lillestrom sk

Lillestrom - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Åråsen | Sức chứa: 11,500

Logo Lillestrom SK

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

1

Marci, Marko

Vị trí: Thủ môn

2

Haakenstad, Mats

Vị trí: Hậu vệ

3

Mikalsen, Simen Kind

Vị trí: Tiền vệ

4

Salquist, Tobias

Vị trí: Hậu vệ

5

Rafn, Simen

Vị trí: Hậu vệ

7

Gustavsson, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

10

Lehne Olsen, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

12

Ayagwa, Raphael

Vị trí: Tiền vệ

13

Kippe, Frode

Vị trí: Hậu vệ

14

Krogstad, Fredrik

Vị trí: Tiền vệ

15

Brenden, Erik

Vị trí: Tiền vệ

17

Odemarksbakken, Kristoffer

Vị trí: Tiền vệ

18

Ebiye, Moses

Vị trí: Tiền đạo

19

Sinyan, Sheriff

Vị trí: Hậu vệ

21

Dyer, Alex

Vị trí: Tiền vệ

23

Pedersen, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

24

Sandberg, Erik

Vị trí: Hậu vệ

25

Igonen, Matvei

Vị trí: Thủ môn

27

Baccay, Josef

Vị trí: Hậu vệ

28

Knudsen, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

33

Melgalvis, Aleksander

Vị trí: Tiền vệ

40

Christiansen, Mads

Vị trí: Thủ môn

40

Tongnoy, Apipon

Vị trí: Tiền vệ

41

Storsve, Vegard

Vị trí: Thủ môn

42

Slordahl, Philip

Vị trí: Tiền vệ

43

Sannes, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

44

Rindal, Sindre

Vị trí: Hậu vệ

88

Smarason, Arnor

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

1

Marci, Marko

Vị trí: Thủ môn

2

Haakenstad, Mats

Vị trí: Hậu vệ

3

Mikalsen, Simen Kind

Vị trí: Tiền vệ

4

Salquist, Tobias

Vị trí: Hậu vệ

5

Rafn, Simen

Vị trí: Hậu vệ

7

Gustavsson, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

10

Lehne Olsen, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

12

Ayagwa, Raphael

Vị trí: Tiền vệ

13

Kippe, Frode

Vị trí: Hậu vệ

14

Krogstad, Fredrik

Vị trí: Tiền vệ

15

Brenden, Erik

Vị trí: Tiền vệ

17

Odemarksbakken, Kristoffer

Vị trí: Tiền vệ

18

Ebiye, Moses

Vị trí: Tiền đạo

19

Sinyan, Sheriff

Vị trí: Hậu vệ

21

Dyer, Alex

Vị trí: Tiền vệ

23

Pedersen, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

24

Sandberg, Erik

Vị trí: Hậu vệ

25

Igonen, Matvei

Vị trí: Thủ môn

27

Baccay, Josef

Vị trí: Hậu vệ

28

Knudsen, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

33

Melgalvis, Aleksander

Vị trí: Tiền vệ

40

Christiansen, Mads

Vị trí: Thủ môn

40

Tongnoy, Apipon

Vị trí: Tiền vệ

41

Storsve, Vegard

Vị trí: Thủ môn

42

Slordahl, Philip

Vị trí: Tiền vệ

43

Sannes, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

44

Rindal, Sindre

Vị trí: Hậu vệ

88

Smarason, Arnor

Vị trí: Tiền đạo