Libertad Asuncion

Quốc gia : Paraguay | Sân nhà: Estadio Dr. Nicolás Léoz | Sức chứa: 10,000

Libertad Asuncion

Libertad Asuncion

Quốc gia : Paraguay | Sân nhà: Estadio Dr. Nicolás Léoz | | Sức chứa: 10,000

Libertad Asuncion

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Diaz, Ramon

Quốc gia: Argentina

Cầu thủ
Abecasis Luciano
0

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

04/06/1990

Abecasis Luciano
0

Hậu vệ

04/06/1990

Martin Silva
1

Thủ môn

Quốc gia: Uruguay

25/03/1983

Martin Silva
1

Thủ môn

25/03/1983

Bocanegra Daniel
2

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

23/04/1987

Bocanegra Daniel
2

Hậu vệ

23/04/1987

Piris, Ivan
3

Hậu vệ

Quốc gia: Paraguay

10/03/1989

Piris, Ivan
3

Hậu vệ

10/03/1989

Silva Paulo
4

Hậu vệ

Quốc gia: Paraguay

01/02/1980

Silva Paulo
4

Hậu vệ

01/02/1980

Vieira Diego
5

Hậu vệ

Quốc gia: Paraguay

30/04/1991

Vieira Diego
5

Hậu vệ

30/04/1991

Adorno Pablo
6

Hậu vệ

Quốc gia: Paraguay

06/02/1996

Adorno Pablo
6

Hậu vệ

06/02/1996

Aquino, Derlis
6

Tiền vệ

Quốc gia: Paraguay

08/04/2000

Aquino, Derlis
6

Tiền vệ

08/04/2000

Rivero Rodrigo
7

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

27/12/1995

Rivero Rodrigo
7

Tiền đạo

27/12/1995

Milesi Nicolas
8

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

10/11/1992

Milesi Nicolas
8

Tiền đạo

10/11/1992

Oscar Cardozo
9

Tiền đạo

Quốc gia: Paraguay

20/05/1983

Oscar Cardozo
9

Tiền đạo

20/05/1983

Martinez Adrian
11

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

07/07/1992

Martinez Adrian
11

Tiền đạo

07/07/1992

Servin Carlos
12

Thủ môn

Quốc gia: Paraguay

24/05/1987

Servin Carlos
12

Thủ môn

24/05/1987

Mejia Alexander
13

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

11/07/1988

Mejia Alexander
13

Tiền vệ

11/07/1988

Cardozo Luis
14

Hậu vệ

Quốc gia: Paraguay

10/10/1988

Cardozo Luis
14

Hậu vệ

10/10/1988

Oviedo Alfio
15

Tiền đạo

Quốc gia: Paraguay

18/12/1995

Oviedo Alfio
15

Tiền đạo

18/12/1995

Aquino Sergio
16

Tiền vệ

Quốc gia: Paraguay

21/09/1979

Aquino Sergio
16

Tiền vệ

21/09/1979

Espinoza Matias
17

Tiền vệ

Quốc gia: Paraguay

19/09/1997

Espinoza Matias
17

Tiền vệ

19/09/1997

Franco Ivan
19

Tiền đạo

Quốc gia: Paraguay

16/04/2000

Franco Ivan
19

Tiền đạo

16/04/2000

Barreiro Antonio
20

Tiền vệ

Quốc gia: Paraguay

24/04/1989

Barreiro Antonio
20

Tiền vệ

24/04/1989

Caceres Blas
21

Tiền vệ

Quốc gia: Paraguay

01/07/1989

Caceres Blas
21

Tiền vệ

01/07/1989

Enciso, Julio
22

Tiền đạo

Quốc gia: Paraguay

23/01/2004

Enciso, Julio
22

Tiền đạo

23/01/2004

Bogado Giovanni
24

Tiền vệ

Quốc gia: Paraguay

16/09/2001

Bogado Giovanni
24

Tiền vệ

16/09/2001

Machuca Alejandro
25

Thủ môn

Quốc gia: Paraguay

23/02/1999

Machuca Alejandro
25

Thủ môn

23/02/1999

Sanabria, Lucas
27

Tiền vệ

Quốc gia: Paraguay

13/09/1999

Sanabria, Lucas
27

Tiền vệ

13/09/1999

Bogarin Rodrigo
28

Tiền vệ

Quốc gia: Paraguay

24/05/1997

Bogarin Rodrigo
28

Tiền vệ

24/05/1997

Morinigo Rodrigo
29

Thủ môn

Quốc gia: Paraguay

07/10/1998

Morinigo Rodrigo
29

Thủ môn

07/10/1998

Amarilla Jesus
30

Tiền đạo

Quốc gia: Paraguay

27/08/2001

Amarilla Jesus
30

Tiền đạo

27/08/2001

Martinez, Hugo
31

Tiền vệ

Quốc gia: Paraguay

27/04/2000

Martinez, Hugo
31

Tiền vệ

27/04/2000

Gonzalez, Rodrigo
34

Hậu vệ

Quốc gia: Paraguay

23/06/2000

Gonzalez, Rodrigo
34

Hậu vệ

23/06/2000