Kyrgyztan

Quốc tịch : | Sân nhà: | Sức chứa:

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Matiash Pavel
1

Matiash Pavel

Vị trí: Thủ môn

Mischenko, Alexander
2

Mischenko, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

Kozubaev, Tamirlan
3

Kozubaev, Tamirlan

Vị trí: Hậu vệ

Yusupov Mustafa
4

Yusupov Mustafa

Vị trí: Hậu vệ

Akmatov, Aizar
5

Akmatov, Aizar

Vị trí: Hậu vệ

Dolzhenko, Andrei
5

Dolzhenko, Andrei

Vị trí:

Maier Viktor
6

Maier Viktor

Vị trí: Tiền đạo

Sidorenko Pavel
6

Sidorenko Pavel

Vị trí: Tiền vệ

Rustamov Tursnali
7

Rustamov Tursnali

Vị trí: Tiền vệ

Sydykov Aziz
8

Sydykov Aziz

Vị trí: Tiền vệ

Bokoleev, Abai
8

Bokoleev, Abai

Vị trí:

Alykulov, Gulzhigit
8

Alykulov, Gulzhigit

Vị trí: Tiền vệ

Bernhardt Edgar
9

Bernhardt Edgar

Vị trí: Tiền vệ

Murzaev Mirlan
10

Murzaev Mirlan

Vị trí: Tiền đạo

Sagynbaev, Bekzhan
11

Sagynbaev, Bekzhan

Vị trí: Tiền vệ

Abdurakhmanov Odiljon
12

Abdurakhmanov Odiljon

Vị trí: Tiền vệ

Kadyrbekov, Kutman
13

Kadyrbekov, Kutman

Vị trí: Thủ môn

Batyrkanov, Ernist
14

Batyrkanov, Ernist

Vị trí: Tiền đạo

Otkeev Avazbek
14

Otkeev Avazbek

Vị trí: Tiền vệ

Akhmedov Murolimzhon
15

Akhmedov Murolimzhon

Vị trí: Tiền vệ

Kashuba Valery
16

Kashuba Valery

Vị trí: Thủ môn

Umarov Akramzhon
17

Umarov Akramzhon

Vị trí: Hậu vệ

Uulu Kayrat
18

Uulu Kayrat

Vị trí: Tiền vệ

Duishobekov Baktyiar
20

Duishobekov Baktyiar

Vị trí: Tiền vệ

Musabekov Farkhat
21

Musabekov Farkhat

Vị trí: Tiền vệ

Zemlianukhin Anton
22

Zemlianukhin Anton

Vị trí: Tiền vệ

Israilov Akhlidin
23

Israilov Akhlidin

Vị trí: Tiền vệ

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Matiash Pavel
1

Matiash Pavel

Vị trí: Thủ môn

Mischenko, Alexander
2

Mischenko, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

Kozubaev, Tamirlan
3

Kozubaev, Tamirlan

Vị trí: Hậu vệ

Yusupov Mustafa
4

Yusupov Mustafa

Vị trí: Hậu vệ

Akmatov, Aizar
5

Akmatov, Aizar

Vị trí: Hậu vệ

Dolzhenko, Andrei
5

Dolzhenko, Andrei

Vị trí:

Maier Viktor
6

Maier Viktor

Vị trí: Tiền đạo

Sidorenko Pavel
6

Sidorenko Pavel

Vị trí: Tiền vệ

Rustamov Tursnali
7

Rustamov Tursnali

Vị trí: Tiền vệ

Sydykov Aziz
8

Sydykov Aziz

Vị trí: Tiền vệ

Bokoleev, Abai
8

Bokoleev, Abai

Vị trí:

Alykulov, Gulzhigit
8

Alykulov, Gulzhigit

Vị trí: Tiền vệ

Bernhardt Edgar
9

Bernhardt Edgar

Vị trí: Tiền vệ

Murzaev Mirlan
10

Murzaev Mirlan

Vị trí: Tiền đạo

Sagynbaev, Bekzhan
11

Sagynbaev, Bekzhan

Vị trí: Tiền vệ

Abdurakhmanov Odiljon
12

Abdurakhmanov Odiljon

Vị trí: Tiền vệ

Kadyrbekov, Kutman
13

Kadyrbekov, Kutman

Vị trí: Thủ môn

Batyrkanov, Ernist
14

Batyrkanov, Ernist

Vị trí: Tiền đạo

Otkeev Avazbek
14

Otkeev Avazbek

Vị trí: Tiền vệ

Akhmedov Murolimzhon
15

Akhmedov Murolimzhon

Vị trí: Tiền vệ

Kashuba Valery
16

Kashuba Valery

Vị trí: Thủ môn

Umarov Akramzhon
17

Umarov Akramzhon

Vị trí: Hậu vệ

Uulu Kayrat
18

Uulu Kayrat

Vị trí: Tiền vệ

Duishobekov Baktyiar
20

Duishobekov Baktyiar

Vị trí: Tiền vệ

Musabekov Farkhat
21

Musabekov Farkhat

Vị trí: Tiền vệ

Zemlianukhin Anton
22

Zemlianukhin Anton

Vị trí: Tiền vệ

Israilov Akhlidin
23

Israilov Akhlidin

Vị trí: Tiền vệ