karlsruher sc

Karlsruhe - Đức

Quốc tịch : Đức | Sân nhà: Wildparkstadion | Sức chứa: 28,762

Karlsruher SC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Schwartz, Alois
Schwartz, Alois

CẦU THỦ

Uphoff, Benjamin
1

Uphoff, Benjamin

Vị trí: Thủ môn

Camoglu, Burak
2

Camoglu, Burak

Vị trí: Tiền vệ

Gordon, Daniel
3

Gordon, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

Lukas Frode
4

Lukas Frode

Vị trí: Tiền vệ

Pisot, David
5

Pisot, David

Vị trí: Hậu vệ

Damian Rossbach
6

Damian Rossbach

Vị trí: Hậu vệ

Lorenz, Marc
7

Lorenz, Marc

Vị trí: Tiền vệ

Stiefler, Manuel
8

Stiefler, Manuel

Vị trí: Tiền vệ

Marvin Pourie
9

Marvin Pourie

Vị trí: Tiền đạo

Marvin Wanitzek
10

Marvin Wanitzek

Vị trí: Tiền vệ

Roser, Martin
11

Roser, Martin

Vị trí: Tiền vệ

Saliou Sane
14

Saliou Sane

Vị trí: Tiền đạo

Marco Djuricin
17

Marco Djuricin

Vị trí: Tiền đạo

Mobius, Justin
18

Mobius, Justin

Vị trí: Tiền vệ

Kother, Dominik
19

Kother, Dominik

Vị trí: Tiền đạo

Groiss, Alexander
20

Groiss, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

Thiede, Marco
21

Thiede, Marco

Vị trí: Hậu vệ

Kobald, Christoph
22

Kobald, Christoph

Vị trí: Hậu vệ

Dirk Carlson
23

Dirk Carlson

Vị trí: Hậu vệ

Hanek, Janis
25

Hanek, Janis

Vị trí: Tiền vệ

Grozurek, Lukas
27

Grozurek, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

Muller, Sven
28

Muller, Sven

Vị trí: Thủ môn

Schragl, Mario
29

Schragl, Mario

Vị trí: Thủ môn

Fink, Anton
30

Fink, Anton

Vị trí: Tiền đạo

Batmaz, Malik
31

Batmaz, Malik

Vị trí: Tiền đạo

Hofmann, Philipp
33

Hofmann, Philipp

Vị trí: Tiền đạo

Marius Gersbeck
35

Marius Gersbeck

Vị trí: Thủ môn

Choi, Kyoung
37

Choi, Kyoung

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Schwartz, Alois
Schwartz, Alois

CẦU THỦ

Uphoff, Benjamin
1

Uphoff, Benjamin

Vị trí: Thủ môn

Camoglu, Burak
2

Camoglu, Burak

Vị trí: Tiền vệ

Gordon, Daniel
3

Gordon, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

Lukas Frode
4

Lukas Frode

Vị trí: Tiền vệ

Pisot, David
5

Pisot, David

Vị trí: Hậu vệ

Damian Rossbach
6

Damian Rossbach

Vị trí: Hậu vệ

Lorenz, Marc
7

Lorenz, Marc

Vị trí: Tiền vệ

Stiefler, Manuel
8

Stiefler, Manuel

Vị trí: Tiền vệ

Marvin Pourie
9

Marvin Pourie

Vị trí: Tiền đạo

Marvin Wanitzek
10

Marvin Wanitzek

Vị trí: Tiền vệ

Roser, Martin
11

Roser, Martin

Vị trí: Tiền vệ

Saliou Sane
14

Saliou Sane

Vị trí: Tiền đạo

Marco Djuricin
17

Marco Djuricin

Vị trí: Tiền đạo

Mobius, Justin
18

Mobius, Justin

Vị trí: Tiền vệ

Kother, Dominik
19

Kother, Dominik

Vị trí: Tiền đạo

Groiss, Alexander
20

Groiss, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

Thiede, Marco
21

Thiede, Marco

Vị trí: Hậu vệ

Kobald, Christoph
22

Kobald, Christoph

Vị trí: Hậu vệ

Dirk Carlson
23

Dirk Carlson

Vị trí: Hậu vệ

Hanek, Janis
25

Hanek, Janis

Vị trí: Tiền vệ

Grozurek, Lukas
27

Grozurek, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

Muller, Sven
28

Muller, Sven

Vị trí: Thủ môn

Schragl, Mario
29

Schragl, Mario

Vị trí: Thủ môn

Fink, Anton
30

Fink, Anton

Vị trí: Tiền đạo

Batmaz, Malik
31

Batmaz, Malik

Vị trí: Tiền đạo

Hofmann, Philipp
33

Hofmann, Philipp

Vị trí: Tiền đạo

Marius Gersbeck
35

Marius Gersbeck

Vị trí: Thủ môn

Choi, Kyoung
37

Choi, Kyoung

Vị trí: Tiền vệ