Luton Town

Quốc gia : England | Sân nhà: Kenilworth Road | Sức chứa: 10,226

Luton Town

Luton Town

Quốc gia : England | Sân nhà: Kenilworth Road | | Sức chứa: 10,226

Luton Town

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Jones, Graeme

Quốc gia: England

Cầu thủ
Marek Stech
1

Thủ môn

Quốc gia: Czech Republic

28/01/1990

Marek Stech
1

Thủ môn

28/01/1990

Cranie, Martin
2

Hậu vệ

Quốc gia: England

26/09/1986

Cranie, Martin
2

Hậu vệ

26/09/1986

Daniel Potts
3

Hậu vệ

Quốc gia: England

13/04/1994

Daniel Potts
3

Hậu vệ

13/04/1994

Tunnicliffe, Ryan
4

Tiền vệ

Quốc gia: England

30/12/1992

Tunnicliffe, Ryan
4

Tiền vệ

30/12/1992

Sonny Bradley
5

Hậu vệ

Quốc gia: England

13/09/1991

Sonny Bradley
5

Hậu vệ

13/09/1991

Matthew Pearson
6

Hậu vệ

Quốc gia: England

03/08/1993

Matthew Pearson
6

Hậu vệ

03/08/1993

Callum McManaman
7

Tiền đạo

Quốc gia: England

25/04/1991

Callum McManaman
7

Tiền đạo

25/04/1991

Berry, Luke
8

Tiền vệ

Quốc gia: England

12/07/1992

Berry, Luke
8

Tiền vệ

12/07/1992

Danny Hylton
9

Tiền đạo

Quốc gia: England

25/02/1989

Danny Hylton
9

Tiền đạo

25/02/1989

Elliott Lee
10

Tiền đạo

Quốc gia: England

16/12/1994

Elliott Lee
10

Tiền đạo

16/12/1994

Andrew Shinnie
11

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

17/07/1989

Andrew Shinnie
11

Tiền vệ

17/07/1989

Simon Sluga
12

Thủ môn

Quốc gia: Croatia

17/03/1993

Simon Sluga
12

Thủ môn

17/03/1993

Harry Cornick
14

Tiền đạo

Quốc gia: England

09/04/1995

Harry Cornick
14

Tiền đạo

09/04/1995

Glen Rea
16

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

03/09/1994

Glen Rea
16

Hậu vệ

03/09/1994

Pelly Ruddock Mpanzu
17

Tiền vệ

Quốc gia: England

22/03/1994

Pelly Ruddock Mpanzu
17

Tiền vệ

22/03/1994

James Collins
19

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

01/12/1990

James Collins
19

Tiền đạo

01/12/1990

George Moncur
20

Tiền vệ

Quốc gia: England

18/08/1993

George Moncur
20

Tiền vệ

18/08/1993

Bolton Luke
22

Tiền vệ

Quốc gia: England

07/10/1999

Bolton Luke
22

Tiền vệ

07/10/1999

Brendon Galloway
23

Hậu vệ

Quốc gia: England

17/03/1996

Brendon Galloway
23

Hậu vệ

17/03/1996

Brown, Isaiah
24

Tiền vệ

Quốc gia: England

07/01/1997

Brown, Isaiah
24

Tiền vệ

07/01/1997

LuaLua, Kazenga
25

Tiền vệ

Quốc gia: DR Congo

10/12/1990

LuaLua, Kazenga
25

Tiền vệ

10/12/1990

James Bree
26

Hậu vệ

Quốc gia: England

11/12/1997

James Bree
26

Hậu vệ

11/12/1997

Lloyd Jones
28

Hậu vệ

Quốc gia: England

07/10/1995

Lloyd Jones
28

Hậu vệ

07/10/1995

Jacob Butterfield
29

Tiền vệ

Quốc gia: England

10/06/1990

Jacob Butterfield
29

Tiền vệ

10/06/1990

Daniels, Donervon
33

Hậu vệ

Quốc gia: England

24/11/1993

Daniels, Donervon
33

Hậu vệ

24/11/1993

Neufville, Josh
35

Tiền vệ

Quốc gia: England

22/03/2000

Neufville, Josh
35

Tiền vệ

22/03/2000

James Shea
36

Thủ môn

Quốc gia: England

16/06/1991

James Shea
36

Thủ môn

16/06/1991

Musonda Frankie
37

Hậu vệ

Quốc gia: England

12/12/1997

Musonda Frankie
37

Hậu vệ

12/12/1997

Peck, Jake
41

Tiền vệ

Quốc gia: England

09/01/2000

Peck, Jake
41

Tiền vệ

09/01/2000

Parker, Tiernan
42

Thủ môn

Quốc gia: England

04/08/2001

Parker, Tiernan
42

Thủ môn

04/08/2001

Alan Sheehan
44

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

14/09/1986

Alan Sheehan
44

Hậu vệ

14/09/1986