Kayserispor

Quốc gia : Turkey | Sân nhà: Kadir Has Stadium | Sức chứa: 32,864

Kayserispor

Kayserispor

Quốc gia : Turkey | Sân nhà: Kadir Has Stadium | | Sức chứa: 32,864

Kayserispor

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Prosinecki, Robert

Quốc gia: Croatia

Cầu thủ
Sahin Cenk
0

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

22/09/1994

Sahin Cenk
0

Tiền vệ

22/09/1994

Campanharo Gustavo
0

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

04/04/1992

Campanharo Gustavo
0

Tiền vệ

04/04/1992

Kirlankicoglu Nuh Naci
0

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

01/01/1997

Kirlankicoglu Nuh Naci
0

Thủ môn

01/01/1997

Barlas, Bora
0

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

22/03/1998

Barlas, Bora
0

Tiền vệ

22/03/1998

Citak, Hakan
0

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

02/03/1999

Citak, Hakan
0

Tiền vệ

02/03/1999

Gurbuz, Abdullah
0

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

11/03/2000

Gurbuz, Abdullah
0

Hậu vệ

11/03/2000

Arikan Hakan
1

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

17/08/1982

Arikan Hakan
1

Thủ môn

17/08/1982

Civelek Emirhan
2

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

05/01/2000

Civelek Emirhan
2

Hậu vệ

05/01/2000

Aymen Abdennour
5

Hậu vệ

Quốc gia: Tunisia

06/08/1989

Aymen Abdennour
5

Hậu vệ

06/08/1989

Acar Hasan
8

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

16/12/1994

Acar Hasan
8

Tiền vệ

16/12/1994

Pedro Henrique
10

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

16/06/1990

Pedro Henrique
10

Tiền đạo

16/06/1990

Artem Kravets
11

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

03/06/1989

Artem Kravets
11

Tiền đạo

03/06/1989

Tunc, Umut Eren
12

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

29/04/2002

Tunc, Umut Eren
12

Thủ môn

29/04/2002

Miguel Lopes
13

Hậu vệ

Quốc gia: Portugal

19/12/1986

Miguel Lopes
13

Hậu vệ

19/12/1986

Demir, Emre
14

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

15/01/2004

Demir, Emre
14

Tiền vệ

15/01/2004

Alemdar, Dogan
16

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

29/10/2002

Alemdar, Dogan
16

Thủ môn

29/10/2002

Korkmaz, Nurettin
17

Tiền đạo

Quốc gia: Turkey

27/06/2002

Korkmaz, Nurettin
17

Tiền đạo

27/06/2002

Uzun, Omer
19

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

23/02/2000

Uzun, Omer
19

Tiền đạo

23/02/2000

Aktas Aksel
20

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

15/07/1999

Aktas Aksel
20

Tiền vệ

15/07/1999

Gulen Levent
22

Hậu vệ

Quốc gia: Switzerland

24/02/1994

Gulen Levent
22

Hậu vệ

24/02/1994

Kula Mert
24

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

01/01/1995

Kula Mert
24

Hậu vệ

01/01/1995

Celebi, Alpay
25

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

04/04/1999

Celebi, Alpay
25

Hậu vệ

04/04/1999

Ilter, Mustafa
26

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

24/01/2001

Ilter, Mustafa
26

Tiền vệ

24/01/2001

Brice Dja Djedje
27

Hậu vệ

Quốc gia: Ivory Coast

23/12/1990

Brice Dja Djedje
27

Hậu vệ

23/12/1990

Ozbek, Eray
28

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

09/01/2003

Ozbek, Eray
28

Tiền vệ

09/01/2003

Paul-Georges Ntep
29

Tiền vệ

Quốc gia: Cameroon

29/07/1992

Paul-Georges Ntep
29

Tiền vệ

29/07/1992

Karahan Yasir
32

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

01/01/1996

Karahan Yasir
32

Hậu vệ

01/01/1996

Jr. Silviu
33

Thủ môn

Quốc gia: Romania

04/06/1989

Jr. Silviu
33

Thủ môn

04/06/1989

Cifci, Ercan
34

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

23/09/2000

Cifci, Ercan
34

Tiền vệ

23/09/2000

Kilic, Ahmet Kursat
35

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

01/01/2001

Kilic, Ahmet Kursat
35

Tiền vệ

01/01/2001

Kartal, Ahmet Zekeriyya
36

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

23/06/2001

Kartal, Ahmet Zekeriyya
36

Tiền vệ

23/06/2001

Sahin, Furkan
37

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

01/03/2002

Sahin, Furkan
37

Tiền vệ

01/03/2002

Ben Rienstra
38

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

05/06/1990

Ben Rienstra
38

Tiền vệ

05/06/1990

Zambak, Umran
39

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

27/11/2000

Zambak, Umran
39

Tiền vệ

27/11/2000

Mensah, Bernard
43

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

17/10/1994

Mensah, Bernard
43

Tiền vệ

17/10/1994

Capar Oguzhan
44

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

08/10/1996

Capar Oguzhan
44

Hậu vệ

08/10/1996

Gumus, Taner
45

Tiền đạo

Quốc gia: Turkey

26/04/2001

Gumus, Taner
45

Tiền đạo

26/04/2001

Dogan, Baris
48

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

13/01/2001

Dogan, Baris
48

Hậu vệ

13/01/2001

Ayhan, Sinan
55

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

25/03/2002

Ayhan, Sinan
55

Hậu vệ

25/03/2002

Alkurt Ziya
61

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

26/09/1990

Alkurt Ziya
61

Tiền vệ

26/09/1990

Iscan, Eray
67

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

19/07/1991

Iscan, Eray
67

Thủ môn

19/07/1991

Can Cotur, Osman
78

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

13/09/2001

Can Cotur, Osman
78

Hậu vệ

13/09/2001

Uzodimma, Anthony
90

Tiền vệ

Quốc gia: Nigeria

17/04/1999

Uzodimma, Anthony
90

Tiền vệ

17/04/1999

Cipe Ismail
95

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

05/01/1995

Cipe Ismail
95

Thủ môn

05/01/1995

Seyhun, Selahattin
97

Tiền đạo

Quốc gia: Turkey

28/06/1999

Seyhun, Selahattin
97

Tiền đạo

28/06/1999

Polat Furkan
98

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

20/04/1998

Polat Furkan
98

Tiền vệ

20/04/1998