Vị trí: Tiền đạo

16

Glen Rea

Vị trí: Hậu vệ

17

Pelly Ruddock Mpanzu

Vị trí: Tiền vệ

19

James Collins

Vị trí: Tiền đạo

20

George Moncur

Vị trí: Tiền vệ

21

Senior, Jack

Vị trí: Hậu vệ

James, Jack

Vị trí: Hậu vệ

7

Jack Stacey

Vị trí: Tiền vệ

10

Elliott Lee

Vị trí: Tiền đạo

14

Harry Cornick

Vị trí: Tiền đạo

22

Luke Gambin

Vị trí: Tiền vệ

25

Kazenga LuaLua

Vị trí: Tiền vệ

27

Jarvis, Aaron

Vị trí: Tiền đạo

28

Lloyd Jones

Vị trí: Hậu vệ

35

Read, Arthur

Vị trí: Tiền vệ

36

James Shea

Vị trí: Thủ môn

37

Musonda, Frankie

Vị trí: Hậu vệ

40

Tomlinson, Connor

Vị trí: Tiền đạo

40

Isted, Harry

Vị trí: Thủ môn

44

Alan Sheehan

Vị trí: Hậu vệ

45

Panter, Corey

Vị trí: Tiền vệ

48

Neufville, Josh

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Jones, Graeme

CẦU THỦ

1

Marek Stech

Vị trí: Thủ môn

2

Justin, James

Vị trí: Tiền vệ

3

Daniel Potts

Vị trí: Hậu vệ

James, Jack

Vị trí: Hậu vệ

4

Alan McCormack

Vị trí: Tiền vệ

5

Sonny Bradley

Vị trí: Hậu vệ

6

Matthew Pearson

Vị trí: Hậu vệ

8

Luke Ayling

Vị trí: Tiền vệ

9

Danny Hylton

Vị trí: Tiền đạo

11

Andrew Shinnie

Vị trí: Tiền vệ

15

Jake Jervis

Vị trí: Tiền đạo

16

Glen Rea

Vị trí: Hậu vệ

17

Pelly Ruddock Mpanzu

Vị trí: Tiền vệ

19

James Collins

Vị trí: Tiền đạo

20

George Moncur

Vị trí: Tiền vệ

21

Senior, Jack

Vị trí: Hậu vệ

James, Jack

Vị trí: Hậu vệ

7

Jack Stacey

Vị trí: Tiền vệ

10

Elliott Lee

Vị trí: Tiền đạo

14

Harry Cornick

Vị trí: Tiền đạo

22

Luke Gambin

Vị trí: Tiền vệ

25

Kazenga LuaLua

Vị trí: Tiền vệ

27

Jarvis, Aaron

Vị trí: Tiền đạo

28

Lloyd Jones

Vị trí: Hậu vệ

35

Read, Arthur

Vị trí: Tiền vệ

36

James Shea

Vị trí: Thủ môn

37

Musonda, Frankie

Vị trí: Hậu vệ

40

Tomlinson, Connor

Vị trí: Tiền đạo

40

Isted, Harry

Vị trí: Thủ môn

44

Alan Sheehan

Vị trí: Hậu vệ

45

Panter, Corey

Vị trí: Tiền vệ

48

Neufville, Josh

Vị trí: Tiền vệ