Kitchee SC

Quốc gia : Hồng Kông, Trung Quốc | Sân nhà: Mong Kok Stadium | Sức chứa: 6,769

Kitchee SC

Kitchee SC

Quốc gia : Hồng Kông, Trung Quốc | Sân nhà: Mong Kok Stadium | | Sức chứa: 6,769

Kitchee SC

DANH SÁCH CẦU THỦ

Cầu thủ