fci levadia tallinn

Tallinn - Estonia

Quốc tịch : Estonia | Sân nhà: A. Le Coq Arena | Sức chứa: 15,000

Logo FCI LEVADIA TALLINN

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rogic, Aleksandar

CẦU THỦ

2

Lipp, Marko

Vị trí: Hậu vệ

4

Morozov, Igor

Vị trí: Hậu vệ

5

Yuriy Tkachuk

Vị trí: Hậu vệ

6

Peetson, Rasmus

Vị trí: Tiền vệ

7

Morelli, Joao

Vị trí: Tiền đạo

9

Budnik, Ievgen

Vị trí: Tiền đạo

10

Gando, Marcelin

Vị trí: Tiền vệ

11

Nesterov, Kirill

Vị trí: Tiền vệ

12

Lepmets, Sergei

Vị trí: Thủ môn

14

Kruglov, Dmitri

Vị trí: Hậu vệ

15

Kuusma, Cristofer

Vị trí: Tiền vệ

16

Jurgenson, Markus

Vị trí: Hậu vệ

18

Veering, Moorits

Vị trí: Hậu vệ

19

Osipv, Evgeni

Vị trí: Hậu vệ

20

Bulavkin, Timur

Vị trí: Tiền vệ

21

Andreev, Nikita

Vị trí: Tiền đạo

22

Kaos, Martin

Vị trí: Hậu vệ

23

Dudarev, Igor

Vị trí: Hậu vệ

25

Podholjuzin, Maksim

Vị trí: Hậu vệ

26

Kaljumae, Marek

Vị trí: Hậu vệ

27

Lehter, Devid

Vị trí: Tiền vệ

28

Utgof, Erik

Vị trí: Tiền đạo

33

Roosnupp, Mark Oliver

Vị trí: Tiền đạo

35

Aparins, Armands

Vị trí: Thủ môn

37

Marin, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

38

Komlov, Artjom

Vị trí: Tiền đạo

52

Zhurakhovsky, Igor

Vị trí: Tiền vệ

80

Krutogolov, Anton

Vị trí: Tiền vệ

81

Kotenko, Artur

Vị trí: Thủ môn

99

Oigus, Karl

Vị trí: Tiền vệ

Tarmo Kink

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rogic, Aleksandar

CẦU THỦ

2

Lipp, Marko

Vị trí: Hậu vệ

4

Morozov, Igor

Vị trí: Hậu vệ

5

Yuriy Tkachuk

Vị trí: Hậu vệ

6

Peetson, Rasmus

Vị trí: Tiền vệ

7

Morelli, Joao

Vị trí: Tiền đạo

9

Budnik, Ievgen

Vị trí: Tiền đạo

10

Gando, Marcelin

Vị trí: Tiền vệ

11

Nesterov, Kirill

Vị trí: Tiền vệ

12

Lepmets, Sergei

Vị trí: Thủ môn

14

Kruglov, Dmitri

Vị trí: Hậu vệ

15

Kuusma, Cristofer

Vị trí: Tiền vệ

16

Jurgenson, Markus

Vị trí: Hậu vệ

18

Veering, Moorits

Vị trí: Hậu vệ

19

Osipv, Evgeni

Vị trí: Hậu vệ

20

Bulavkin, Timur

Vị trí: Tiền vệ

21

Andreev, Nikita

Vị trí: Tiền đạo

22

Kaos, Martin

Vị trí: Hậu vệ

23

Dudarev, Igor

Vị trí: Hậu vệ

25

Podholjuzin, Maksim

Vị trí: Hậu vệ

26

Kaljumae, Marek

Vị trí: Hậu vệ

27

Lehter, Devid

Vị trí: Tiền vệ

28

Utgof, Erik

Vị trí: Tiền đạo

33

Roosnupp, Mark Oliver

Vị trí: Tiền đạo

35

Aparins, Armands

Vị trí: Thủ môn

37

Marin, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

38

Komlov, Artjom

Vị trí: Tiền đạo

52

Zhurakhovsky, Igor

Vị trí: Tiền vệ

80

Krutogolov, Anton

Vị trí: Tiền vệ

81

Kotenko, Artur

Vị trí: Thủ môn

99

Oigus, Karl

Vị trí: Tiền vệ

Tarmo Kink

Vị trí: Tiền đạo