DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Kolvidsson, Helgi

Quốc gia: Iceland

Cầu thủ
Brandle Daniel
2

Tiền vệ

Quốc gia: Liechtenstein

23/01/1992

Brandle Daniel
2

Tiền vệ

23/01/1992

Wolfinger, Marco
4

Tiền vệ

Quốc gia: Liechtenstein

18/04/1989

Wolfinger, Marco
4

Tiền vệ

18/04/1989

Frommelt, Noah
5

Tiền vệ

Quốc gia: Liechtenstein

18/12/2000

Frommelt, Noah
5

Tiền vệ

18/12/2000

Kardesoglu, Ridvan
7

Tiền đạo

Quốc gia: Liechtenstein

12/10/1996

Kardesoglu, Ridvan
7

Tiền đạo

12/10/1996

Frick Yanik
9

Tiền đạo

Quốc gia: Liechtenstein

27/05/1998

Frick Yanik
9

Tiền đạo

27/05/1998

Buchel Martin
13

Tiền vệ

Quốc gia: Liechtenstein

19/02/1987

Buchel Martin
13

Tiền vệ

19/02/1987

Meier, Livio
14

Tiền vệ

Quốc gia: Liechtenstein

10/01/1998

Meier, Livio
14

Tiền vệ

10/01/1998

Yildiz Seyhan
15

Hậu vệ

Quốc gia: Liechtenstein

30/04/1989

Yildiz Seyhan
15

Hậu vệ

30/04/1989

Wolfinger Fabio
16

Tiền đạo

Quốc gia: Liechtenstein

11/05/1996

Wolfinger Fabio
16

Tiền đạo

11/05/1996

Gubser Robin
17

Tiền vệ

Quốc gia: Liechtenstein

17/04/1991

Gubser Robin
17

Tiền vệ

17/04/1991

Ospelt, Philipp
19

Tiền đạo

Quốc gia: Liechtenstein

07/10/1992

Ospelt, Philipp
19

Tiền đạo

07/10/1992

Wolfinger, Sandro
20

Tiền vệ

Quốc gia: Liechtenstein

24/08/1991

Wolfinger, Sandro
20

Tiền vệ

24/08/1991

Lo Russo Lorenzo
21

Thủ môn

Quốc gia: Liechtenstein

08/07/1993

Lo Russo Lorenzo
21

Thủ môn

08/07/1993

Rechsteiner Martin
22

Hậu vệ

Quốc gia: Liechtenstein

15/02/1989

Rechsteiner Martin
22

Hậu vệ

15/02/1989

Polverino Michele
23

Tiền vệ

Quốc gia: Liechtenstein

26/09/1984

Polverino Michele
23

Tiền vệ

26/09/1984