lech poznan

Poznan - Ba Lan

Quốc tịch : Ba Lan | Sân nhà: Inea Stadion | Sức chứa: 45,830

Lech Poznan

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zuraw, Dariusz
Zuraw, Dariusz

CẦU THỦ

Mickey van der Hart
1

Mickey van der Hart

Vị trí: Thủ môn

Przybysz, Bartosz

Przybysz, Bartosz

Vị trí: Thủ môn

Gumny, Robert
2

Gumny, Robert

Vị trí: Hậu vệ

Rogne, Thomas
4

Rogne, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

Crnomarkovic, Djordje
5

Crnomarkovic, Djordje

Vị trí: Hậu vệ

Muhar, Karlo
6

Muhar, Karlo

Vị trí: Tiền vệ

Jozwiak, Kamil
7

Jozwiak, Kamil

Vị trí: Tiền đạo

Tomczyk, Pawel
8

Tomczyk, Pawel

Vị trí: Tiền đạo

Gytkjaer, Chris
9

Gytkjaer, Chris

Vị trí: Tiền đạo

Jevtic, Darko
10

Jevtic, Darko

Vị trí: Tiền vệ

Zhamaletdinov, Timur
11

Zhamaletdinov, Timur

Vị trí: Tiền đạo

Dejewski, Tomasz
13

Dejewski, Tomasz

Vị trí: Hậu vệ

Moder, Jakub
15

Moder, Jakub

Vị trí: Tiền vệ

Letniowski, Juliusz
16

Letniowski, Juliusz

Vị trí: Tiền vệ

Makuszewski, Maciej
17

Makuszewski, Maciej

Vị trí: Tiền đạo

Tomasz Cywka
19

Tomasz Cywka

Vị trí: Tiền vệ

Skrzypczak, Mateusz
20

Skrzypczak, Mateusz

Vị trí: Tiền vệ

Kostevych, Volodymyr
22

Kostevych, Volodymyr

Vị trí: Hậu vệ

Szymczak, Filip
23

Szymczak, Filip

Vị trí: Tiền đạo

Amaral, Joao
24

Amaral, Joao

Vị trí: Tiền vệ

Pedro Tiba
25

Pedro Tiba

Vị trí: Tiền vệ

Puchacz, Tymoteusz
27

Puchacz, Tymoteusz

Vị trí: Hậu vệ

Bakowski, Krzysztof
31

Bakowski, Krzysztof

Vị trí: Thủ môn

Szymanski, Karol
33

Szymanski, Karol

Vị trí: Thủ môn

Klups, Tymoteusz
34

Klups, Tymoteusz

Vị trí: Tiền đạo

Plesnierowicz, Wiktor
35

Plesnierowicz, Wiktor

Vị trí: Hậu vệ

Marchwinski, Filip
36

Marchwinski, Filip

Vị trí: Tiền vệ

Lubomir Satka
37

Lubomir Satka

Vị trí: Hậu vệ

Kaminski, Jakub
38

Kaminski, Jakub

Vị trí: Tiền đạo

Mleczko, Milosz
99

Mleczko, Milosz

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zuraw, Dariusz
Zuraw, Dariusz

CẦU THỦ

Mickey van der Hart
1

Mickey van der Hart

Vị trí: Thủ môn

Przybysz, Bartosz

Przybysz, Bartosz

Vị trí: Thủ môn

Gumny, Robert
2

Gumny, Robert

Vị trí: Hậu vệ

Rogne, Thomas
4

Rogne, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

Crnomarkovic, Djordje
5

Crnomarkovic, Djordje

Vị trí: Hậu vệ

Muhar, Karlo
6

Muhar, Karlo

Vị trí: Tiền vệ

Jozwiak, Kamil
7

Jozwiak, Kamil

Vị trí: Tiền đạo

Tomczyk, Pawel
8

Tomczyk, Pawel

Vị trí: Tiền đạo

Gytkjaer, Chris
9

Gytkjaer, Chris

Vị trí: Tiền đạo

Jevtic, Darko
10

Jevtic, Darko

Vị trí: Tiền vệ

Zhamaletdinov, Timur
11

Zhamaletdinov, Timur

Vị trí: Tiền đạo

Dejewski, Tomasz
13

Dejewski, Tomasz

Vị trí: Hậu vệ

Moder, Jakub
15

Moder, Jakub

Vị trí: Tiền vệ

Letniowski, Juliusz
16

Letniowski, Juliusz

Vị trí: Tiền vệ

Makuszewski, Maciej
17

Makuszewski, Maciej

Vị trí: Tiền đạo

Tomasz Cywka
19

Tomasz Cywka

Vị trí: Tiền vệ

Skrzypczak, Mateusz
20

Skrzypczak, Mateusz

Vị trí: Tiền vệ

Kostevych, Volodymyr
22

Kostevych, Volodymyr

Vị trí: Hậu vệ

Szymczak, Filip
23

Szymczak, Filip

Vị trí: Tiền đạo

Amaral, Joao
24

Amaral, Joao

Vị trí: Tiền vệ

Pedro Tiba
25

Pedro Tiba

Vị trí: Tiền vệ

Puchacz, Tymoteusz
27

Puchacz, Tymoteusz

Vị trí: Hậu vệ

Bakowski, Krzysztof
31

Bakowski, Krzysztof

Vị trí: Thủ môn

Szymanski, Karol
33

Szymanski, Karol

Vị trí: Thủ môn

Klups, Tymoteusz
34

Klups, Tymoteusz

Vị trí: Tiền đạo

Plesnierowicz, Wiktor
35

Plesnierowicz, Wiktor

Vị trí: Hậu vệ

Marchwinski, Filip
36

Marchwinski, Filip

Vị trí: Tiền vệ

Lubomir Satka
37

Lubomir Satka

Vị trí: Hậu vệ

Kaminski, Jakub
38

Kaminski, Jakub

Vị trí: Tiền đạo

Mleczko, Milosz
99

Mleczko, Milosz

Vị trí: Thủ môn