Hiện tại các Server Hongkong đang bị sự cố nên rất nhiều Nhà cung cấp đang bảo trì

kastrioti kruje

Kruje - Albania

Quốc tịch : Albania | Sân nhà: Kastrioti Stadium | Sức chứa: 10,000

Logo Kastrioti Kruje

HUẤN LUYỆN VIÊN

Devolli, Bledar

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Devolli, Bledar

CẦU THỦ