DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Challandes, Bernard

Quốc gia: Switzerland

Cầu thủ
Aliti Fidan
3

Hậu vệ

Quốc gia: Kosovo

03/10/1993

Aliti Fidan
3

Hậu vệ

03/10/1993

Herolind Shala
5

Tiền vệ

Quốc gia: Kosovo

01/02/1992

Herolind Shala
5

Tiền vệ

01/02/1992

Raskaj Anel
6

Tiền vệ

Quốc gia: Kosovo

19/08/1989

Raskaj Anel
6

Tiền vệ

19/08/1989

Rashani Elbasan
11

Tiền vệ

Quốc gia: Kosovo

09/05/1993

Rashani Elbasan
11

Tiền vệ

09/05/1993

Kololli Benjamin
17

Hậu vệ

Quốc gia: Kosovo

15/05/1992

Kololli Benjamin
17

Hậu vệ

15/05/1992

Hasani Florent
18

Tiền vệ

Quốc gia: Kosovo

30/03/1997

Hasani Florent
18

Tiền vệ

30/03/1997

Xhemajli Arbenit
23

Hậu vệ

Quốc gia: Kosovo

23/04/1998

Xhemajli Arbenit
23

Hậu vệ

23/04/1998