lincoln city

Lincoln - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Sincil Bank | Sức chứa: 10,120

Lincoln City
Soi keo ty so, du doan ket qua Lincoln vs Everton 01h45 ngay 29/8

Soi kèo tỷ số, dự đoán kết quả Lincoln vs Everton 01h45 ngày 29/8

access_time 27-08-2019

Đẳng cấp giữa Everton và Lincoln quá khác biệt. Không khó để dự đoán 1 chiến thắng dành cho các vị khách.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Appleton, Michael
Appleton, Michael

CẦU THỦ

Vickers, Josh
1

Vickers, Josh

Vị trí: Thủ môn

Shackell, Jason
5

Shackell, Jason

Vị trí: Hậu vệ

Coker, Ben

Coker, Ben

Vị trí: Hậu vệ

Toffolo, Harry
3

Toffolo, Harry

Vị trí: Hậu vệ

Brown, Jack

Brown, Jack

Vị trí: Tiền vệ

O'Connor, Michael
4

O'Connor, Michael

Vị trí: Tiền vệ

Bolger, Cian
6

Bolger, Cian

Vị trí: Hậu vệ

Pett, Tom
7

Pett, Tom

Vị trí: Tiền vệ

Frecklington, Lee
8

Frecklington, Lee

Vị trí: Tiền vệ

Payne, Jack
10

Payne, Jack

Vị trí: Tiền vệ

Andrade, Bruno
11

Andrade, Bruno

Vị trí: Tiền đạo

Chapman, Ellis
12

Chapman, Ellis

Vị trí: Tiền vệ

Bostwick, Michael
16

Bostwick, Michael

Vị trí: Tiền vệ

Walker, Tyler
17

Walker, Tyler

Vị trí: Tiền đạo

Grant, Jorge
18

Grant, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

Morrell, Joe
19

Morrell, Joe

Vị trí: Tiền vệ

Connolly, Callum
20

Connolly, Callum

Vị trí: Hậu vệ

Smith, Grant
21

Smith, Grant

Vị trí: Thủ môn

Antkowiak, Michael
22

Antkowiak, Michael

Vị trí: Thủ môn

Lewis, Aaron
22

Lewis, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

Eardley, Neal
23

Eardley, Neal

Vị trí: Hậu vệ

Melbourne, Max
24

Melbourne, Max

Vị trí: Hậu vệ

Anderson, Harry
26

Anderson, Harry

Vị trí: Tiền vệ

Hesketh, Jake
28

Hesketh, Jake

Vị trí: Tiền vệ

Akinde, John
29

Akinde, John

Vị trí: Tiền đạo

Sault, Ben
31

Sault, Ben

Vị trí: Tiền vệ

Smith, Jon
34

Smith, Jon

Vị trí: Hậu vệ

Watkins, Kyle
35

Watkins, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Appleton, Michael
Appleton, Michael

CẦU THỦ

Vickers, Josh
1

Vickers, Josh

Vị trí: Thủ môn

Shackell, Jason
5

Shackell, Jason

Vị trí: Hậu vệ

Coker, Ben

Coker, Ben

Vị trí: Hậu vệ

Toffolo, Harry
3

Toffolo, Harry

Vị trí: Hậu vệ

Brown, Jack

Brown, Jack

Vị trí: Tiền vệ

O'Connor, Michael
4

O'Connor, Michael

Vị trí: Tiền vệ

Bolger, Cian
6

Bolger, Cian

Vị trí: Hậu vệ

Pett, Tom
7

Pett, Tom

Vị trí: Tiền vệ

Frecklington, Lee
8

Frecklington, Lee

Vị trí: Tiền vệ

Payne, Jack
10

Payne, Jack

Vị trí: Tiền vệ

Andrade, Bruno
11

Andrade, Bruno

Vị trí: Tiền đạo

Chapman, Ellis
12

Chapman, Ellis

Vị trí: Tiền vệ

Bostwick, Michael
16

Bostwick, Michael

Vị trí: Tiền vệ

Walker, Tyler
17

Walker, Tyler

Vị trí: Tiền đạo

Grant, Jorge
18

Grant, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

Morrell, Joe
19

Morrell, Joe

Vị trí: Tiền vệ

Connolly, Callum
20

Connolly, Callum

Vị trí: Hậu vệ

Smith, Grant
21

Smith, Grant

Vị trí: Thủ môn

Antkowiak, Michael
22

Antkowiak, Michael

Vị trí: Thủ môn

Lewis, Aaron
22

Lewis, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

Eardley, Neal
23

Eardley, Neal

Vị trí: Hậu vệ

Melbourne, Max
24

Melbourne, Max

Vị trí: Hậu vệ

Anderson, Harry
26

Anderson, Harry

Vị trí: Tiền vệ

Hesketh, Jake
28

Hesketh, Jake

Vị trí: Tiền vệ

Akinde, John
29

Akinde, John

Vị trí: Tiền đạo

Sault, Ben
31

Sault, Ben

Vị trí: Tiền vệ

Smith, Jon
34

Smith, Jon

Vị trí: Hậu vệ

Watkins, Kyle
35

Watkins, Kyle

Vị trí: Hậu vệ