jeonbuk hyundai motors

Jeonju - Hàn Quốc

Quốc tịch : Hàn Quốc | Sân nhà: Jeonju World Cup Stadium | Sức chứa: 42,477

Jeonbuk Hyundai Motors

HUẤN LUYỆN VIÊN

Morais, Jose
Morais, Jose

CẦU THỦ

Yong Lee
2

Yong Lee

Vị trí: Hậu vệ

Shin, Hyung Min
4

Shin, Hyung Min

Vị trí: Tiền vệ

Seon-yeong, Lim
5

Seon-yeong, Lim

Vị trí: Tiền vệ

Bo-Kyung, Choi
6

Bo-Kyung, Choi

Vị trí: Hậu vệ

Kyo Won Han
7

Kyo Won Han

Vị trí: Tiền vệ

Hyuk, Jung
8

Hyuk, Jung

Vị trí: Tiền vệ

Lopes, Ricardo
10

Lopes, Ricardo

Vị trí: Tiền đạo

Ju Yong Lee
13

Ju Yong Lee

Vị trí: Tiền vệ

Seung-gi, Lee
14

Seung-gi, Lee

Vị trí: Tiền vệ

Si-Hyun, Lee
15

Si-Hyun, Lee

Vị trí: Tiền đạo

Hwan, Cho
16

Hwan, Cho

Vị trí: Hậu vệ

Isei, Bernie
17

Isei, Bernie

Vị trí: Tiền đạo

Seong-eun, Na
18

Seong-eun, Na

Vị trí: Tiền đạo

Won Jae Park
19

Won Jae Park

Vị trí: Hậu vệ

Dong Gook Lee
20

Dong Gook Lee

Vị trí: Tiền đạo

Byeong-Geun Hwang
21

Byeong-Geun Hwang

Vị trí: Thủ môn

Jin Su Kim
22

Jin Su Kim

Vị trí: Hậu vệ

Ji-Hyeok, Yoon
23

Ji-Hyeok, Yoon

Vị trí: Hậu vệ

Jae-Seok, Kim
24

Jae-Seok, Kim

Vị trí: Tiền vệ

Chul-Soon Choi
25

Chul-Soon Choi

Vị trí: Hậu vệ

Jeong Ho Hong
26

Jeong Ho Hong

Vị trí: Hậu vệ

Seon-min Moon
27

Seon-min Moon

Vị trí: Tiền vệ

Son Jun-ho
28

Son Jun-ho

Vị trí: Tiền vệ

Lee, Sung-yoon
29

Lee, Sung-yoon

Vị trí: Tiền đạo

Lee, Eun-sik
30

Lee, Eun-sik

Vị trí: Hậu vệ

Beom-keun, Song
31

Beom-keun, Song

Vị trí: Thủ môn

Adriano
32

Adriano

Vị trí: Tiền đạo

Won-jae, Park
33

Won-jae, Park

Vị trí: Hậu vệ

Ho, Jang Yun
34

Ho, Jang Yun

Vị trí: Tiền vệ

Myeong, Junjae
35

Myeong, Junjae

Vị trí: Tiền đạo

Jae-Hyeong, Lee
41

Jae-Hyeong, Lee

Vị trí: Thủ môn

Seung-Gyu, Han
42

Seung-Gyu, Han

Vị trí: Tiền vệ

Jung-Hoon, Kim
51

Jung-Hoon, Kim

Vị trí: Thủ môn

Keun Ho, Lee
81

Keun Ho, Lee

Vị trí: Tiền đạo

Jeong-Nam Hong
88

Jeong-Nam Hong

Vị trí: Thủ môn

Hyeok, Kim
92

Hyeok, Kim

Vị trí: Hậu vệ

Seung-min, Yu
98

Seung-min, Yu

Vị trí: Tiền vệ

Kim, Seung Dae

Kim, Seung Dae

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Morais, Jose
Morais, Jose

CẦU THỦ

Yong Lee
2

Yong Lee

Vị trí: Hậu vệ

Shin, Hyung Min
4

Shin, Hyung Min

Vị trí: Tiền vệ

Seon-yeong, Lim
5

Seon-yeong, Lim

Vị trí: Tiền vệ

Bo-Kyung, Choi
6

Bo-Kyung, Choi

Vị trí: Hậu vệ

Kyo Won Han
7

Kyo Won Han

Vị trí: Tiền vệ

Hyuk, Jung
8

Hyuk, Jung

Vị trí: Tiền vệ

Lopes, Ricardo
10

Lopes, Ricardo

Vị trí: Tiền đạo

Ju Yong Lee
13

Ju Yong Lee

Vị trí: Tiền vệ

Seung-gi, Lee
14

Seung-gi, Lee

Vị trí: Tiền vệ

Si-Hyun, Lee
15

Si-Hyun, Lee

Vị trí: Tiền đạo

Hwan, Cho
16

Hwan, Cho

Vị trí: Hậu vệ

Isei, Bernie
17

Isei, Bernie

Vị trí: Tiền đạo

Seong-eun, Na
18

Seong-eun, Na

Vị trí: Tiền đạo

Won Jae Park
19

Won Jae Park

Vị trí: Hậu vệ

Dong Gook Lee
20

Dong Gook Lee

Vị trí: Tiền đạo

Byeong-Geun Hwang
21

Byeong-Geun Hwang

Vị trí: Thủ môn

Jin Su Kim
22

Jin Su Kim

Vị trí: Hậu vệ

Ji-Hyeok, Yoon
23

Ji-Hyeok, Yoon

Vị trí: Hậu vệ

Jae-Seok, Kim
24

Jae-Seok, Kim

Vị trí: Tiền vệ

Chul-Soon Choi
25

Chul-Soon Choi

Vị trí: Hậu vệ

Jeong Ho Hong
26

Jeong Ho Hong

Vị trí: Hậu vệ

Seon-min Moon
27

Seon-min Moon

Vị trí: Tiền vệ

Son Jun-ho
28

Son Jun-ho

Vị trí: Tiền vệ

Lee, Sung-yoon
29

Lee, Sung-yoon

Vị trí: Tiền đạo

Lee, Eun-sik
30

Lee, Eun-sik

Vị trí: Hậu vệ

Beom-keun, Song
31

Beom-keun, Song

Vị trí: Thủ môn

Adriano
32

Adriano

Vị trí: Tiền đạo

Won-jae, Park
33

Won-jae, Park

Vị trí: Hậu vệ

Ho, Jang Yun
34

Ho, Jang Yun

Vị trí: Tiền vệ

Myeong, Junjae
35

Myeong, Junjae

Vị trí: Tiền đạo

Jae-Hyeong, Lee
41

Jae-Hyeong, Lee

Vị trí: Thủ môn

Seung-Gyu, Han
42

Seung-Gyu, Han

Vị trí: Tiền vệ

Jung-Hoon, Kim
51

Jung-Hoon, Kim

Vị trí: Thủ môn

Keun Ho, Lee
81

Keun Ho, Lee

Vị trí: Tiền đạo

Jeong-Nam Hong
88

Jeong-Nam Hong

Vị trí: Thủ môn

Hyeok, Kim
92

Hyeok, Kim

Vị trí: Hậu vệ

Seung-min, Yu
98

Seung-min, Yu

Vị trí: Tiền vệ

Kim, Seung Dae

Kim, Seung Dae

Vị trí: Tiền đạo