levski sofia

Sofia - Bungary

Quốc tịch : Bungary | Sân nhà: Georgi Asparuhov Stadium | Sức chứa: 25,000

Logo Levski Sofia

HUẤN LUYỆN VIÊN

Dermendzhiev, Georgi

CẦU THỦ

2

Nganioni, Louis

Vị trí: Hậu vệ

4

Goranov, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

5

Holmar Orn Eyjolfsson

Vị trí: Hậu vệ

7

Paulinho

Vị trí: Tiền đạo

8

Davide Mariani

Vị trí: Tiền vệ

9

Sergiu Bus

Vị trí: Tiền đạo

11

Belmonte, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

12

Ivanov, Petar

Vị trí: Thủ môn

13

Mihaylov, Nikolay

Vị trí: Thủ môn

14

Vastsuk, Bogdan

Vị trí: Tiền vệ

17

Petkov, Martin

Vị trí: Tiền vệ

17

Seydakhmet, Yerkebulan

Vị trí: Tiền đạo

18

Cedric Hountondji

Vị trí: Hậu vệ

19

Cvetkovic, Milos

Vị trí: Hậu vệ

20

Milanov, Zhivko

Vị trí: Hậu vệ

22

Nuno Reis

Vị trí: Hậu vệ

23

Thiam, Khaly

Vị trí: Tiền vệ

24

Papazov, Tomislav

Vị trí: Hậu vệ

26

Cabral, Jerson

Vị trí: Tiền đạo

28

Jablonsky, David

Vị trí: Hậu vệ

29

Kostov, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

39

Ivanov, Diyan

Vị trí: Hậu vệ

70

Martin Raynov

Vị trí: Tiền vệ

77

Yurukov, Iliya

Vị trí: Tiền vệ

86

Bojinov, Valeri

Vị trí: Tiền đạo

89

Krastev, Nikolay

Vị trí: Thủ môn

99

Ivanov, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

Petkov, Martin Detelinov

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Dermendzhiev, Georgi

CẦU THỦ

2

Nganioni, Louis

Vị trí: Hậu vệ

4

Goranov, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

5

Holmar Orn Eyjolfsson

Vị trí: Hậu vệ

7

Paulinho

Vị trí: Tiền đạo

8

Davide Mariani

Vị trí: Tiền vệ

9

Sergiu Bus

Vị trí: Tiền đạo

11

Belmonte, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

12

Ivanov, Petar

Vị trí: Thủ môn

13

Mihaylov, Nikolay

Vị trí: Thủ môn

14

Vastsuk, Bogdan

Vị trí: Tiền vệ

17

Petkov, Martin

Vị trí: Tiền vệ

17

Seydakhmet, Yerkebulan

Vị trí: Tiền đạo

18

Cedric Hountondji

Vị trí: Hậu vệ

19

Cvetkovic, Milos

Vị trí: Hậu vệ

20

Milanov, Zhivko

Vị trí: Hậu vệ

22

Nuno Reis

Vị trí: Hậu vệ

23

Thiam, Khaly

Vị trí: Tiền vệ

24

Papazov, Tomislav

Vị trí: Hậu vệ

26

Cabral, Jerson

Vị trí: Tiền đạo

28

Jablonsky, David

Vị trí: Hậu vệ

29

Kostov, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

39

Ivanov, Diyan

Vị trí: Hậu vệ

70

Martin Raynov

Vị trí: Tiền vệ

77

Yurukov, Iliya

Vị trí: Tiền vệ

86

Bojinov, Valeri

Vị trí: Tiền đạo

89

Krastev, Nikolay

Vị trí: Thủ môn

99

Ivanov, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

Petkov, Martin Detelinov

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu Levski Sofia

Kết quả thi đấu Levski Sofia

Huấn luyện viên

Dermendzhiev, Georgi

Quốc gia: Bungary

Cầu thủ
2

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

03/06/1995

4

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

10/06/1992

5

Hậu vệ

Quốc gia: Iceland

06/08/1990

7

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

29/05/1993

8

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

19/05/1991

9

Tiền đạo

Quốc gia: Romani

02/11/1992

11

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

16/10/1995

12

Thủ môn

Quốc gia: Bungary

08/02/2000

13

Thủ môn

Quốc gia: Bungary

28/06/1988

14

Tiền vệ

Quốc gia: Estonia

04/10/1995

17

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

15/01/2001

17

Tiền đạo

Quốc gia: Kazakhstan

04/02/2000

18

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

19/01/1994

19

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

06/01/1990

20

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

15/07/1984

22

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

31/01/1991

23

Tiền vệ

Quốc gia: Senegal

07/01/1994

24

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

24/08/2001

26

Tiền đạo

Quốc gia: Cape Verde

03/01/1991

28

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

08/10/1991

29

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

02/10/1990

39

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

12/04/1996

70

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

25/04/1992

77

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

22/09/1999

86

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

15/02/1986

89

Thủ môn

Quốc gia: Bungary

06/12/1996

99

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

16/04/1999

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

15/08/2002

728x90
130x300
130x300