Liverpool

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Prenton Park | Sức chứa: 16,567

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Brookwell, Niall

Brookwell, Niall

Vị trí: Hậu vệ

Beck, Owen

Beck, Owen

Vị trí: Tiền vệ

Wilson, Sean

Wilson, Sean

Vị trí: Tiền vệ

Corness, Dominic

Corness, Dominic

Vị trí: Tiền vệ

Balagizi, James

Balagizi, James

Vị trí: Tiền vệ

Blair, Harvey

Blair, Harvey

Vị trí: Tiền đạo

Quansah, Jarell

Quansah, Jarell

Vị trí: Hậu vệ

Woltman, Max

Woltman, Max

Vị trí: Tiền vệ

Jaros, Vitezslav
1

Jaros, Vitezslav

Vị trí: Thủ môn

Ojrzynski, Jakub
1

Ojrzynski, Jakub

Vị trí: Thủ môn

Williams, Rhys
4

Williams, Rhys

Vị trí: Hậu vệ

Glatzel, Paul
9

Glatzel, Paul

Vị trí: Tiền vệ

Cain, Jake
10

Cain, Jake

Vị trí: Tiền vệ

Savage, Remmi
12

Savage, Remmi

Vị trí: Hậu vệ

Kelly, Oscar
13

Kelly, Oscar

Vị trí: Thủ môn

Davies, Harvey
13

Davies, Harvey

Vị trí: Thủ môn

O'Rourke, Fidel
14

O'Rourke, Fidel

Vị trí: Tiền đạo

Walls, Jack
16

Walls, Jack

Vị trí: Hậu vệ

Morton, Tyler
17

Morton, Tyler

Vị trí: Tiền vệ

Ritaccio, Matteo
18

Ritaccio, Matteo

Vị trí: Tiền vệ

Bradley, Conor
18

Bradley, Conor

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Brookwell, Niall
0

Brookwell, Niall

Vị trí: Hậu vệ

Beck, Owen
0

Beck, Owen

Vị trí: Tiền vệ

Wilson, Sean
0

Wilson, Sean

Vị trí: Tiền vệ

Corness, Dominic
0

Corness, Dominic

Vị trí: Tiền vệ

Balagizi, James
0

Balagizi, James

Vị trí: Tiền vệ

Blair, Harvey
0

Blair, Harvey

Vị trí: Tiền đạo

Quansah, Jarell
0

Quansah, Jarell

Vị trí: Hậu vệ

Woltman, Max
0

Woltman, Max

Vị trí: Tiền vệ

Jaros, Vitezslav
1

Jaros, Vitezslav

Vị trí: Thủ môn

Ojrzynski, Jakub
1

Ojrzynski, Jakub

Vị trí: Thủ môn

Williams, Rhys
4

Williams, Rhys

Vị trí: Hậu vệ

Glatzel, Paul
9

Glatzel, Paul

Vị trí: Tiền vệ

Cain, Jake
10

Cain, Jake

Vị trí: Tiền vệ

Savage, Remmi
12

Savage, Remmi

Vị trí: Hậu vệ

Kelly, Oscar
13

Kelly, Oscar

Vị trí: Thủ môn

Davies, Harvey
13

Davies, Harvey

Vị trí: Thủ môn

O'Rourke, Fidel
14

O'Rourke, Fidel

Vị trí: Tiền đạo

Walls, Jack
16

Walls, Jack

Vị trí: Hậu vệ

Morton, Tyler
17

Morton, Tyler

Vị trí: Tiền vệ

Ritaccio, Matteo
18

Ritaccio, Matteo

Vị trí: Tiền vệ

Bradley, Conor
18

Bradley, Conor

Vị trí: Tiền vệ