sk kladno

Kladno - Cộng hòa Séc

Quốc tịch : Cộng hòa Séc | Sân nhà: Stadion Francis Kloze | Sức chứa: 4,000

SK Kladno

HUẤN LUYỆN VIÊN

Pihavek, Ivan
Pihavek, Ivan

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Pihavek, Ivan
Pihavek, Ivan

CẦU THỦ