jeonbuk hyundai motors

Jeonju - Hàn Quốc

Quốc tịch : Hàn Quốc | Sân nhà: Jeonju World Cup Stadium | Sức chứa: 43,389

Logo Jeonbuk Hyundai Motors

HUẤN LUYỆN VIÊN

Morais, Jose

CẦU THỦ

1

Jeong-Nam Hong

Vị trí: Thủ môn

2

Yong Lee

Vị trí: Hậu vệ

3

Min-jae, Kim

Vị trí: Hậu vệ

4

Shin, Hyung Min

Vị trí: Tiền vệ

5

Seon-yeong, Lim

Vị trí: Tiền vệ

6

Bo-Kyung, Choi

Vị trí: Hậu vệ

7

Kyo Won Han

Vị trí: Tiền vệ

8

Hyuk, Jung

Vị trí: Tiền vệ

9

Shin Wook Kim

Vị trí: Tiền đạo

10

Lopes, Ricardo

Vị trí: Tiền đạo

11

Tiago Alves

Vị trí: Tiền vệ

14

Seung-gi, Lee

Vị trí: Tiền vệ

15

Jae Sung Lee

Vị trí: Tiền vệ

16

Hwan, Cho

Vị trí: Hậu vệ

18

Seong-eun, Na

Vị trí: Tiền đạo

19

Won Jae Park

Vị trí: Hậu vệ

20

Dong Gook Lee

Vị trí: Tiền đạo

21

Byeong-Geun Hwang

Vị trí: Thủ môn

22

Jin Su Kim

Vị trí: Hậu vệ

23

Ji-Hyeok, Yoon

Vị trí: Hậu vệ

25

Chul-Soon Choi

Vị trí: Hậu vệ

Hyeok, Kim

Vị trí: Hậu vệ

27

Seung-min, Yu

Vị trí: Tiền vệ

28

Son Jun-ho

Vị trí: Tiền vệ

30

Ho-Young, Jeong

Vị trí: Tiền vệ

31

Beom-keun, Song

Vị trí: Thủ môn

32

Ju Yong Lee

Vị trí: Tiền vệ

32

Adriano

Vị trí: Tiền đạo

33

Won-jae, Park

Vị trí: Hậu vệ

34

Ho, Jang Yun

Vị trí: Tiền vệ

35

Myeong, Junjae

Vị trí: Tiền đạo

38

Jeong-ho, Park

Vị trí: Hậu vệ

39

Suk-Jae Cho

Vị trí: Tiền đạo

41

Jae-Hyeong, Lee

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Morais, Jose

CẦU THỦ

1

Jeong-Nam Hong

Vị trí: Thủ môn

2

Yong Lee

Vị trí: Hậu vệ

3

Min-jae, Kim

Vị trí: Hậu vệ

4

Shin, Hyung Min

Vị trí: Tiền vệ

5

Seon-yeong, Lim

Vị trí: Tiền vệ

6

Bo-Kyung, Choi

Vị trí: Hậu vệ

7

Kyo Won Han

Vị trí: Tiền vệ

8

Hyuk, Jung

Vị trí: Tiền vệ

9

Shin Wook Kim

Vị trí: Tiền đạo

10

Lopes, Ricardo

Vị trí: Tiền đạo

11

Tiago Alves

Vị trí: Tiền vệ

14

Seung-gi, Lee

Vị trí: Tiền vệ

15

Jae Sung Lee

Vị trí: Tiền vệ

16

Hwan, Cho

Vị trí: Hậu vệ

18

Seong-eun, Na

Vị trí: Tiền đạo

19

Won Jae Park

Vị trí: Hậu vệ

20

Dong Gook Lee

Vị trí: Tiền đạo

21

Byeong-Geun Hwang

Vị trí: Thủ môn

22

Jin Su Kim

Vị trí: Hậu vệ

23

Ji-Hyeok, Yoon

Vị trí: Hậu vệ

25

Chul-Soon Choi

Vị trí: Hậu vệ

Hyeok, Kim

Vị trí: Hậu vệ

27

Seung-min, Yu

Vị trí: Tiền vệ

28

Son Jun-ho

Vị trí: Tiền vệ

30

Ho-Young, Jeong

Vị trí: Tiền vệ

31

Beom-keun, Song

Vị trí: Thủ môn

32

Ju Yong Lee

Vị trí: Tiền vệ

32

Adriano

Vị trí: Tiền đạo

33

Won-jae, Park

Vị trí: Hậu vệ

34

Ho, Jang Yun

Vị trí: Tiền vệ

35

Myeong, Junjae

Vị trí: Tiền đạo

38

Jeong-ho, Park

Vị trí: Hậu vệ

39

Suk-Jae Cho

Vị trí: Tiền đạo

41

Jae-Hyeong, Lee

Vị trí: Thủ môn

Lịch thi đấu Jeonbuk Hyundai Motors

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1

Kết quả thi đấu Jeonbuk Hyundai Motors

Huấn luyện viên

Morais, Jose

Quốc gia: Bồ Đào Nha

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Hàn Quốc

21/05/1988

2

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

24/12/1986

3

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

15/11/1996

4

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

18/07/1986

5

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

21/03/1988

6

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

12/04/1988

7

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

15/06/1990

8

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

21/05/1986

9

Tiền đạo

Quốc gia: Hàn Quốc

14/04/1988

10

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

28/10/1990

11

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

12/01/1993

14

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

02/06/1988

15

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

05/07/1988

16

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

09/04/1982

18

Tiền đạo

Quốc gia: Hàn Quốc

06/04/1996

19

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

28/05/1984

20

Tiền đạo

Quốc gia: Hàn Quốc

29/04/1979

21

Thủ môn

Quốc gia: Hàn Quốc

14/06/1994

22

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

13/06/1992

23

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

07/02/1998

25

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

08/02/1987

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

27/02/1992

27

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

24/09/1998

28

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

12/05/1992

30

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

16/01/1997

31

Thủ môn

Quốc gia: Hàn Quốc

15/10/1997

32

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

26/09/1992

32

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

28/09/1987

33

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

07/05/1994

34

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

25/08/1996

35

Tiền đạo

Quốc gia: Kosovo

02/07/1994

38

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

18/02/1997

39

Tiền đạo

Quốc gia: Hàn Quốc

24/03/1993

41

Thủ môn

Quốc gia: Hàn Quốc

05/04/1998

728x90
130x300
130x300