levski sofia

Sofia - Bungary

Quốc tịch : Bungary | Sân nhà: Georgi Asparuhov Stadium | Sức chứa: 25,000

Logo Levski Sofia

HUẤN LUYỆN VIÊN

Stojanovic, Slavisa

CẦU THỦ

1

Polacek, Martin

Vị trí: Thủ môn

2

Nganioni, Louis

Vị trí: Hậu vệ

4

Goranov, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

5

Holmar Orn Eyjolfsson

Vị trí: Hậu vệ

6

Naydenov, Ivaylo

Vị trí: Tiền đạo

7

Paulinho

Vị trí: Tiền đạo

8

Davide Mariani

Vị trí: Tiền vệ

9

Sergiu Bus

Vị trí: Tiền đạo

11

Belmonte, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

12

Ivanov, Petar

Vị trí: Thủ môn

14

Mihaylov, Nikolay

Vị trí: Thủ môn

14

Vastsuk, Bogdan

Vị trí: Tiền vệ

17

Petkov, Martin

Vị trí: Tiền vệ

19

Cvetkovic, Milos

Vị trí: Hậu vệ

20

Nascimento, Filipe

Vị trí: Tiền vệ

21

Bozhidar Mitrev

Vị trí: Thủ môn

22

Nuno Reis

Vị trí: Hậu vệ

23

Thiam, Khaly

Vị trí: Tiền vệ

24

Aleksandar Lyubenov

Vị trí: Thủ môn

24

Papazov, Tomislav

Vị trí: Hậu vệ

26

Cabral, Jerson

Vị trí: Tiền đạo

28

Jablonsky, David

Vị trí: Hậu vệ

29

Kostov, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

30

Dimitrov, Iliya

Vị trí: Tiền đạo

32

Gabriel Obertan

Vị trí: Tiền vệ

39

Ivanov, Diyan

Vị trí: Hậu vệ

77

Yurukov, Iliya

Vị trí: Tiền vệ

89

Krastev, Nikolay

Vị trí: Thủ môn

99

Ivanov, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

Petkov, Martin

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Stojanovic, Slavisa

CẦU THỦ

1

Polacek, Martin

Vị trí: Thủ môn

2

Nganioni, Louis

Vị trí: Hậu vệ

4

Goranov, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

5

Holmar Orn Eyjolfsson

Vị trí: Hậu vệ

6

Naydenov, Ivaylo

Vị trí: Tiền đạo

7

Paulinho

Vị trí: Tiền đạo

8

Davide Mariani

Vị trí: Tiền vệ

9

Sergiu Bus

Vị trí: Tiền đạo

11

Belmonte, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

12

Ivanov, Petar

Vị trí: Thủ môn

14

Mihaylov, Nikolay

Vị trí: Thủ môn

14

Vastsuk, Bogdan

Vị trí: Tiền vệ

17

Petkov, Martin

Vị trí: Tiền vệ

19

Cvetkovic, Milos

Vị trí: Hậu vệ

20

Nascimento, Filipe

Vị trí: Tiền vệ

21

Bozhidar Mitrev

Vị trí: Thủ môn

22

Nuno Reis

Vị trí: Hậu vệ

23

Thiam, Khaly

Vị trí: Tiền vệ

24

Aleksandar Lyubenov

Vị trí: Thủ môn

24

Papazov, Tomislav

Vị trí: Hậu vệ

26

Cabral, Jerson

Vị trí: Tiền đạo

28

Jablonsky, David

Vị trí: Hậu vệ

29

Kostov, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

30

Dimitrov, Iliya

Vị trí: Tiền đạo

32

Gabriel Obertan

Vị trí: Tiền vệ

39

Ivanov, Diyan

Vị trí: Hậu vệ

77

Yurukov, Iliya

Vị trí: Tiền vệ

89

Krastev, Nikolay

Vị trí: Thủ môn

99

Ivanov, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

Petkov, Martin

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu Levski Sofia

Kết quả thi đấu Levski Sofia

Huấn luyện viên

Stojanovic, Slavisa

Quốc gia: Slovenia

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Slovakia

02/04/1990

2

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

03/06/1995

4

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

10/06/1992

5

Hậu vệ

Quốc gia: Iceland

06/08/1990

6

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

22/03/1998

7

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

29/05/1993

8

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

19/05/1991

9

Tiền đạo

Quốc gia: Romani

02/11/1992

11

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

16/10/1995

12

Thủ môn

Quốc gia: Bungary

08/02/2000

14

Thủ môn

Quốc gia: Bungary

28/06/1988

14

Tiền vệ

Quốc gia: Estonia

04/10/1995

17

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

15/01/2001

19

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

06/01/1990

20

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

07/01/1995

21

Thủ môn

Quốc gia: Bungary

31/03/1987

22

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

31/01/1991

23

Tiền vệ

Quốc gia: Senegal

07/01/1994

24

Thủ môn

Quốc gia: Bungary

11/02/1995

24

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

24/08/2001

26

Tiền đạo

Quốc gia: Cape Verde

03/01/1991

28

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

08/10/1991

29

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

02/10/1990

30

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

10/07/1996

32

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

26/02/1989

39

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

12/04/1996

77

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

22/09/1999

89

Thủ môn

Quốc gia: Bungary

06/12/1996

99

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

16/04/1999

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

15/08/2002

728x90
130x300
130x300