Hiện tại các Server Hongkong đang bị sự cố nên rất nhiều Nhà cung cấp đang bảo trì

Kết quả thi đấu

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1