kyrgyztan

- Kyrgyztan

Quốc tịch : Kyrgyztan | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Kyrgyztan

HUẤN LUYỆN VIÊN

Krestinin, Aleksandr

CẦU THỦ

1

Matiash, Pavel

Vị trí: Thủ môn

2

Kichin, Valeriy

Vị trí: Hậu vệ

3

Kozubaev, Tamirlan

Vị trí: Hậu vệ

4

Yusupov, Mustafa

Vị trí: Hậu vệ

5

Akmatov, Aizar

Vị trí: Hậu vệ

6

Sidorenko, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

7

Rustamov, Tursnali

Vị trí: Tiền vệ

8

Sydykov, Aziz

Vị trí: Tiền vệ

9

Bernhardt, Edgar

Vị trí: Tiền vệ

10

Murzaev, Mirlan

Vị trí: Tiền đạo

11

Sagynbaev, Bekzhan

Vị trí: Tiền vệ

12

Abdurakhmanov, Odiljon

Vị trí: Tiền vệ

13

Kadyrbekov, Kutman

Vị trí: Thủ môn

14

Batyrkanov, Ernist

Vị trí: Tiền đạo

15

Akhmedov, Murolimzhon

Vị trí: Tiền vệ

16

Kashuba, Valery

Vị trí: Thủ môn

18

Uulu, Kayrat

Vị trí: Tiền vệ

19

Lux, Vitalij

Vị trí: Tiền đạo

20

Duishobekov, Baktyiar

Vị trí: Tiền vệ

21

Musabekov, Farkhat

Vị trí: Tiền vệ

22

Zemlianukhin, Anton

Vị trí: Tiền vệ

23

Israilov, Akhlidin

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Krestinin, Aleksandr

CẦU THỦ

1

Matiash, Pavel

Vị trí: Thủ môn

2

Kichin, Valeriy

Vị trí: Hậu vệ

3

Kozubaev, Tamirlan

Vị trí: Hậu vệ

4

Yusupov, Mustafa

Vị trí: Hậu vệ

5

Akmatov, Aizar

Vị trí: Hậu vệ

6

Sidorenko, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

7

Rustamov, Tursnali

Vị trí: Tiền vệ

8

Sydykov, Aziz

Vị trí: Tiền vệ

9

Bernhardt, Edgar

Vị trí: Tiền vệ

10

Murzaev, Mirlan

Vị trí: Tiền đạo

11

Sagynbaev, Bekzhan

Vị trí: Tiền vệ

12

Abdurakhmanov, Odiljon

Vị trí: Tiền vệ

13

Kadyrbekov, Kutman

Vị trí: Thủ môn

14

Batyrkanov, Ernist

Vị trí: Tiền đạo

15

Akhmedov, Murolimzhon

Vị trí: Tiền vệ

16

Kashuba, Valery

Vị trí: Thủ môn

18

Uulu, Kayrat

Vị trí: Tiền vệ

19

Lux, Vitalij

Vị trí: Tiền đạo

20

Duishobekov, Baktyiar

Vị trí: Tiền vệ

21

Musabekov, Farkhat

Vị trí: Tiền vệ

22

Zemlianukhin, Anton

Vị trí: Tiền vệ

23

Israilov, Akhlidin

Vị trí: Tiền vệ

Lịch thi đấu Kyrgyztan

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1

Kết quả thi đấu Kyrgyztan

Huấn luyện viên

Krestinin, Aleksandr

Quốc gia: Nga

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Kyrgyztan

11/07/1987

2

Hậu vệ

Quốc gia: Kyrgyztan

12/10/1992

3

Hậu vệ

Quốc gia: Kyrgyztan

01/07/1994

4

Hậu vệ

Quốc gia: Kyrgyztan

01/07/1995

5

Hậu vệ

Quốc gia: Kyrgyztan

24/08/1998

6

Tiền vệ

Quốc gia: Kyrgyztan

26/03/1987

7

Tiền vệ

Quốc gia: Kyrgyztan

31/01/1990

8

Tiền vệ

Quốc gia: Kyrgyztan

23/06/1992

9

Tiền vệ

Quốc gia: Kyrgyztan

30/03/1986

10

Tiền đạo

Quốc gia: Kyrgyztan

29/03/1990

11

Tiền vệ

Quốc gia: Kyrgyztan

11/09/1994

12

Tiền vệ

Quốc gia: Kyrgyztan

18/03/1996

13

Thủ môn

Quốc gia: Kyrgyztan

13/06/1997

14

Tiền đạo

Quốc gia: Kyrgyztan

21/02/1998

15

Tiền vệ

Quốc gia: Kyrgyztan

05/01/1992

16

Thủ môn

Quốc gia: Kyrgyztan

14/09/1984

18

Tiền vệ

Quốc gia: Kyrgyztan

13/06/1993

19

Tiền đạo

Quốc gia: Kyrgyztan

27/02/1989

20

Tiền vệ

Quốc gia: Kyrgyztan

03/06/1995

21

Tiền vệ

Quốc gia: Kyrgyztan

03/01/1994

22

Tiền vệ

Quốc gia: Kyrgyztan

11/12/1988

23

Tiền vệ

Quốc gia: Kyrgyztan

16/09/1994

728x90
130x300
130x300