lech poznan

Poznan - Ba Lan

Quốc tịch : Ba Lan | Sân nhà: Inea Stadion | Sức chứa: 45,830

Logo Lech Poznan

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zuraw, Dariusz

CẦU THỦ

1

Buric, Jasmin

Vị trí: Thủ môn

2

Gumny, Robert

Vị trí: Hậu vệ

3

Vernon

Vị trí: Hậu vệ

4

Rogne, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

5

Goutas, Dimitris

Vị trí: Hậu vệ

6

Tralka, Lukasz

Vị trí: Tiền vệ

10

Jevtic, Darko

Vị trí: Tiền vệ

11

Zhamaletdinov, Timur

Vị trí: Tiền đạo

13

Vujadinovic, Nikola

Vị trí: Hậu vệ

Letniowski, Juliusz

Vị trí: Tiền vệ

7

Gajos, Maciej

Vị trí: Tiền vệ

17

Makuszewski, Maciej

Vị trí: Tiền vệ

18

Radut, Mihai

Vị trí: Tiền vệ

19

Tomasz Cywka

Vị trí: Tiền vệ

20

Skrzypczak, Mateusz

Vị trí: Tiền vệ

21

Kołodziej, Krzysztof

Vị trí: Tiền vệ

22

Kostevych, Volodymyr

Vị trí: Hậu vệ

24

Amaral, Joao

Vị trí: Tiền đạo

25

Pedro Tiba

Vị trí: Tiền vệ

26

Janicki, Rafal

Vị trí: Hậu vệ

29

Jozwiak, Kamil

Vị trí: Tiền vệ

30

Putnocky, Matus

Vị trí: Thủ môn

32

Gytkjaer, Chris

Vị trí: Tiền đạo

33

Szymanski, Karol

Vị trí: Thủ môn

34

Klups, Tymoteusz

Vị trí: Tiền đạo

35

Plesnierowicz, Wiktor

Vị trí: Hậu vệ

36

Marchwinski, Filip

Vị trí: Tiền vệ

37

Wasielewski, Marcin

Vị trí: Hậu vệ

77

Tomasik, Piotr

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zuraw, Dariusz

CẦU THỦ

1

Buric, Jasmin

Vị trí: Thủ môn

2

Gumny, Robert

Vị trí: Hậu vệ

3

Vernon

Vị trí: Hậu vệ

4

Rogne, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

5

Goutas, Dimitris

Vị trí: Hậu vệ

6

Tralka, Lukasz

Vị trí: Tiền vệ

10

Jevtic, Darko

Vị trí: Tiền vệ

11

Zhamaletdinov, Timur

Vị trí: Tiền đạo

13

Vujadinovic, Nikola

Vị trí: Hậu vệ

Letniowski, Juliusz

Vị trí: Tiền vệ

7

Gajos, Maciej

Vị trí: Tiền vệ

17

Makuszewski, Maciej

Vị trí: Tiền vệ

18

Radut, Mihai

Vị trí: Tiền vệ

19

Tomasz Cywka

Vị trí: Tiền vệ

20

Skrzypczak, Mateusz

Vị trí: Tiền vệ

21

Kołodziej, Krzysztof

Vị trí: Tiền vệ

22

Kostevych, Volodymyr

Vị trí: Hậu vệ

24

Amaral, Joao

Vị trí: Tiền đạo

25

Pedro Tiba

Vị trí: Tiền vệ

26

Janicki, Rafal

Vị trí: Hậu vệ

29

Jozwiak, Kamil

Vị trí: Tiền vệ

30

Putnocky, Matus

Vị trí: Thủ môn

32

Gytkjaer, Chris

Vị trí: Tiền đạo

33

Szymanski, Karol

Vị trí: Thủ môn

34

Klups, Tymoteusz

Vị trí: Tiền đạo

35

Plesnierowicz, Wiktor

Vị trí: Hậu vệ

36

Marchwinski, Filip

Vị trí: Tiền vệ

37

Wasielewski, Marcin

Vị trí: Hậu vệ

77

Tomasik, Piotr

Vị trí: Hậu vệ