cs emelec

Quito - Ecuador

Quốc tịch : Ecuador | Sân nhà: Estadio Rodrigo Paz Delgado | Sức chứa: 41,575

Logo CS EMELEC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Repetto, Pablo

CẦU THỦ

1

Nazareno, Leonel

Vị trí: Thủ môn

2

Pellerano, Hernan

Vị trí: Hậu vệ

4

Salaberry, Horacio

Vị trí: Hậu vệ

5

Intriago, Jefferson

Vị trí: Tiền vệ

6

Chala, Anibal

Vị trí: Hậu vệ

7

Vega, Edison

Vị trí: Hậu vệ

8

Reascos, Djorkaeff

Vị trí: Tiền đạo

9

Maeso, Gaston

Vị trí: Tiền đạo

10

Borja, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

11

Julio, Anderson

Vị trí: Tiền vệ

12

Viveros, Erik

Vị trí: Thủ môn

13

Alcivar, Jordy

Vị trí: Tiền vệ

14

Quinteros, Jose

Vị trí: Hậu vệ

15

Villena, Edgar

Vị trí: Tiền vệ

15

Guerra, Franklin

Vị trí: Hậu vệ

16

Angulo, Julio

Vị trí: Tiền đạo

17

Anangono, Juan

Vị trí: Tiền đạo

18

Orejuela, Jefferson

Vị trí: Tiền vệ

19

Martinez, Christian

Vị trí: Tiền vệ

20

Cruz, Christian

Vị trí: Hậu vệ

21

Ordonez, Anderson

Vị trí: Hậu vệ

22

Gabbarini, Adrian

Vị trí: Thủ môn

23

Guerrero, Fernando

Vị trí: Tiền vệ

24

Minda, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

25

Realpe, Edison

Vị trí: Hậu vệ

26

Julio, Jhojan

Vị trí: Tiền vệ

28

Ocles, William

Vị trí: Tiền vệ

29

Anangono, Gregori

Vị trí: Hậu vệ

30

Folleco, Renny

Vị trí: Tiền vệ

32

Cardenas, Julio

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Repetto, Pablo

CẦU THỦ

1

Nazareno, Leonel

Vị trí: Thủ môn

2

Pellerano, Hernan

Vị trí: Hậu vệ

4

Salaberry, Horacio

Vị trí: Hậu vệ

5

Intriago, Jefferson

Vị trí: Tiền vệ

6

Chala, Anibal

Vị trí: Hậu vệ

7

Vega, Edison

Vị trí: Hậu vệ

8

Reascos, Djorkaeff

Vị trí: Tiền đạo

9

Maeso, Gaston

Vị trí: Tiền đạo

10

Borja, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

11

Julio, Anderson

Vị trí: Tiền vệ

12

Viveros, Erik

Vị trí: Thủ môn

13

Alcivar, Jordy

Vị trí: Tiền vệ

14

Quinteros, Jose

Vị trí: Hậu vệ

15

Villena, Edgar

Vị trí: Tiền vệ

15

Guerra, Franklin

Vị trí: Hậu vệ

16

Angulo, Julio

Vị trí: Tiền đạo

17

Anangono, Juan

Vị trí: Tiền đạo

18

Orejuela, Jefferson

Vị trí: Tiền vệ

19

Martinez, Christian

Vị trí: Tiền vệ

20

Cruz, Christian

Vị trí: Hậu vệ

21

Ordonez, Anderson

Vị trí: Hậu vệ

22

Gabbarini, Adrian

Vị trí: Thủ môn

23

Guerrero, Fernando

Vị trí: Tiền vệ

24

Minda, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

25

Realpe, Edison

Vị trí: Hậu vệ

26

Julio, Jhojan

Vị trí: Tiền vệ

28

Ocles, William

Vị trí: Tiền vệ

29

Anangono, Gregori

Vị trí: Hậu vệ

30

Folleco, Renny

Vị trí: Tiền vệ

32

Cardenas, Julio

Vị trí: Thủ môn

Lịch thi đấu CS EMELEC

Kết quả thi đấu CS EMELEC

Huấn luyện viên

Repetto, Pablo

Quốc gia: Uruguay

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Ecuador

05/08/1994

2

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

04/06/1984

4

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

03/04/1987

5

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

04/06/1996

6

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

09/05/1996

7

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

08/03/1990

8

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

18/01/1999

9

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

23/03/1992

10

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

05/04/1994

11

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

31/05/1996

12

Thủ môn

Quốc gia: Ecuador

22/01/1996

13

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

05/08/1999

14

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

20/06/1990

15

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

10/04/1997

15

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

12/04/1992

16

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

28/05/1995

17

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

13/04/1989

18

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

14/02/1993

19

Tiền vệ

Quốc gia: Costa Rica

19/04/1994

20

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

01/08/1992

21

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

29/01/1994

22

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

10/10/1985

23

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

30/09/1989

24

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

21/11/1998

25

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

13/04/1996

26

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

11/02/1998

28

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

05/05/1998

29

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

16/05/1998

30

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

13/09/1997

32

Thủ môn

Quốc gia: Ecuador

19/11/2000

728x90
130x300
130x300