kristiansund bk

Kristiansund - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Kristiansund Stadion | Sức chứa: 4,277

Logo Kristiansund BK

HUẤN LUYỆN VIÊN

Michelsen, Christian

CẦU THỦ

1

McDermott, Sean

Vị trí: Thủ môn

3

Aasbak, Christoffer

Vị trí: Hậu vệ

4

Psyche, Christophe

Vị trí: Hậu vệ

5

Ulvestad, Dan Peter Stensoe

Vị trí: Hậu vệ

6

Hopmark, Andreas Eines

Vị trí: Hậu vệ

7

Gjertsen, Torgil

Vị trí: Tiền đạo

8

Cirak, Haris

Vị trí: Tiền vệ

10

Kalludra, Liridon

Vị trí: Tiền vệ

11

Kastrati, Flamur

Vị trí: Tiền đạo

12

Vaikla, Andreas

Vị trí: Thủ môn

13

Bye, Bendik

Vị trí: Tiền đạo

14

Isaksen, Jesper Strand

Vị trí: Tiền vệ

15

Sivertsen, Erlend Ernst Blakstad

Vị trí: Hậu vệ

16

Olsen, Meinhard

Vị trí: Tiền vệ

17

Hoven, Kristoffer

Vị trí: Tiền đạo

18

Lindquist, Christopher

Vị trí: Hậu vệ

19

Coly, Aliou

Vị trí: Hậu vệ

20

Amang, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

21

Diop, Amidou

Vị trí: Tiền vệ

22

Sormo, Bent Langassve

Vị trí: Hậu vệ

23

Ulvestad, Pal Erik Stensoe

Vị trí: Hậu vệ

24

Sorli, Sondre

Vị trí: Hậu vệ

25

Gjesdal, Henrik

Vị trí: Hậu vệ

26

Williamsen, Max Normann

Vị trí: Hậu vệ

27

Lepistu, Brent

Vị trí: Tiền vệ

30

Mbaye, Serigne Mor

Vị trí: Thủ môn

31

Olsen, Marius Berntsen

Vị trí: Hậu vệ

32

Flo, Elias Martin

Vị trí: Tiền vệ

33

Brusethaug, Kevin Anders

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Michelsen, Christian

CẦU THỦ

1

McDermott, Sean

Vị trí: Thủ môn

3

Aasbak, Christoffer

Vị trí: Hậu vệ

4

Psyche, Christophe

Vị trí: Hậu vệ

5

Ulvestad, Dan Peter Stensoe

Vị trí: Hậu vệ

6

Hopmark, Andreas Eines

Vị trí: Hậu vệ

7

Gjertsen, Torgil

Vị trí: Tiền đạo

8

Cirak, Haris

Vị trí: Tiền vệ

10

Kalludra, Liridon

Vị trí: Tiền vệ

11

Kastrati, Flamur

Vị trí: Tiền đạo

12

Vaikla, Andreas

Vị trí: Thủ môn

13

Bye, Bendik

Vị trí: Tiền đạo

14

Isaksen, Jesper Strand

Vị trí: Tiền vệ

15

Sivertsen, Erlend Ernst Blakstad

Vị trí: Hậu vệ

16

Olsen, Meinhard

Vị trí: Tiền vệ

17

Hoven, Kristoffer

Vị trí: Tiền đạo

18

Lindquist, Christopher

Vị trí: Hậu vệ

19

Coly, Aliou

Vị trí: Hậu vệ

20

Amang, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

21

Diop, Amidou

Vị trí: Tiền vệ

22

Sormo, Bent Langassve

Vị trí: Hậu vệ

23

Ulvestad, Pal Erik Stensoe

Vị trí: Hậu vệ

24

Sorli, Sondre

Vị trí: Hậu vệ

25

Gjesdal, Henrik

Vị trí: Hậu vệ

26

Williamsen, Max Normann

Vị trí: Hậu vệ

27

Lepistu, Brent

Vị trí: Tiền vệ

30

Mbaye, Serigne Mor

Vị trí: Thủ môn

31

Olsen, Marius Berntsen

Vị trí: Hậu vệ

32

Flo, Elias Martin

Vị trí: Tiền vệ

33

Brusethaug, Kevin Anders

Vị trí: Tiền vệ