Los Angeles Galaxy

Quốc gia : Mỹ | Sân nhà: Dignity Health Sports Park | Sức chứa: 27,000

Los Angeles Galaxy

Los Angeles Galaxy

Quốc gia : Mỹ | Sân nhà: Dignity Health Sports Park | | Sức chứa: 27,000

Los Angeles Galaxy

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Schelotto, Guillermo

Quốc gia: Argentina

Cầu thủ
Emiliano Insua
0

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

07/01/1989

Emiliano Insua
0

Hậu vệ

07/01/1989

Kljestan Sacha
0

Tiền vệ

Quốc gia: USA

09/09/1985

Kljestan Sacha
0

Tiền vệ

09/09/1985

Aleksandar Katai
0

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

06/02/1991

Aleksandar Katai
0

Tiền vệ

06/02/1991

Calvin Verdonk
0

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

26/04/1997

Calvin Verdonk
0

Hậu vệ

26/04/1997

Lopez Eric
0

Thủ môn

Quốc gia: USA

05/03/1999

Lopez Eric
0

Thủ môn

05/03/1999

Bingham David
1

Thủ môn

Quốc gia: USA

19/10/1989

Bingham David
1

Thủ môn

19/10/1989

Kitchen Perry
2

Tiền vệ

Quốc gia: USA

29/02/1992

Kitchen Perry
2

Tiền vệ

29/02/1992

Steres Daniel
5

Hậu vệ

Quốc gia: USA

11/11/1990

Steres Daniel
5

Hậu vệ

11/11/1990

Romain Alessandrini
7

Tiền đạo

Quốc gia: France

03/04/1989

Romain Alessandrini
7

Tiền đạo

03/04/1989

Cristian Pavon
10

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

21/01/1996

Cristian Pavon
10

Tiền đạo

21/01/1996

Pontius Chris
12

Tiền đạo

Quốc gia: USA

12/05/1987

Pontius Chris
12

Tiền đạo

12/05/1987

Corona Joe
14

Tiền vệ

Quốc gia: USA

09/07/1990

Corona Joe
14

Tiền vệ

09/07/1990

Traore Diedie
15

Tiền vệ

Quốc gia: France

15/01/1999

Traore Diedie
15

Tiền vệ

15/01/1999

Skjelvik Jorgen
16

Hậu vệ

Quốc gia: Norway

05/07/1991

Skjelvik Jorgen
16

Hậu vệ

05/07/1991

Cuello, Emil
27

Tiền vệ

Quốc gia: USA

02/01/1997

Cuello, Emil
27

Tiền vệ

02/01/1997

Zubak Ethan
29

Tiền đạo

Quốc gia: USA

15/04/1998

Zubak Ethan
29

Tiền đạo

15/04/1998

Vom Steeg Justin
41

Thủ môn

Quốc gia: USA

05/04/1997

Vom Steeg Justin
41

Thủ môn

05/04/1997