cs emelec

Quito - Ecuador

Quốc tịch : Ecuador | Sân nhà: Estadio Rodrigo Paz Delgado | Sức chứa: 41,575

Logo CS EMELEC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Repetto, Pablo

CẦU THỦ

1

Nazareno, Leonel

Vị trí: Thủ môn

2

Pellerano, Hernan

Vị trí: Hậu vệ

4

Salaberry, Horacio

Vị trí: Hậu vệ

7

Vega, Edison

Vị trí: Hậu vệ

12

Viveros, Erik

Vị trí: Thủ môn

15

Guerra, Franklin

Vị trí: Hậu vệ

22

Gabbarini, Adrian

Vị trí: Thủ môn

29

Anangono, Gregori

Vị trí: Hậu vệ

32

Cardenas, Julio

Vị trí: Thủ môn

Rodriguez, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

8

Reascos, Djorkaeff

Vị trí: Tiền đạo

11

Julio, Anderson

Vị trí: Tiền vệ

13

Alcivar, Jordy

Vị trí: Tiền vệ

14

Quinteros, Jose

Vị trí: Hậu vệ

15

Villena, Edgar

Vị trí: Tiền vệ

16

Angulo, Julio

Vị trí: Tiền đạo

17

Anangono, Juan

Vị trí: Tiền đạo

20

Cruz, Christian

Vị trí: Hậu vệ

21

Ordonez, Anderson

Vị trí: Hậu vệ

24

Minda, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

Chicaiza, Andres

Vị trí: Tiền vệ

30

Folleco, Renny

Vị trí: Tiền vệ

Cazares, Jose

Vị trí: Tiền vệ

26

Julio, Jhojan

Vị trí: Tiền vệ

28

Ocles, William

Vị trí: Tiền vệ

Garces, Roberto

Vị trí: Tiền vệ

Munoz, Adolfo

Vị trí: Tiền đạo

Segura, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Repetto, Pablo

CẦU THỦ

1

Nazareno, Leonel

Vị trí: Thủ môn

2

Pellerano, Hernan

Vị trí: Hậu vệ

4

Salaberry, Horacio

Vị trí: Hậu vệ

7

Vega, Edison

Vị trí: Hậu vệ

12

Viveros, Erik

Vị trí: Thủ môn

15

Guerra, Franklin

Vị trí: Hậu vệ

22

Gabbarini, Adrian

Vị trí: Thủ môn

29

Anangono, Gregori

Vị trí: Hậu vệ

32

Cardenas, Julio

Vị trí: Thủ môn

Rodriguez, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

8

Reascos, Djorkaeff

Vị trí: Tiền đạo

11

Julio, Anderson

Vị trí: Tiền vệ

13

Alcivar, Jordy

Vị trí: Tiền vệ

14

Quinteros, Jose

Vị trí: Hậu vệ

15

Villena, Edgar

Vị trí: Tiền vệ

16

Angulo, Julio

Vị trí: Tiền đạo

17

Anangono, Juan

Vị trí: Tiền đạo

20

Cruz, Christian

Vị trí: Hậu vệ

21

Ordonez, Anderson

Vị trí: Hậu vệ

24

Minda, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

Chicaiza, Andres

Vị trí: Tiền vệ

30

Folleco, Renny

Vị trí: Tiền vệ

Cazares, Jose

Vị trí: Tiền vệ

26

Julio, Jhojan

Vị trí: Tiền vệ

28

Ocles, William

Vị trí: Tiền vệ

Garces, Roberto

Vị trí: Tiền vệ

Munoz, Adolfo

Vị trí: Tiền đạo

Segura, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

Kết quả thi đấu CS EMELEC

Huấn luyện viên

Repetto, Pablo

Quốc gia: Uruguay

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Ecuador

05/08/1994

2

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

04/06/1984

4

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

03/04/1987

7

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

08/03/1990

12

Thủ môn

Quốc gia: Ecuador

22/01/1996

15

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

12/04/1992

22

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

10/10/1985

29

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

16/05/1998

32

Thủ môn

Quốc gia: Ecuador

19/11/2000

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

07/04/1990

8

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

18/01/1999

11

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

31/05/1996

13

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

05/08/1999

14

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

20/06/1990

15

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

10/04/1997

16

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

28/05/1995

17

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

13/04/1989

20

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

01/08/1992

21

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

29/01/1994

24

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

21/11/1998

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

03/04/1992

30

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

13/09/1997

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

14/05/1991

26

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

11/02/1998

28

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

05/05/1998

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

07/06/1993

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

12/12/1997

Tiền đạo

Quốc gia:

01/01/1970

728x90
130x300
130x300