levski sofia

Sofia - Bungary

Quốc tịch : Bungary | Sân nhà: Vivacom Arena Georgi Asparuhov | Sức chứa: 25,000

Logo Levski Sofia

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hubchev, Petar

CẦU THỦ

2

Nganioni, Louis

Vị trí: Hậu vệ

4

Goranov, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

5

Holmar Orn Eyjolfsson

Vị trí: Hậu vệ

7

Paulinho

Vị trí: Tiền đạo

8

Davide Mariani

Vị trí: Tiền vệ

9

Sergiu Bus

Vị trí: Tiền đạo

11

Belmonte, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

12

Ivanov, Petar

Vị trí: Thủ môn

13

Mihaylov, Nikolay

Vị trí: Thủ môn

14

Vastsuk, Bogdan

Vị trí: Tiền vệ

17

Seydakhmet, Yerkebulan

Vị trí: Tiền đạo

18

Cedric Hountondji

Vị trí: Hậu vệ

19

Cvetkovic, Milos

Vị trí: Hậu vệ

20

Milanov, Zhivko

Vị trí: Hậu vệ

22

Nuno Reis

Vị trí: Hậu vệ

23

Thiam, Khaly

Vị trí: Tiền vệ

24

Papazov, Tomislav

Vị trí: Hậu vệ

26

Cabral, Jerson

Vị trí: Tiền đạo

28

Jablonsky, David

Vị trí: Hậu vệ

29

Kostov, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

30

Dimitrov, Simeon

Vị trí: Tiền vệ

33

Ivanov, Ivaylo

Vị trí: Hậu vệ

39

Ivanov, Diyan

Vị trí: Hậu vệ

70

Martin Raynov

Vị trí: Tiền vệ

71

Petkov, Martin

Vị trí: Tiền vệ

77

Yurukov, Iliya

Vị trí: Tiền vệ

79

Petkov, Martin Detelinov

Vị trí: Tiền đạo

86

Bojinov, Valeri

Vị trí: Tiền đạo

89

Krastev, Nikolay

Vị trí: Thủ môn

99

Ivanov, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hubchev, Petar

CẦU THỦ

2

Nganioni, Louis

Vị trí: Hậu vệ

4

Goranov, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

5

Holmar Orn Eyjolfsson

Vị trí: Hậu vệ

7

Paulinho

Vị trí: Tiền đạo

8

Davide Mariani

Vị trí: Tiền vệ

9

Sergiu Bus

Vị trí: Tiền đạo

11

Belmonte, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

12

Ivanov, Petar

Vị trí: Thủ môn

13

Mihaylov, Nikolay

Vị trí: Thủ môn

14

Vastsuk, Bogdan

Vị trí: Tiền vệ

17

Seydakhmet, Yerkebulan

Vị trí: Tiền đạo

18

Cedric Hountondji

Vị trí: Hậu vệ

19

Cvetkovic, Milos

Vị trí: Hậu vệ

20

Milanov, Zhivko

Vị trí: Hậu vệ

22

Nuno Reis

Vị trí: Hậu vệ

23

Thiam, Khaly

Vị trí: Tiền vệ

24

Papazov, Tomislav

Vị trí: Hậu vệ

26

Cabral, Jerson

Vị trí: Tiền đạo

28

Jablonsky, David

Vị trí: Hậu vệ

29

Kostov, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

30

Dimitrov, Simeon

Vị trí: Tiền vệ

33

Ivanov, Ivaylo

Vị trí: Hậu vệ

39

Ivanov, Diyan

Vị trí: Hậu vệ

70

Martin Raynov

Vị trí: Tiền vệ

71

Petkov, Martin

Vị trí: Tiền vệ

77

Yurukov, Iliya

Vị trí: Tiền vệ

79

Petkov, Martin Detelinov

Vị trí: Tiền đạo

86

Bojinov, Valeri

Vị trí: Tiền đạo

89

Krastev, Nikolay

Vị trí: Thủ môn

99

Ivanov, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo