Lillestrom SK

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Åråsen | Sức chứa: 12,234

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bakke, Geir
Bakke, Geir

CẦU THỦ

Haakenstad Mats
2

Haakenstad Mats

Vị trí: Hậu vệ

Mikalsen Simen Kind
3

Mikalsen Simen Kind

Vị trí: Tiền vệ

Salquist Tobias
4

Salquist Tobias

Vị trí: Hậu vệ

Rafn Simen
5

Rafn Simen

Vị trí: Hậu vệ

Gustavsson Daniel
7

Gustavsson Daniel

Vị trí: Tiền vệ

Mathew Ifeanyi
8

Mathew Ifeanyi

Vị trí: Tiền vệ

Ezeh Charles
8

Ezeh Charles

Vị trí: Tiền vệ

Lehne Olsen Thomas
10

Lehne Olsen Thomas

Vị trí: Tiền đạo

Ayagwa, Raphael
12

Ayagwa, Raphael

Vị trí: Tiền vệ

Krogstad Fredrik
14

Krogstad Fredrik

Vị trí: Tiền vệ

Odemarksbakken Kristoffer
17

Odemarksbakken Kristoffer

Vị trí: Tiền vệ

Ebiye Moses
18

Ebiye Moses

Vị trí: Tiền đạo

Sinyan Sheriff
19

Sinyan Sheriff

Vị trí: Hậu vệ

Knudsen, Magnus
28

Knudsen, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

Odegaard Emil
29

Odegaard Emil

Vị trí: Thủ môn

Melgalvis Aleksander
33

Melgalvis Aleksander

Vị trí: Tiền vệ

Sannes, Alexander
43

Sannes, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Smarason Arnor
88

Smarason Arnor

Vị trí: Tiền đạo

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bakke, Geir
Bakke, Geir

CẦU THỦ

Haakenstad Mats
2

Haakenstad Mats

Vị trí: Hậu vệ

Mikalsen Simen Kind
3

Mikalsen Simen Kind

Vị trí: Tiền vệ

Salquist Tobias
4

Salquist Tobias

Vị trí: Hậu vệ

Rafn Simen
5

Rafn Simen

Vị trí: Hậu vệ

Gustavsson Daniel
7

Gustavsson Daniel

Vị trí: Tiền vệ

Mathew Ifeanyi
8

Mathew Ifeanyi

Vị trí: Tiền vệ

Ezeh Charles
8

Ezeh Charles

Vị trí: Tiền vệ

Lehne Olsen Thomas
10

Lehne Olsen Thomas

Vị trí: Tiền đạo

Ayagwa, Raphael
12

Ayagwa, Raphael

Vị trí: Tiền vệ

Krogstad Fredrik
14

Krogstad Fredrik

Vị trí: Tiền vệ

Odemarksbakken Kristoffer
17

Odemarksbakken Kristoffer

Vị trí: Tiền vệ

Ebiye Moses
18

Ebiye Moses

Vị trí: Tiền đạo

Sinyan Sheriff
19

Sinyan Sheriff

Vị trí: Hậu vệ

Knudsen, Magnus
28

Knudsen, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

Odegaard Emil
29

Odegaard Emil

Vị trí: Thủ môn

Melgalvis Aleksander
33

Melgalvis Aleksander

Vị trí: Tiền vệ

Sannes, Alexander
43

Sannes, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Smarason Arnor
88

Smarason Arnor

Vị trí: Tiền đạo