kv mechelen

Mechelen - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Afas Stadion | Sức chứa: 13,213

KV Mechelen

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Bram Castro
1

Bram Castro

Vị trí: Thủ môn

Savic, Milan

Savic, Milan

Vị trí: Hậu vệ

Bateau, Sean

Bateau, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Cleemput, Jules
2

Cleemput, Jules

Vị trí: Hậu vệ

Bagayoko, Mamadou

Bagayoko, Mamadou

Vị trí: Hậu vệ

Lucas Bijker
3

Lucas Bijker

Vị trí: Hậu vệ

Bateau, Sheldon
4

Bateau, Sheldon

Vị trí: Hậu vệ

Arjan Swinkels
5

Arjan Swinkels

Vị trí: Hậu vệ

Kaya, Onur
8

Kaya, Onur

Vị trí: Tiền vệ

Togui, William
9

Togui, William

Vị trí: Tiền đạo

Igor De Camargo
10

Igor De Camargo

Vị trí: Tiền đạo

Nikola Storm
11

Nikola Storm

Vị trí: Tiền đạo

Bouzian, Sofiane
12

Bouzian, Sofiane

Vị trí: Thủ môn

Damme, Joachim
13

Damme, Joachim

Vị trí: Tiền vệ

De Bie, Maxime
14

De Bie, Maxime

Vị trí: Tiền vệ

Thoelen, Yannick
15

Thoelen, Yannick

Vị trí: Thủ môn

Schoofs, Rob
16

Schoofs, Rob

Vị trí: Tiền vệ

Boni, Trova
17

Boni, Trova

Vị trí: Tiền vệ

Coveliers, Lars
18

Coveliers, Lars

Vị trí: Tiền vệ

Van Hoorenbeeck, Alec
19

Van Hoorenbeeck, Alec

Vị trí: Hậu vệ

Engvall, Gustav
20

Engvall, Gustav

Vị trí: Tiền đạo

Tainmont, Clement
21

Tainmont, Clement

Vị trí: Tiền vệ

Alexander Corryn
22

Alexander Corryn

Vị trí: Hậu vệ

Thibault Peyre
23

Thibault Peyre

Vị trí: Hậu vệ

Lemoine, Laurent
27

Lemoine, Laurent

Vị trí: Hậu vệ

Valkenaers, Arno
28

Valkenaers, Arno

Vị trí: Thủ môn

Vanlerberghe, Jordi
30

Vanlerberghe, Jordi

Vị trí: Tiền vệ

Vanzier, Dante
31

Vanzier, Dante

Vị trí: Tiền đạo

Bosiers, Gaetan
33

Bosiers, Gaetan

Vị trí: Tiền vệ

Zeroual, Mohamed
37

Zeroual, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

Van Keilegom, Arno
38

Van Keilegom, Arno

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Bram Castro
1

Bram Castro

Vị trí: Thủ môn

Savic, Milan

Savic, Milan

Vị trí: Hậu vệ

Bateau, Sean

Bateau, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Cleemput, Jules
2

Cleemput, Jules

Vị trí: Hậu vệ

Bagayoko, Mamadou

Bagayoko, Mamadou

Vị trí: Hậu vệ

Lucas Bijker
3

Lucas Bijker

Vị trí: Hậu vệ

Bateau, Sheldon
4

Bateau, Sheldon

Vị trí: Hậu vệ

Arjan Swinkels
5

Arjan Swinkels

Vị trí: Hậu vệ

Kaya, Onur
8

Kaya, Onur

Vị trí: Tiền vệ

Togui, William
9

Togui, William

Vị trí: Tiền đạo

Igor De Camargo
10

Igor De Camargo

Vị trí: Tiền đạo

Nikola Storm
11

Nikola Storm

Vị trí: Tiền đạo

Bouzian, Sofiane
12

Bouzian, Sofiane

Vị trí: Thủ môn

Damme, Joachim
13

Damme, Joachim

Vị trí: Tiền vệ

De Bie, Maxime
14

De Bie, Maxime

Vị trí: Tiền vệ

Thoelen, Yannick
15

Thoelen, Yannick

Vị trí: Thủ môn

Schoofs, Rob
16

Schoofs, Rob

Vị trí: Tiền vệ

Boni, Trova
17

Boni, Trova

Vị trí: Tiền vệ

Coveliers, Lars
18

Coveliers, Lars

Vị trí: Tiền vệ

Van Hoorenbeeck, Alec
19

Van Hoorenbeeck, Alec

Vị trí: Hậu vệ

Engvall, Gustav
20

Engvall, Gustav

Vị trí: Tiền đạo

Tainmont, Clement
21

Tainmont, Clement

Vị trí: Tiền vệ

Alexander Corryn
22

Alexander Corryn

Vị trí: Hậu vệ

Thibault Peyre
23

Thibault Peyre

Vị trí: Hậu vệ

Lemoine, Laurent
27

Lemoine, Laurent

Vị trí: Hậu vệ

Valkenaers, Arno
28

Valkenaers, Arno

Vị trí: Thủ môn

Vanlerberghe, Jordi
30

Vanlerberghe, Jordi

Vị trí: Tiền vệ

Vanzier, Dante
31

Vanzier, Dante

Vị trí: Tiền đạo

Bosiers, Gaetan
33

Bosiers, Gaetan

Vị trí: Tiền vệ

Zeroual, Mohamed
37

Zeroual, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

Van Keilegom, Arno
38

Van Keilegom, Arno

Vị trí: Tiền vệ