kortrijk

Kortrijk - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Guldensporenstadion | Sức chứa: 9,399

Logo Kortrijk

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vanderhaeghe, Yves

CẦU THỦ

1

Bruzzesse, Sebastien

Vị trí: Thủ môn

2

Kumordzi, Bennard

Vị trí: Tiền vệ

4

Kagelmacher, Gary

Vị trí: Tiền vệ

9

Chevalier, Teddy

Vị trí: Tiền đạo

12

De Smet, Jarno

Vị trí: Thủ môn

Kasongo, Prince

Vị trí: Hậu vệ

5

Azouni, Larry

Vị trí: Tiền vệ

6

Rougeaux, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

7

Koita, Aboubakary

Vị trí: Tiền vệ

8

Prez, Liam

Vị trí: Tiền đạo

14

Bruggen, Hannes

Vị trí: Tiền vệ

15

Christophe Lepoint

Vị trí: Tiền vệ

Kasong, Abel

Vị trí: Tiền vệ

11

Stojanovic, Jovan

Vị trí: Tiền vệ

13

Hines-Ike, Brendan

Vị trí: Hậu vệ

16

De Man, Maxime

Vị trí: Tiền đạo

17

Hoxha, Medjon

Vị trí: Tiền vệ

18

Toualy, Jean Marco

Vị trí: Tiền đạo

19

Ivanof, Tyrone

Vị trí: Tiền vệ

20

Avenatti, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

21

Charisis, Charis

Vị trí: Tiền vệ

23

Julien De Sart

Vị trí: Tiền vệ

25

Camara, Alioune

Vị trí: Hậu vệ

26

Rolland, Elohim

Vị trí: Tiền vệ

27

Idir Ouali

Vị trí: Tiền đạo

29

Batsula, Andriy

Vị trí: Tiền vệ

30

D'Haene, Kristof

Vị trí: Tiền vệ

33

Castro, Joel

Vị trí: Thủ môn

39

Ezekiel, Imoh

Vị trí: Tiền đạo

72

Golubovic, Petar

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vanderhaeghe, Yves

CẦU THỦ

1

Bruzzesse, Sebastien

Vị trí: Thủ môn

2

Kumordzi, Bennard

Vị trí: Tiền vệ

4

Kagelmacher, Gary

Vị trí: Tiền vệ

9

Chevalier, Teddy

Vị trí: Tiền đạo

12

De Smet, Jarno

Vị trí: Thủ môn

Kasongo, Prince

Vị trí: Hậu vệ

5

Azouni, Larry

Vị trí: Tiền vệ

6

Rougeaux, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

7

Koita, Aboubakary

Vị trí: Tiền vệ

8

Prez, Liam

Vị trí: Tiền đạo

14

Bruggen, Hannes

Vị trí: Tiền vệ

15

Christophe Lepoint

Vị trí: Tiền vệ

Kasong, Abel

Vị trí: Tiền vệ

11

Stojanovic, Jovan

Vị trí: Tiền vệ

13

Hines-Ike, Brendan

Vị trí: Hậu vệ

16

De Man, Maxime

Vị trí: Tiền đạo

17

Hoxha, Medjon

Vị trí: Tiền vệ

18

Toualy, Jean Marco

Vị trí: Tiền đạo

19

Ivanof, Tyrone

Vị trí: Tiền vệ

20

Avenatti, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

21

Charisis, Charis

Vị trí: Tiền vệ

23

Julien De Sart

Vị trí: Tiền vệ

25

Camara, Alioune

Vị trí: Hậu vệ

26

Rolland, Elohim

Vị trí: Tiền vệ

27

Idir Ouali

Vị trí: Tiền đạo

29

Batsula, Andriy

Vị trí: Tiền vệ

30

D'Haene, Kristof

Vị trí: Tiền vệ

33

Castro, Joel

Vị trí: Thủ môn

39

Ezekiel, Imoh

Vị trí: Tiền đạo

72

Golubovic, Petar

Vị trí: Hậu vệ