kyrgyztan

- Kyrgyztan

Quốc tịch : Kyrgyztan | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Kyrgyztan

HUẤN LUYỆN VIÊN

Krestinin, Aleksandr

CẦU THỦ

1

Matiash, Pavel

Vị trí: Thủ môn

2

Kichin, Valeriy

Vị trí: Hậu vệ

3

Kozubaev, Tamirlan

Vị trí: Hậu vệ

4

Yusupov, Mustafa

Vị trí: Hậu vệ

5

Akmatov, Aizar

Vị trí: Hậu vệ

6

Sidorenko, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

7

Rustamov, Tursnali

Vị trí: Tiền vệ

8

Sydykov, Aziz

Vị trí: Tiền vệ

9

Bernhardt, Edgar

Vị trí: Tiền vệ

10

Murzaev, Mirlan

Vị trí: Tiền đạo

11

Sagynbaev, Bekzhan

Vị trí: Tiền vệ

12

Abdurakhmanov, Odiljon

Vị trí: Tiền vệ

13

Kadyrbekov, Kutman

Vị trí: Thủ môn

14

Batyrkanov, Ernist

Vị trí: Tiền đạo

15

Akhmedov, Murolimzhon

Vị trí: Tiền vệ

16

Kashuba, Valery

Vị trí: Thủ môn

18

Uulu, Kayrat

Vị trí: Tiền vệ

19

Lux, Vitalij

Vị trí: Tiền đạo

20

Duishobekov, Baktyiar

Vị trí: Tiền vệ

21

Musabekov, Farkhat

Vị trí: Tiền vệ

22

Zemlianukhin, Anton

Vị trí: Tiền vệ

23

Israilov, Akhlidin

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Krestinin, Aleksandr

CẦU THỦ

1

Matiash, Pavel

Vị trí: Thủ môn

2

Kichin, Valeriy

Vị trí: Hậu vệ

3

Kozubaev, Tamirlan

Vị trí: Hậu vệ

4

Yusupov, Mustafa

Vị trí: Hậu vệ

5

Akmatov, Aizar

Vị trí: Hậu vệ

6

Sidorenko, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

7

Rustamov, Tursnali

Vị trí: Tiền vệ

8

Sydykov, Aziz

Vị trí: Tiền vệ

9

Bernhardt, Edgar

Vị trí: Tiền vệ

10

Murzaev, Mirlan

Vị trí: Tiền đạo

11

Sagynbaev, Bekzhan

Vị trí: Tiền vệ

12

Abdurakhmanov, Odiljon

Vị trí: Tiền vệ

13

Kadyrbekov, Kutman

Vị trí: Thủ môn

14

Batyrkanov, Ernist

Vị trí: Tiền đạo

15

Akhmedov, Murolimzhon

Vị trí: Tiền vệ

16

Kashuba, Valery

Vị trí: Thủ môn

18

Uulu, Kayrat

Vị trí: Tiền vệ

19

Lux, Vitalij

Vị trí: Tiền đạo

20

Duishobekov, Baktyiar

Vị trí: Tiền vệ

21

Musabekov, Farkhat

Vị trí: Tiền vệ

22

Zemlianukhin, Anton

Vị trí: Tiền vệ

23

Israilov, Akhlidin

Vị trí: Tiền vệ