lillestrom sk

Lillestrom - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Åråsen | Sức chứa: 12,234

Lillestrom SK

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Maric, Marko
1

Maric, Marko

Vị trí: Thủ môn

Haakenstad, Mats
2

Haakenstad, Mats

Vị trí: Hậu vệ

Mikalsen, Simen Kind
3

Mikalsen, Simen Kind

Vị trí: Tiền vệ

Salquist, Tobias
4

Salquist, Tobias

Vị trí: Hậu vệ

Rafn, Simen
5

Rafn, Simen

Vị trí: Hậu vệ

Tamm, Joonas
6

Tamm, Joonas

Vị trí: Hậu vệ

Gustafsson, Daniel
7

Gustafsson, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

Mathew, Ifeanyi
8

Mathew, Ifeanyi

Vị trí: Tiền vệ

Lehne Olsen, Thomas
10

Lehne Olsen, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

Ayagwa, Raphael
12

Ayagwa, Raphael

Vị trí: Tiền vệ

Kippe, Frode
13

Kippe, Frode

Vị trí: Hậu vệ

Krogstad, Fredrik
14

Krogstad, Fredrik

Vị trí: Tiền vệ

Brenden, Erik
15

Brenden, Erik

Vị trí: Tiền vệ

Odemarksbakken, Kristoffer
17

Odemarksbakken, Kristoffer

Vị trí: Tiền vệ

Ebiye, Moses
18

Ebiye, Moses

Vị trí: Tiền đạo

Sinyan, Sheriff
19

Sinyan, Sheriff

Vị trí: Hậu vệ

Pedersen, Daniel Alexander
23

Pedersen, Daniel Alexander

Vị trí: Tiền vệ

Baccay, Josef
27

Baccay, Josef

Vị trí: Hậu vệ

Knudsen, Magnus
28

Knudsen, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

Melgalvis, Aleksander
33

Melgalvis, Aleksander

Vị trí: Tiền vệ

Christiansen, Mads
40

Christiansen, Mads

Vị trí: Thủ môn

Tongnoy, Apipon
40

Tongnoy, Apipon

Vị trí: Tiền vệ

Storsve, Vegard
41

Storsve, Vegard

Vị trí: Thủ môn

Slordahl, Philip
42

Slordahl, Philip

Vị trí: Tiền vệ

Sannes, Alexander
43

Sannes, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Rindal, Sindre
44

Rindal, Sindre

Vị trí: Hậu vệ

Smarason, Arnor
88

Smarason, Arnor

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Maric, Marko
1

Maric, Marko

Vị trí: Thủ môn

Haakenstad, Mats
2

Haakenstad, Mats

Vị trí: Hậu vệ

Mikalsen, Simen Kind
3

Mikalsen, Simen Kind

Vị trí: Tiền vệ

Salquist, Tobias
4

Salquist, Tobias

Vị trí: Hậu vệ

Rafn, Simen
5

Rafn, Simen

Vị trí: Hậu vệ

Tamm, Joonas
6

Tamm, Joonas

Vị trí: Hậu vệ

Gustafsson, Daniel
7

Gustafsson, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

Mathew, Ifeanyi
8

Mathew, Ifeanyi

Vị trí: Tiền vệ

Lehne Olsen, Thomas
10

Lehne Olsen, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

Ayagwa, Raphael
12

Ayagwa, Raphael

Vị trí: Tiền vệ

Kippe, Frode
13

Kippe, Frode

Vị trí: Hậu vệ

Krogstad, Fredrik
14

Krogstad, Fredrik

Vị trí: Tiền vệ

Brenden, Erik
15

Brenden, Erik

Vị trí: Tiền vệ

Odemarksbakken, Kristoffer
17

Odemarksbakken, Kristoffer

Vị trí: Tiền vệ

Ebiye, Moses
18

Ebiye, Moses

Vị trí: Tiền đạo

Sinyan, Sheriff
19

Sinyan, Sheriff

Vị trí: Hậu vệ

Pedersen, Daniel Alexander
23

Pedersen, Daniel Alexander

Vị trí: Tiền vệ

Baccay, Josef
27

Baccay, Josef

Vị trí: Hậu vệ

Knudsen, Magnus
28

Knudsen, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

Melgalvis, Aleksander
33

Melgalvis, Aleksander

Vị trí: Tiền vệ

Christiansen, Mads
40

Christiansen, Mads

Vị trí: Thủ môn

Tongnoy, Apipon
40

Tongnoy, Apipon

Vị trí: Tiền vệ

Storsve, Vegard
41

Storsve, Vegard

Vị trí: Thủ môn

Slordahl, Philip
42

Slordahl, Philip

Vị trí: Tiền vệ

Sannes, Alexander
43

Sannes, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Rindal, Sindre
44

Rindal, Sindre

Vị trí: Hậu vệ

Smarason, Arnor
88

Smarason, Arnor

Vị trí: Tiền đạo