Lincoln Red Imps FC

Quốc gia : Gibraltar | Sân nhà: Victoria Stadium | Sức chứa: 5,000

Lincoln Red Imps FC

Lincoln Red Imps FC

Quốc gia : Gibraltar | Sân nhà: Victoria Stadium | | Sức chứa: 5,000

Lincoln Red Imps FC

DANH SÁCH CẦU THỦ

Cầu thủ
Navarro, Alejandro Caro
0

Thủ môn

Quốc gia: Tây Ban Nha

15/12/1989

Navarro, Alejandro Caro
0

Thủ môn

15/12/1989

Soler Lolo
1

Thủ môn

Quốc gia: Tây Ban Nha

17/09/1986

Soler Lolo
1

Thủ môn

17/09/1986

Chipolina Joseph Luis
3

Hậu vệ

Quốc gia: Gibraltar

14/12/1987

Chipolina Joseph Luis
3

Hậu vệ

14/12/1987

Rubio Ruibal, Pablo
4

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

24/08/1995

Rubio Ruibal, Pablo
4

Tiền vệ

24/08/1995

Lopes Bernardo
6

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

30/07/1993

Lopes Bernardo
6

Hậu vệ

30/07/1993

Casciaro Lee
7

Tiền đạo

Quốc gia: Gibraltar

29/09/1981

Casciaro Lee
7

Tiền đạo

29/09/1981

Vincueria Rafael
9

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

05/01/1994

Vincueria Rafael
9

Tiền đạo

05/01/1994

Casciaro Kyle
10

Tiền đạo

Quốc gia: Gibraltar

02/12/1987

Casciaro Kyle
10

Tiền đạo

02/12/1987

Peacock, Dylan
10

Tiền đạo

Quốc gia: Gibraltar

24/08/2001

Peacock, Dylan
10

Tiền đạo

24/08/2001

Hernandez Anthony
10

Tiền vệ

Quốc gia: Gibraltar

03/02/1995

Hernandez Anthony
10

Tiền vệ

03/02/1995

Gil, Borja
12

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

04/12/1990

Gil, Borja
12

Tiền vệ

04/12/1990

Goldwin Kyle
13

Thủ môn

Quốc gia: Gibraltar

24/04/1985

Goldwin Kyle
13

Thủ môn

24/04/1985

Hankins Jaylan
13

Thủ môn

Quốc gia: Gibraltar

17/11/2000

Hankins Jaylan
13

Thủ môn

17/11/2000

Chipolina Roy
14

Hậu vệ

Quốc gia: Gibraltar

20/01/1983

Chipolina Roy
14

Hậu vệ

20/01/1983

Toscano Serrano Jesus
16

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

13/12/1990

Toscano Serrano Jesus
16

Hậu vệ

13/12/1990

Molina Sergio
17

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

14/11/1983

Molina Sergio
17

Tiền vệ

14/11/1983

Cataruozzolo, Federico
20

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

08/09/1987

Cataruozzolo, Federico
20

Tiền đạo

08/09/1987

Cabrera George
21

Quốc gia: Gibraltar

14/12/1988

Cabrera George
21

14/12/1988

Montesinos Juan
21

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

19/03/1993

Montesinos Juan
21

Tiền vệ

19/03/1993

Pons, Alain
22

Tiền vệ

Quốc gia: Gibraltar

16/09/1995

Pons, Alain
22

Tiền vệ

16/09/1995

Oliver Alvaro
23

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

25/01/1992

Oliver Alvaro
23

Hậu vệ

25/01/1992

Marcos
28

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

30/09/1989

Marcos
28

Hậu vệ

30/09/1989

Gomez Kike
29

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

04/05/1994

Gomez Kike
29

Tiền đạo

04/05/1994

Coombes Jamie
30

Tiền đạo

Quốc gia: Gibraltar

27/05/1996

Coombes Jamie
30

Tiền đạo

27/05/1996

Figueroa Hector
33

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

30/10/1988

Figueroa Hector
33

Tiền đạo

30/10/1988

Llambias Ethan
33

Hậu vệ

Quốc gia: Gibraltar

23/11/2000

Llambias Ethan
33

Hậu vệ

23/11/2000

Aguilar, Ivan
34

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

12/06/1991

Aguilar, Ivan
34

Tiền đạo

12/06/1991

Britto, Ethan
66

Hậu vệ

Quốc gia: Gibraltar

30/11/2000

Britto, Ethan
66

Hậu vệ

30/11/2000

Gato
77

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

22/02/1989

Gato
77

Tiền đạo

22/02/1989