Kristiansund BK

Quốc gia : Na Uy | Sân nhà: Kristiansund Stadion | Sức chứa: 4,444

Kristiansund BK

Kristiansund BK

Quốc gia : Na Uy | Sân nhà: Kristiansund Stadion | | Sức chứa: 4,444

Kristiansund BK

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Michelsen, Christian

Quốc gia: Norway

Cầu thủ
Askar Amin
0

Hậu vệ

Quốc gia: Norway

01/10/1985

Askar Amin
0

Hậu vệ

01/10/1985

Furu Ivar
0

Hậu vệ

Quốc gia: Norway

07/05/1994

Furu Ivar
0

Hậu vệ

07/05/1994

Skarsem Olaus
0

Tiền vệ

Quốc gia: Norway

02/07/1998

Skarsem Olaus
0

Tiền vệ

02/07/1998

Tadesse, Horenus Zewdu
0

Tiền vệ

Quốc gia: Norway

22/05/1998

Tadesse, Horenus Zewdu
0

Tiền vệ

22/05/1998

Lille-Lovo, Sander
0

Tiền vệ

Quốc gia: Norway

28/03/2000

Lille-Lovo, Sander
0

Tiền vệ

28/03/2000

McDermott Sean
1

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

30/05/1993

McDermott Sean
1

Thủ môn

30/05/1993

Bjerkas Joakim
2

Hậu vệ

Quốc gia: Norway

15/01/1993

Bjerkas Joakim
2

Hậu vệ

15/01/1993

Aasbak Christoffer
3

Hậu vệ

Quốc gia: Norway

22/07/1993

Aasbak Christoffer
3

Hậu vệ

22/07/1993

Psyche Christophe
4

Hậu vệ

Quốc gia: France

28/07/1988

Psyche Christophe
4

Hậu vệ

28/07/1988

Ulvestad Dan Peter
5

Hậu vệ

Quốc gia: Norway

04/04/1989

Ulvestad Dan Peter
5

Hậu vệ

04/04/1989

Hopmark Andreas
6

Hậu vệ

Quốc gia: Norway

06/07/1991

Hopmark Andreas
6

Hậu vệ

06/07/1991

Oby Olav
8

Tiền vệ

Quốc gia: Norway

13/10/1994

Oby Olav
8

Tiền vệ

13/10/1994

Pellegrino Amahl
9

Tiền đạo

Quốc gia: Norway

18/06/1990

Pellegrino Amahl
9

Tiền đạo

18/06/1990

Kalludra Liridon
10

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

05/11/1991

Kalludra Liridon
10

Tiền vệ

05/11/1991

Kastrati Flamur
11

Tiền đạo

Quốc gia: Kosovo

14/11/1991

Kastrati Flamur
11

Tiền đạo

14/11/1991

Bye Bendik
13

Tiền đạo

Quốc gia: Norway

09/03/1990

Bye Bendik
13

Tiền đạo

09/03/1990

Isaksen Jesper
14

Tiền vệ

Quốc gia: Norway

13/10/1999

Isaksen Jesper
14

Tiền vệ

13/10/1999

Sivertsen Erlend
15

Hậu vệ

Quốc gia: Norway

28/01/1991

Sivertsen Erlend
15

Hậu vệ

28/01/1991

Coly Aliou
19

Hậu vệ

Quốc gia: Senegal

12/10/1992

Coly Aliou
19

Hậu vệ

12/10/1992

Sormo Bent
22

Hậu vệ

Quốc gia: Norway

22/06/1996

Sormo Bent
22

Hậu vệ

22/06/1996

Ulvestad Pal Erik
23

Hậu vệ

Quốc gia: Norway

08/09/1990

Ulvestad Pal Erik
23

Hậu vệ

08/09/1990

Sorlie Sondre
24

Hậu vệ

Quốc gia: Norway

30/10/1995

Sorlie Sondre
24

Hậu vệ

30/10/1995

Williamsen, Max Normann
26

Hậu vệ

Quốc gia: Norway

24/07/2003

Williamsen, Max Normann
26

Hậu vệ

24/07/2003

Mbaye Serigne Mor
30

Thủ môn

Quốc gia: Senegal

03/01/1996

Mbaye Serigne Mor
30

Thủ môn

03/01/1996

Olsen, Marius Berntsen
31

Hậu vệ

Quốc gia: Norway

14/05/2001

Olsen, Marius Berntsen
31

Hậu vệ

14/05/2001

Brusethaug, Kevin Anders
33

Tiền vệ

Quốc gia: Norway

26/07/2001

Brusethaug, Kevin Anders
33

Tiền vệ

26/07/2001