kitchee sc

Hồng Kông - Singapore

Quốc tịch : Singapore | Sân nhà: Mong Kok Stadium | Sức chứa: 6,769

Logo Kitchee SC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Chu Chi, Kwong Alex

CẦU THỦ

1

Wang, Zhenpeng

Vị trí: Thủ môn

5

Helio

Vị trí: Hậu vệ

7

Fernando

Vị trí: Hậu vệ

16

Lum, Jared Christopher

Vị trí: Tiền vệ

23

Guo, Jianquiao

Vị trí: Thủ môn

30

Ho, Wong Tsz

Vị trí: Thủ môn

Wong, Tsz Chung

Vị trí: Thủ môn

Smith, Matt

Vị trí: Hậu vệ

2

Recio Comi, Fernando

Vị trí: Hậu vệ

3

Rodriguez, Daniel Cancela

Vị trí: Hậu vệ

13

Li, Ngai Hoi

Vị trí: Hậu vệ

21

Tong, Kin Man

Vị trí: Hậu vệ

Ju, Ying

Vị trí: Tiền vệ

Benhaddouche, Clement

Vị trí: Tiền vệ

Vadocz, Krisztian

Vị trí: Tiền vệ

14

Paramo, Jorge Tarres

Vị trí: Tiền đạo

19

Yang, Huang

Vị trí: Tiền vệ

Sang-Min, Seo

Vị trí: Tiền vệ

20

Lam, Mathew Thomas

Vị trí: Tiền vệ

Hirokane, Harima

Vị trí: Tiền đạo

9

Lucas

Vị trí: Tiền đạo

28

Lung, Cheng Chin

Vị trí: Tiền đạo

Nakamura, Yuto

Vị trí: Tiền đạo

11

Tadic, Josip

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Chu Chi, Kwong Alex

CẦU THỦ

1

Wang, Zhenpeng

Vị trí: Thủ môn

5

Helio

Vị trí: Hậu vệ

7

Fernando

Vị trí: Hậu vệ

16

Lum, Jared Christopher

Vị trí: Tiền vệ

23

Guo, Jianquiao

Vị trí: Thủ môn

30

Ho, Wong Tsz

Vị trí: Thủ môn

Wong, Tsz Chung

Vị trí: Thủ môn

Smith, Matt

Vị trí: Hậu vệ

2

Recio Comi, Fernando

Vị trí: Hậu vệ

3

Rodriguez, Daniel Cancela

Vị trí: Hậu vệ

13

Li, Ngai Hoi

Vị trí: Hậu vệ

21

Tong, Kin Man

Vị trí: Hậu vệ

Ju, Ying

Vị trí: Tiền vệ

Benhaddouche, Clement

Vị trí: Tiền vệ

Vadocz, Krisztian

Vị trí: Tiền vệ

14

Paramo, Jorge Tarres

Vị trí: Tiền đạo

19

Yang, Huang

Vị trí: Tiền vệ

Sang-Min, Seo

Vị trí: Tiền vệ

20

Lam, Mathew Thomas

Vị trí: Tiền vệ

Hirokane, Harima

Vị trí: Tiền đạo

9

Lucas

Vị trí: Tiền đạo

28

Lung, Cheng Chin

Vị trí: Tiền đạo

Nakamura, Yuto

Vị trí: Tiền đạo

11

Tadic, Josip

Vị trí: Tiền đạo

Kết quả thi đấu Kitchee SC

Huấn luyện viên

Chu Chi, Kwong Alex

Quốc gia: Hong Kong

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Hong Kong

05/05/1984

5

Hậu vệ

Quốc gia: Hong Kong

31/01/1996

7

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

14/11/1986

16

Tiền vệ

Quốc gia: Áo

19/07/1992

23

Thủ môn

Quốc gia: Hong Kong

20/07/1986

30

Thủ môn

Quốc gia: Hong Kong

09/02/2000

Thủ môn

Quốc gia: Hong Kong

16/06/1995

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

15/10/1982

2

Hậu vệ

Quốc gia: Hong Kong

17/12/1982

3

Hậu vệ

Quốc gia: Hong Kong

23/09/1981

13

Hậu vệ

Quốc gia: Hong Kong

15/10/1994

21

Hậu vệ

Quốc gia: Hong Kong

10/01/1985

Tiền vệ

Quốc gia: Hong Kong

24/07/1987

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

11/05/1996

Tiền vệ

Quốc gia: Hungary

03/05/1985

14

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

16/03/1981

19

Tiền vệ

Quốc gia: Hong Kong

30/10/1983

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

25/07/1986

20

Tiền vệ

Quốc gia: Canada

10/09/1989

Tiền đạo

Quốc gia: Hong Kong

13/01/1998

9

Tiền đạo

Quốc gia: Bồ Đào Nha

06/05/1990

28

Tiền đạo

Quốc gia: Hong Kong

07/01/1998

Tiền đạo

Quốc gia: Nhật Bản

23/01/1987

11

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

22/08/1987

728x90
130x300
130x300