KV Mechelen

Quốc tịch : Belgium | Sân nhà: AFAS Stadion | Sức chứa: 13,213

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Savic Milan

Savic Milan

Vị trí: Hậu vệ

Bram Castro
1

Bram Castro

Vị trí: Thủ môn

Cleemput Jules
2

Cleemput Jules

Vị trí: Hậu vệ

Lucas Bijker
3

Lucas Bijker

Vị trí: Hậu vệ

Bateau, Sean
4

Bateau, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Arjan Swinkels
5

Arjan Swinkels

Vị trí: Hậu vệ

Hairemans Geoffry
7

Hairemans Geoffry

Vị trí: Tiền vệ

Kaya Onur
8

Kaya Onur

Vị trí: Tiền vệ

Togui William
9

Togui William

Vị trí: Tiền đạo

Igor De Camargo
10

Igor De Camargo

Vị trí: Tiền đạo

Nikola Storm
11

Nikola Storm

Vị trí: Tiền đạo

Bouzian Sofiane
12

Bouzian Sofiane

Vị trí: Thủ môn

Damme Joachim
13

Damme Joachim

Vị trí: Tiền vệ

De Bie Maxime
14

De Bie Maxime

Vị trí: Tiền vệ

Thoelen Yannick
15

Thoelen Yannick

Vị trí: Thủ môn

Schoofs Rob
16

Schoofs Rob

Vị trí: Tiền vệ

Boni Trova
17

Boni Trova

Vị trí: Tiền vệ

Coveliers, Lars
18

Coveliers, Lars

Vị trí: Tiền vệ

Engvall Gustav
20

Engvall Gustav

Vị trí: Tiền đạo

Tainmont Clement
21

Tainmont Clement

Vị trí: Tiền vệ

Alexander Corryn
22

Alexander Corryn

Vị trí: Hậu vệ

Thibault Peyre
23

Thibault Peyre

Vị trí: Hậu vệ

Lemoine Laurent
27

Lemoine Laurent

Vị trí: Hậu vệ

Valkenaers Arno
28

Valkenaers Arno

Vị trí: Thủ môn

Kabore, Issa
29

Kabore, Issa

Vị trí: Hậu vệ

Vanlerberghe Jordi
30

Vanlerberghe Jordi

Vị trí: Tiền vệ

Bosiers Gaetan
33

Bosiers Gaetan

Vị trí: Tiền vệ

Zeroual, Mohamed
37

Zeroual, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

Vranckx, Aster
40

Vranckx, Aster

Vị trí: Tiền vệ

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Savic Milan
0

Savic Milan

Vị trí: Hậu vệ

Bram Castro
1

Bram Castro

Vị trí: Thủ môn

Cleemput Jules
2

Cleemput Jules

Vị trí: Hậu vệ

Lucas Bijker
3

Lucas Bijker

Vị trí: Hậu vệ

Bateau, Sean
4

Bateau, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Arjan Swinkels
5

Arjan Swinkels

Vị trí: Hậu vệ

Hairemans Geoffry
7

Hairemans Geoffry

Vị trí: Tiền vệ

Kaya Onur
8

Kaya Onur

Vị trí: Tiền vệ

Togui William
9

Togui William

Vị trí: Tiền đạo

Igor De Camargo
10

Igor De Camargo

Vị trí: Tiền đạo

Nikola Storm
11

Nikola Storm

Vị trí: Tiền đạo

Bouzian Sofiane
12

Bouzian Sofiane

Vị trí: Thủ môn

Damme Joachim
13

Damme Joachim

Vị trí: Tiền vệ

De Bie Maxime
14

De Bie Maxime

Vị trí: Tiền vệ

Thoelen Yannick
15

Thoelen Yannick

Vị trí: Thủ môn

Schoofs Rob
16

Schoofs Rob

Vị trí: Tiền vệ

Boni Trova
17

Boni Trova

Vị trí: Tiền vệ

Coveliers, Lars
18

Coveliers, Lars

Vị trí: Tiền vệ

Engvall Gustav
20

Engvall Gustav

Vị trí: Tiền đạo

Tainmont Clement
21

Tainmont Clement

Vị trí: Tiền vệ

Alexander Corryn
22

Alexander Corryn

Vị trí: Hậu vệ

Thibault Peyre
23

Thibault Peyre

Vị trí: Hậu vệ

Lemoine Laurent
27

Lemoine Laurent

Vị trí: Hậu vệ

Valkenaers Arno
28

Valkenaers Arno

Vị trí: Thủ môn

Kabore, Issa
29

Kabore, Issa

Vị trí: Hậu vệ

Vanlerberghe Jordi
30

Vanlerberghe Jordi

Vị trí: Tiền vệ

Bosiers Gaetan
33

Bosiers Gaetan

Vị trí: Tiền vệ

Zeroual, Mohamed
37

Zeroual, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

Vranckx, Aster
40

Vranckx, Aster

Vị trí: Tiền vệ