lincoln red imps fc

Gibraltar - Gibraltar

Quốc tịch : Gibraltar | Sân nhà: Victoria Stadium | Sức chứa: 5,000

Lincoln Red Imps FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Afonso Mateos, Victor Manuel
Afonso Mateos, Victor Manuel

CẦU THỦ

Navarro, Alejandro Caro

Navarro, Alejandro Caro

Vị trí: Thủ môn

Lolo Soler
1

Lolo Soler

Vị trí: Thủ môn

Chipolina, Joseph
3

Chipolina, Joseph

Vị trí: Hậu vệ

Rubio Ruibal, Pablo
4

Rubio Ruibal, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

Lopes, Bernardo
6

Lopes, Bernardo

Vị trí: Hậu vệ

Casciaro, Lee
7

Casciaro, Lee

Vị trí: Tiền đạo

Aranda, Falu
9

Aranda, Falu

Vị trí: Tiền đạo

Casciaro, Kyle
10

Casciaro, Kyle

Vị trí: Tiền đạo

Peacock, Dylan
10

Peacock, Dylan

Vị trí: Tiền đạo

Hernandez, Anthony
10

Hernandez, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

Gil, Borja
12

Gil, Borja

Vị trí: Tiền vệ

Goldwin, Kyle Albert
13

Goldwin, Kyle Albert

Vị trí: Thủ môn

Hankins, Jaylan
13

Hankins, Jaylan

Vị trí: Thủ môn

Chipolina, Roy
14

Chipolina, Roy

Vị trí: Hậu vệ

Toscano Serrano, Jesus
16

Toscano Serrano, Jesus

Vị trí: Hậu vệ

Molina, Sergio
17

Molina, Sergio

Vị trí: Tiền vệ

Cataruozzolo, Federico
20

Cataruozzolo, Federico

Vị trí: Tiền đạo

Cabrera, George
21

Cabrera, George

Vị trí:

Montesinos, Juan
21

Montesinos, Juan

Vị trí: Tiền vệ

Pons, Alain
22

Pons, Alain

Vị trí: Tiền vệ

Oliver, Alvaro
23

Oliver, Alvaro

Vị trí: Hậu vệ

Marcos
28

Marcos

Vị trí: Hậu vệ

Gomez, Kike
29

Gomez, Kike

Vị trí: Tiền đạo

Coombes, Jamie
30

Coombes, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

Figueroa, Hector
33

Figueroa, Hector

Vị trí: Tiền đạo

Thorne Llambias, Ethan
33

Thorne Llambias, Ethan

Vị trí: Hậu vệ

Aguilar, Ivan
34

Aguilar, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

Britto, Ethan
66

Britto, Ethan

Vị trí: Hậu vệ

Gato
77

Gato

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Afonso Mateos, Victor Manuel
Afonso Mateos, Victor Manuel

CẦU THỦ

Navarro, Alejandro Caro

Navarro, Alejandro Caro

Vị trí: Thủ môn

Lolo Soler
1

Lolo Soler

Vị trí: Thủ môn

Chipolina, Joseph
3

Chipolina, Joseph

Vị trí: Hậu vệ

Rubio Ruibal, Pablo
4

Rubio Ruibal, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

Lopes, Bernardo
6

Lopes, Bernardo

Vị trí: Hậu vệ

Casciaro, Lee
7

Casciaro, Lee

Vị trí: Tiền đạo

Aranda, Falu
9

Aranda, Falu

Vị trí: Tiền đạo

Casciaro, Kyle
10

Casciaro, Kyle

Vị trí: Tiền đạo

Peacock, Dylan
10

Peacock, Dylan

Vị trí: Tiền đạo

Hernandez, Anthony
10

Hernandez, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

Gil, Borja
12

Gil, Borja

Vị trí: Tiền vệ

Goldwin, Kyle Albert
13

Goldwin, Kyle Albert

Vị trí: Thủ môn

Hankins, Jaylan
13

Hankins, Jaylan

Vị trí: Thủ môn

Chipolina, Roy
14

Chipolina, Roy

Vị trí: Hậu vệ

Toscano Serrano, Jesus
16

Toscano Serrano, Jesus

Vị trí: Hậu vệ

Molina, Sergio
17

Molina, Sergio

Vị trí: Tiền vệ

Cataruozzolo, Federico
20

Cataruozzolo, Federico

Vị trí: Tiền đạo

Cabrera, George
21

Cabrera, George

Vị trí:

Montesinos, Juan
21

Montesinos, Juan

Vị trí: Tiền vệ

Pons, Alain
22

Pons, Alain

Vị trí: Tiền vệ

Oliver, Alvaro
23

Oliver, Alvaro

Vị trí: Hậu vệ

Marcos
28

Marcos

Vị trí: Hậu vệ

Gomez, Kike
29

Gomez, Kike

Vị trí: Tiền đạo

Coombes, Jamie
30

Coombes, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

Figueroa, Hector
33

Figueroa, Hector

Vị trí: Tiền đạo

Thorne Llambias, Ethan
33

Thorne Llambias, Ethan

Vị trí: Hậu vệ

Aguilar, Ivan
34

Aguilar, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

Britto, Ethan
66

Britto, Ethan

Vị trí: Hậu vệ

Gato
77

Gato

Vị trí: Tiền đạo