jeonbuk hyundai motors

Jeonju - Hàn Quốc

Quốc tịch : Hàn Quốc | Sân nhà: Jeonju World Cup Stadium | Sức chứa: 42,477

Logo Jeonbuk Hyundai Motors

HUẤN LUYỆN VIÊN

Morais, Jose

CẦU THỦ

2

Yong Lee

Vị trí: Hậu vệ

4

Shin, Hyung Min

Vị trí: Tiền vệ

5

Seon-yeong, Lim

Vị trí: Tiền vệ

6

Bo-Kyung, Choi

Vị trí: Hậu vệ

7

Kyo Won Han

Vị trí: Tiền vệ

8

Hyuk, Jung

Vị trí: Tiền vệ

9

Shin Wook Kim

Vị trí: Tiền đạo

10

Lopes, Ricardo

Vị trí: Tiền đạo

11

Tiago Alves

Vị trí: Tiền vệ

13

Ju Yong Lee

Vị trí: Tiền vệ

14

Seung-gi, Lee

Vị trí: Tiền vệ

15

Si-Hyun, Lee

Vị trí: Tiền đạo

16

Hwan, Cho

Vị trí: Hậu vệ

16

Choi, Yeong-jun

Vị trí: Tiền vệ

17

Isei, Bernie

Vị trí: Tiền đạo

18

Seong-eun, Na

Vị trí: Tiền đạo

19

Won Jae Park

Vị trí: Hậu vệ

20

Dong Gook Lee

Vị trí: Tiền đạo

21

Byeong-Geun Hwang

Vị trí: Thủ môn

22

Jin Su Kim

Vị trí: Hậu vệ

23

Ji-Hyeok, Yoon

Vị trí: Hậu vệ

24

Jae-Seok, Kim

Vị trí: Tiền vệ

25

Chul-Soon Choi

Vị trí: Hậu vệ

26

Jeong Ho Hong

Vị trí: Hậu vệ

27

Seon-min Moon

Vị trí: Tiền vệ

28

Son Jun-ho

Vị trí: Tiền vệ

29

Lee, Sung-yoon

Vị trí: Tiền đạo

30

Lee, Eun-sik

Vị trí: Hậu vệ

31

Beom-keun, Song

Vị trí: Thủ môn

32

Adriano

Vị trí: Tiền đạo

33

Won-jae, Park

Vị trí: Hậu vệ

34

Ho, Jang Yun

Vị trí: Tiền vệ

35

Myeong, Junjae

Vị trí: Tiền đạo

41

Jae-Hyeong, Lee

Vị trí: Thủ môn

42

Seung-Gyu, Han

Vị trí: Tiền vệ

51

Jung-Hoon, Kim

Vị trí: Thủ môn

81

Keun Ho, Lee

Vị trí: Tiền đạo

88

Jeong-Nam Hong

Vị trí: Thủ môn

92

Hyeok, Kim

Vị trí: Hậu vệ

98

Seung-min, Yu

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Morais, Jose

CẦU THỦ

2

Yong Lee

Vị trí: Hậu vệ

4

Shin, Hyung Min

Vị trí: Tiền vệ

5

Seon-yeong, Lim

Vị trí: Tiền vệ

6

Bo-Kyung, Choi

Vị trí: Hậu vệ

7

Kyo Won Han

Vị trí: Tiền vệ

8

Hyuk, Jung

Vị trí: Tiền vệ

9

Shin Wook Kim

Vị trí: Tiền đạo

10

Lopes, Ricardo

Vị trí: Tiền đạo

11

Tiago Alves

Vị trí: Tiền vệ

13

Ju Yong Lee

Vị trí: Tiền vệ

14

Seung-gi, Lee

Vị trí: Tiền vệ

15

Si-Hyun, Lee

Vị trí: Tiền đạo

16

Hwan, Cho

Vị trí: Hậu vệ

16

Choi, Yeong-jun

Vị trí: Tiền vệ

17

Isei, Bernie

Vị trí: Tiền đạo

18

Seong-eun, Na

Vị trí: Tiền đạo

19

Won Jae Park

Vị trí: Hậu vệ

20

Dong Gook Lee

Vị trí: Tiền đạo

21

Byeong-Geun Hwang

Vị trí: Thủ môn

22

Jin Su Kim

Vị trí: Hậu vệ

23

Ji-Hyeok, Yoon

Vị trí: Hậu vệ

24

Jae-Seok, Kim

Vị trí: Tiền vệ

25

Chul-Soon Choi

Vị trí: Hậu vệ

26

Jeong Ho Hong

Vị trí: Hậu vệ

27

Seon-min Moon

Vị trí: Tiền vệ

28

Son Jun-ho

Vị trí: Tiền vệ

29

Lee, Sung-yoon

Vị trí: Tiền đạo

30

Lee, Eun-sik

Vị trí: Hậu vệ

31

Beom-keun, Song

Vị trí: Thủ môn

32

Adriano

Vị trí: Tiền đạo

33

Won-jae, Park

Vị trí: Hậu vệ

34

Ho, Jang Yun

Vị trí: Tiền vệ

35

Myeong, Junjae

Vị trí: Tiền đạo

41

Jae-Hyeong, Lee

Vị trí: Thủ môn

42

Seung-Gyu, Han

Vị trí: Tiền vệ

51

Jung-Hoon, Kim

Vị trí: Thủ môn

81

Keun Ho, Lee

Vị trí: Tiền đạo

88

Jeong-Nam Hong

Vị trí: Thủ môn

92

Hyeok, Kim

Vị trí: Hậu vệ

98

Seung-min, Yu

Vị trí: Tiền vệ