lãnh thổ palastine

Al-Ram - Lãnh thổ Palastine

Quốc tịch : Lãnh thổ Palastine | Sân nhà: Faisal AL-Husseini International Stadium | Sức chứa: 12,500

Lanh tho Palastine

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ould Ali, Noureddine
Ould Ali, Noureddine

CẦU THỦ

Ali, Tawfiq
1

Ali, Tawfiq

Vị trí: Thủ môn

Mustafa, Daniel
2

Mustafa, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

Qatmish, Ahmed Ma
2

Qatmish, Ahmed Ma

Vị trí: Hậu vệ

Rashid, Mohammed
3

Rashid, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

Abumayyala, Mohammed
4

Abumayyala, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

Saleh, Mohammed
4

Saleh, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

Salah, Tamer
5

Salah, Tamer

Vị trí: Hậu vệ

Hamed Mayor, Yasser
5

Hamed Mayor, Yasser

Vị trí: Hậu vệ

Shaban, Shadi
6

Shaban, Shadi

Vị trí: Tiền đạo

Battat, Musab
7

Battat, Musab

Vị trí: Tiền vệ

Cantillana, Jonathan
8

Cantillana, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

Yameen, Mohammed
8

Yameen, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

Seyam, Tamer
9

Seyam, Tamer

Vị trí: Tiền vệ

Maraaba, Sameh
10

Maraaba, Sameh

Vị trí: Tiền vệ

Pinto, Yashir
11

Pinto, Yashir

Vị trí: Tiền đạo

Dabbagh, Oday
11

Dabbagh, Oday

Vị trí: Tiền vệ

Salem, Khaled
12

Salem, Khaled

Vị trí: Tiền đạo

Hbaisha, Jaka
13

Hbaisha, Jaka

Vị trí: Hậu vệ

Abu Warda, Mahmoud
13

Abu Warda, Mahmoud

Vị trí: Tiền vệ

Jaber, Abdallah
14

Jaber, Abdallah

Vị trí: Hậu vệ

Al Bahdari, Abdallatif
15

Al Bahdari, Abdallatif

Vị trí: Hậu vệ

Abuaker, Naim
16

Abuaker, Naim

Vị trí: Thủ môn

Kaddoura, Amr
16

Kaddoura, Amr

Vị trí: Thủ môn

Bravo, Pablo
17

Bravo, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

Farawi, Mousa
17

Farawi, Mousa

Vị trí: Tiền vệ

Chihadeh, Saleh
18

Chihadeh, Saleh

Vị trí: Tiền đạo

Wadi, Mahmoud
19

Wadi, Mahmoud

Vị trí: Tiền đạo

Albadawi, Nazmi
20

Albadawi, Nazmi

Vị trí: Tiền vệ

Batran, Islam
21

Batran, Islam

Vị trí: Tiền đạo

Norambuena, Alexis
21

Norambuena, Alexis

Vị trí: Tiền vệ

Hamadeh, Rami
22

Hamadeh, Rami

Vị trí: Thủ môn

Darwish, Mohammed
23

Darwish, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ould Ali, Noureddine
Ould Ali, Noureddine

CẦU THỦ

Ali, Tawfiq
1

Ali, Tawfiq

Vị trí: Thủ môn

Mustafa, Daniel
2

Mustafa, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

Qatmish, Ahmed Ma
2

Qatmish, Ahmed Ma

Vị trí: Hậu vệ

Rashid, Mohammed
3

Rashid, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

Abumayyala, Mohammed
4

Abumayyala, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

Saleh, Mohammed
4

Saleh, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

Salah, Tamer
5

Salah, Tamer

Vị trí: Hậu vệ

Hamed Mayor, Yasser
5

Hamed Mayor, Yasser

Vị trí: Hậu vệ

Shaban, Shadi
6

Shaban, Shadi

Vị trí: Tiền đạo

Battat, Musab
7

Battat, Musab

Vị trí: Tiền vệ

Cantillana, Jonathan
8

Cantillana, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

Yameen, Mohammed
8

Yameen, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

Seyam, Tamer
9

Seyam, Tamer

Vị trí: Tiền vệ

Maraaba, Sameh
10

Maraaba, Sameh

Vị trí: Tiền vệ

Pinto, Yashir
11

Pinto, Yashir

Vị trí: Tiền đạo

Dabbagh, Oday
11

Dabbagh, Oday

Vị trí: Tiền vệ

Salem, Khaled
12

Salem, Khaled

Vị trí: Tiền đạo

Hbaisha, Jaka
13

Hbaisha, Jaka

Vị trí: Hậu vệ

Abu Warda, Mahmoud
13

Abu Warda, Mahmoud

Vị trí: Tiền vệ

Jaber, Abdallah
14

Jaber, Abdallah

Vị trí: Hậu vệ

Al Bahdari, Abdallatif
15

Al Bahdari, Abdallatif

Vị trí: Hậu vệ

Abuaker, Naim
16

Abuaker, Naim

Vị trí: Thủ môn

Kaddoura, Amr
16

Kaddoura, Amr

Vị trí: Thủ môn

Bravo, Pablo
17

Bravo, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

Farawi, Mousa
17

Farawi, Mousa

Vị trí: Tiền vệ

Chihadeh, Saleh
18

Chihadeh, Saleh

Vị trí: Tiền đạo

Wadi, Mahmoud
19

Wadi, Mahmoud

Vị trí: Tiền đạo

Albadawi, Nazmi
20

Albadawi, Nazmi

Vị trí: Tiền vệ

Batran, Islam
21

Batran, Islam

Vị trí: Tiền đạo

Norambuena, Alexis
21

Norambuena, Alexis

Vị trí: Tiền vệ

Hamadeh, Rami
22

Hamadeh, Rami

Vị trí: Thủ môn

Darwish, Mohammed
23

Darwish, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ