liverpool

Liverpool - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Anfield | Sức chứa: 54,074

Logo Liverpool