lãnh thổ palastine

- Lãnh thổ Palastine

Quốc tịch : Lãnh thổ Palastine | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Lãnh thổ Palastine

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ould Ali, Noureddine

CẦU THỦ

1

Ali, Tawfiq

Vị trí: Thủ môn

2

Mustafa, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

3

Rashid, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

4

Saleh, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

5

Salah, Tamer

Vị trí: Hậu vệ

6

Shaban, Shadi

Vị trí: Tiền đạo

7

Battat, Musab

Vị trí: Tiền vệ

8

Cantillana, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

9

Seyam, Tamer

Vị trí: Tiền vệ

10

Maraaba, Sameh

Vị trí: Tiền vệ

11

Pinto, Yashir

Vị trí: Tiền đạo

12

Salem, Khaled

Vị trí: Tiền đạo

13

Hbaisha, Jaka

Vị trí: Hậu vệ

14

Jaber, Abdallah

Vị trí: Hậu vệ

15

Bahdari, Abdallatif

Vị trí: Hậu vệ

16

Kaddoura, Amr

Vị trí: Thủ môn

17

Tamburrini, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

18

Dabbagh, Oday

Vị trí: Tiền vệ

19

Wadi, Mahmoud

Vị trí: Tiền đạo

20

Albadawi, Nazmi

Vị trí: Tiền vệ

21

Norambuena, Alexis

Vị trí: Tiền vệ

22

Hamadeh, Rami

Vị trí: Thủ môn

23

Darwish, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ould Ali, Noureddine

CẦU THỦ

1

Ali, Tawfiq

Vị trí: Thủ môn

2

Mustafa, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

3

Rashid, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

4

Saleh, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

5

Salah, Tamer

Vị trí: Hậu vệ

6

Shaban, Shadi

Vị trí: Tiền đạo

7

Battat, Musab

Vị trí: Tiền vệ

8

Cantillana, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

9

Seyam, Tamer

Vị trí: Tiền vệ

10

Maraaba, Sameh

Vị trí: Tiền vệ

11

Pinto, Yashir

Vị trí: Tiền đạo

12

Salem, Khaled

Vị trí: Tiền đạo

13

Hbaisha, Jaka

Vị trí: Hậu vệ

14

Jaber, Abdallah

Vị trí: Hậu vệ

15

Bahdari, Abdallatif

Vị trí: Hậu vệ

16

Kaddoura, Amr

Vị trí: Thủ môn

17

Tamburrini, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

18

Dabbagh, Oday

Vị trí: Tiền vệ

19

Wadi, Mahmoud

Vị trí: Tiền đạo

20

Albadawi, Nazmi

Vị trí: Tiền vệ

21

Norambuena, Alexis

Vị trí: Tiền vệ

22

Hamadeh, Rami

Vị trí: Thủ môn

23

Darwish, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ