Hiện tại các Server Hongkong đang bị sự cố nên rất nhiều Nhà cung cấp đang bảo trì

kuressaare

Kuressaare - Estonia

Quốc tịch : Estonia | Sân nhà: Kuressaare Linnastaadion | Sức chứa: 2,000

Logo Kuressaare

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vazinski, Jan

CẦU THỦ

1

Karofeld, Magnus

Vị trí: Thủ môn

4

Kriisa, Ranon

Vị trí: Hậu vệ

5

Penzev, Sten

Vị trí: Tiền vệ

6

Rass, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

7

Saar, Alari

Vị trí: Tiền vệ

8

Maar, Karl Ivar

Vị trí: Tiền vệ

10

Seeman, Sander

Vị trí: Tiền vệ

12

Kutt, Roland

Vị trí: Thủ môn

15

Pajunurm, Marten

Vị trí: Tiền vệ

18

Moorats, Kristjan

Vị trí: Hậu vệ

22

Miil, Mairo

Vị trí: Hậu vệ

23

Luup, Amor

Vị trí: Tiền vệ

25

Viira, Sander

Vị trí: Hậu vệ

30

Opp, Marten

Vị trí: Tiền vệ

39

Valmas, Elari

Vị trí: Hậu vệ

44

Nurmik, Harald

Vị trí: Thủ môn

87

Saar, Rasmus

Vị trí: Tiền vệ

Poopuu, Eerik

Vị trí: Tiền vệ

13

Suursaar, Maarek

Vị trí: Tiền đạo

16

Vinter, Reivo

Vị trí: Tiền vệ

17

Pruul, Mario

Vị trí: Tiền vệ

20

Kelder, Silver Alex

Vị trí: Tiền đạo

24

Tutk, Rauno

Vị trí: Tiền vệ

26

Laht, Sander

Vị trí: Tiền đạo

29

Paju, Karmo

Vị trí: Tiền vệ

46

Lipp, Otto-Robert

Vị trí: Tiền đạo

Mere, Kristen

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vazinski, Jan

CẦU THỦ

1

Karofeld, Magnus

Vị trí: Thủ môn

4

Kriisa, Ranon

Vị trí: Hậu vệ

5

Penzev, Sten

Vị trí: Tiền vệ

6

Rass, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

7

Saar, Alari

Vị trí: Tiền vệ

8

Maar, Karl Ivar

Vị trí: Tiền vệ

10

Seeman, Sander

Vị trí: Tiền vệ

12

Kutt, Roland

Vị trí: Thủ môn

15

Pajunurm, Marten

Vị trí: Tiền vệ

18

Moorats, Kristjan

Vị trí: Hậu vệ

22

Miil, Mairo

Vị trí: Hậu vệ

23

Luup, Amor

Vị trí: Tiền vệ

25

Viira, Sander

Vị trí: Hậu vệ

30

Opp, Marten

Vị trí: Tiền vệ

39

Valmas, Elari

Vị trí: Hậu vệ

44

Nurmik, Harald

Vị trí: Thủ môn

87

Saar, Rasmus

Vị trí: Tiền vệ

Poopuu, Eerik

Vị trí: Tiền vệ

13

Suursaar, Maarek

Vị trí: Tiền đạo

16

Vinter, Reivo

Vị trí: Tiền vệ

17

Pruul, Mario

Vị trí: Tiền vệ

20

Kelder, Silver Alex

Vị trí: Tiền đạo

24

Tutk, Rauno

Vị trí: Tiền vệ

26

Laht, Sander

Vị trí: Tiền đạo

29

Paju, Karmo

Vị trí: Tiền vệ

46

Lipp, Otto-Robert

Vị trí: Tiền đạo

Mere, Kristen

Vị trí: Tiền đạo