yellow-red kv mechelen

Mechelen - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Afas Stadion | Sức chứa: 13,213

Yellow-Red KV Mechelen

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Castro, Bram
1

Castro, Bram

Vị trí: Thủ môn

Van Cleemput, Jules
2

Van Cleemput, Jules

Vị trí: Hậu vệ

Bateau, Sean
4

Bateau, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Bateau, Sheldon
4

Bateau, Sheldon

Vị trí: Hậu vệ

Bouzian, Sofiane
12

Bouzian, Sofiane

Vị trí: Thủ môn

Thoelen, Yannick
15

Thoelen, Yannick

Vị trí: Thủ môn

Van Hoorenbeeck, Alec
19

Van Hoorenbeeck, Alec

Vị trí: Hậu vệ

Peyre, Thibault
23

Peyre, Thibault

Vị trí: Hậu vệ

Valkenaers, Arno
28

Valkenaers, Arno

Vị trí: Thủ môn

Savic, Milan

Savic, Milan

Vị trí: Hậu vệ

Lemoine, Laurent
27

Lemoine, Laurent

Vị trí: Hậu vệ

Kabore, Issa

Kabore, Issa

Vị trí: Hậu vệ

Bijker, Lucas
3

Bijker, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

Swinkels, Arjan
5

Swinkels, Arjan

Vị trí: Hậu vệ

Hairemans, Geoffry
7

Hairemans, Geoffry

Vị trí: Tiền vệ

Kaya, Onur
8

Kaya, Onur

Vị trí: Tiền vệ

Togui, William
9

Togui, William

Vị trí: Tiền đạo

De Camargo, Igor
10

De Camargo, Igor

Vị trí: Tiền đạo

Storm, Nikola
11

Storm, Nikola

Vị trí: Tiền đạo

Van Damme, Joachim
13

Van Damme, Joachim

Vị trí: Tiền vệ

De Bie, Maxime
14

De Bie, Maxime

Vị trí: Tiền vệ

Schoofs, Rob
16

Schoofs, Rob

Vị trí: Tiền vệ

Boni, Trova
17

Boni, Trova

Vị trí: Tiền vệ

Coveliers, Lars
18

Coveliers, Lars

Vị trí: Tiền vệ

Engvall, Gustav
20

Engvall, Gustav

Vị trí: Tiền đạo

Tainmont, Clement
21

Tainmont, Clement

Vị trí: Tiền vệ

Corryn, Alexander
22

Corryn, Alexander

Vị trí: Hậu vệ

Vanlerberghe, Jordi
30

Vanlerberghe, Jordi

Vị trí: Tiền vệ

Vanzeir, Dante
31

Vanzeir, Dante

Vị trí: Tiền đạo

Bosiers, Gaetan
33

Bosiers, Gaetan

Vị trí: Tiền vệ

Zeroual, Mohamed
37

Zeroual, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

Van Keilegom, Arno
38

Van Keilegom, Arno

Vị trí: Tiền vệ

Vranckx, Aster
40

Vranckx, Aster

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Castro, Bram
1

Castro, Bram

Vị trí: Thủ môn

Van Cleemput, Jules
2

Van Cleemput, Jules

Vị trí: Hậu vệ

Bateau, Sean
4

Bateau, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Bateau, Sheldon
4

Bateau, Sheldon

Vị trí: Hậu vệ

Bouzian, Sofiane
12

Bouzian, Sofiane

Vị trí: Thủ môn

Thoelen, Yannick
15

Thoelen, Yannick

Vị trí: Thủ môn

Van Hoorenbeeck, Alec
19

Van Hoorenbeeck, Alec

Vị trí: Hậu vệ

Peyre, Thibault
23

Peyre, Thibault

Vị trí: Hậu vệ

Valkenaers, Arno
28

Valkenaers, Arno

Vị trí: Thủ môn

Savic, Milan

Savic, Milan

Vị trí: Hậu vệ

Lemoine, Laurent
27

Lemoine, Laurent

Vị trí: Hậu vệ

Kabore, Issa

Kabore, Issa

Vị trí: Hậu vệ

Bijker, Lucas
3

Bijker, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

Swinkels, Arjan
5

Swinkels, Arjan

Vị trí: Hậu vệ

Hairemans, Geoffry
7

Hairemans, Geoffry

Vị trí: Tiền vệ

Kaya, Onur
8

Kaya, Onur

Vị trí: Tiền vệ

Togui, William
9

Togui, William

Vị trí: Tiền đạo

De Camargo, Igor
10

De Camargo, Igor

Vị trí: Tiền đạo

Storm, Nikola
11

Storm, Nikola

Vị trí: Tiền đạo

Van Damme, Joachim
13

Van Damme, Joachim

Vị trí: Tiền vệ

De Bie, Maxime
14

De Bie, Maxime

Vị trí: Tiền vệ

Schoofs, Rob
16

Schoofs, Rob

Vị trí: Tiền vệ

Boni, Trova
17

Boni, Trova

Vị trí: Tiền vệ

Coveliers, Lars
18

Coveliers, Lars

Vị trí: Tiền vệ

Engvall, Gustav
20

Engvall, Gustav

Vị trí: Tiền đạo

Tainmont, Clement
21

Tainmont, Clement

Vị trí: Tiền vệ

Corryn, Alexander
22

Corryn, Alexander

Vị trí: Hậu vệ

Vanlerberghe, Jordi
30

Vanlerberghe, Jordi

Vị trí: Tiền vệ

Vanzeir, Dante
31

Vanzeir, Dante

Vị trí: Tiền đạo

Bosiers, Gaetan
33

Bosiers, Gaetan

Vị trí: Tiền vệ

Zeroual, Mohamed
37

Zeroual, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

Van Keilegom, Arno
38

Van Keilegom, Arno

Vị trí: Tiền vệ

Vranckx, Aster
40

Vranckx, Aster

Vị trí: Tiền vệ