Juve Stabia

Quốc gia : Italy | Sân nhà: Stadio Romeo Menti | Sức chứa: 7,642

Juve Stabia

Juve Stabia

Quốc gia : Italy | Sân nhà: Stadio Romeo Menti | | Sức chứa: 7,642

Juve Stabia

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Caserta, Fabio

Quốc gia: Italy

Cầu thủ
Esposito, Matteo
1

Thủ môn

Quốc gia: Italy

30/11/2001

Esposito, Matteo
1

Thủ môn

30/11/2001

Ricci, Giacomo
3

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

02/09/1996

Ricci, Giacomo
3

Hậu vệ

02/09/1996

Boateng Kingsley
4

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

07/04/1994

Boateng Kingsley
4

Tiền đạo

07/04/1994

Calo, Giacomo
5

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

05/02/1997

Calo, Giacomo
5

Tiền vệ

05/02/1997

Allievi, Nicholas
6

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

20/04/1992

Allievi, Nicholas
6

Hậu vệ

20/04/1992

Melara, Fabrizio
7

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

06/05/1986

Melara, Fabrizio
7

Tiền vệ

06/05/1986

Rossi Alessandro
9

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

03/01/1997

Rossi Alessandro
9

Tiền đạo

03/01/1997

Davide Di Gennaro
10

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

16/06/1988

Davide Di Gennaro
10

Tiền vệ

16/06/1988

Bifulco, Alfredo
11

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

19/01/1997

Bifulco, Alfredo
11

Tiền đạo

19/01/1997

Izco, Mariano
13

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

13/03/1983

Izco, Mariano
13

Tiền vệ

13/03/1983

Todisco, Gianmarco
15

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

30/04/2002

Todisco, Gianmarco
15

Hậu vệ

30/04/2002

Cisse, Karamoko
16

Tiền đạo

Quốc gia: Guinea

14/11/1988

Cisse, Karamoko
16

Tiền đạo

14/11/1988

Canotto, Luigi
18

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

19/05/1994

Canotto, Luigi
18

Tiền đạo

19/05/1994

Addae Bright
19

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

19/12/1992

Addae Bright
19

Tiền vệ

19/12/1992

Troest, Magnus
20

Hậu vệ

Quốc gia: Denmark

05/06/1987

Troest, Magnus
20

Hậu vệ

05/06/1987

Elia Salvatore
21

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

30/06/1999

Elia Salvatore
21

Tiền đạo

30/06/1999

Germoni Luca
23

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

01/09/1997

Germoni Luca
23

Hậu vệ

01/09/1997

Mastalli, Alessandro
24

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

07/02/1996

Mastalli, Alessandro
24

Tiền vệ

07/02/1996

Russo, Danilo
25

Thủ môn

Quốc gia: Italy

08/07/1987

Russo, Danilo
25

Thủ môn

08/07/1987

Branduani, Paolo
26

Thủ môn

Quốc gia: Italy

09/03/1989

Branduani, Paolo
26

Thủ môn

09/03/1989

Vitiello, Roberto
28

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

08/05/1983

Vitiello, Roberto
28

Hậu vệ

08/05/1983

Carlini, Massimiliano
29

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

20/08/1986

Carlini, Massimiliano
29

Tiền vệ

20/08/1986

Mallamo Alessandro
30

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

22/03/1999

Mallamo Alessandro
30

Tiền vệ

22/03/1999

Fazio Pasquale
31

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

10/06/1989

Fazio Pasquale
31

Hậu vệ

10/06/1989

Forte Francesco
32

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

01/05/1993

Forte Francesco
32

Tiền đạo

01/05/1993

Mezavilla, Adriano Sartorio
34

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

14/01/1983

Mezavilla, Adriano Sartorio
34

Tiền vệ

14/01/1983

Tonucci Denis
35

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

06/09/1988

Tonucci Denis
35

Hậu vệ

06/09/1988

Calvano, Simone
37

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

11/07/1993

Calvano, Simone
37

Tiền vệ

11/07/1993

Della Pietra, Vincenzo
38

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

22/06/2002

Della Pietra, Vincenzo
38

Tiền đạo

22/06/2002

Guarracino, Mariano
40

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

25/06/2002

Guarracino, Mariano
40

Tiền đạo

25/06/2002

Marcel Buchel
50

Tiền vệ

Quốc gia: Liechtenstein

18/03/1991

Marcel Buchel
50

Tiền vệ

18/03/1991