inverness caledonian

Inverness - Scotland

Quốc tịch : Scotland | Sân nhà: Caledonian Stadium | Sức chứa: 7,750

Logo Inverness Caledonian

HUẤN LUYỆN VIÊN

Robertson, John

CẦU THỦ

1

Ridgers, Mark

Vị trí: Thủ môn

3

Carl Tremarco

Vị trí: Hậu vệ

4

Joe Chalmers

Vị trí: Hậu vệ

5

Donaldson, Coll

Vị trí: Hậu vệ

6

McCart, Jamie

Vị trí: Hậu vệ

11

Walsh, Tom

Vị trí: Tiền vệ

17

McDonald, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

21

Cameron Mackay

Vị trí: Thủ môn

22

Brad McKay

Vị trí: Hậu vệ

25

Williams, Owain

Vị trí: Thủ môn

29

Kevin McHattie

Vị trí: Hậu vệ

35

Macgregor, Roddy

Vị trí: Tiền vệ

36

Nicolson, Harry

Vị trí: Hậu vệ

37

Brown, Jack

Vị trí: Hậu vệ

40

Harper, Cameron

Vị trí: Hậu vệ

42

Daniel Hoban

Vị trí: Thủ môn

45

Machado, Matheus

Vị trí: Tiền vệ

46

Hyde, Lewis

Vị trí: Tiền vệ

Beith, Angus

Vị trí: Tiền vệ

2

Rooney, Shaun

Vị trí: Tiền vệ

7

Liam Polworth

Vị trí: Tiền vệ

8

McCauley, Darren

Vị trí: Tiền vệ

9

Austin, Nathan

Vị trí: Tiền đạo

10

Aaron Doran

Vị trí: Tiền vệ

15

Welsh, Sean

Vị trí: Tiền vệ

16

Riccardo Calder

Vị trí: Tiền vệ

19

White, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

23

Mackay, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

24

Trafford, Charlie

Vị trí: Tiền vệ

39

Gunn, Ross

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Robertson, John

CẦU THỦ

1

Ridgers, Mark

Vị trí: Thủ môn

3

Carl Tremarco

Vị trí: Hậu vệ

4

Joe Chalmers

Vị trí: Hậu vệ

5

Donaldson, Coll

Vị trí: Hậu vệ

6

McCart, Jamie

Vị trí: Hậu vệ

11

Walsh, Tom

Vị trí: Tiền vệ

17

McDonald, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

21

Cameron Mackay

Vị trí: Thủ môn

22

Brad McKay

Vị trí: Hậu vệ

25

Williams, Owain

Vị trí: Thủ môn

29

Kevin McHattie

Vị trí: Hậu vệ

35

Macgregor, Roddy

Vị trí: Tiền vệ

36

Nicolson, Harry

Vị trí: Hậu vệ

37

Brown, Jack

Vị trí: Hậu vệ

40

Harper, Cameron

Vị trí: Hậu vệ

42

Daniel Hoban

Vị trí: Thủ môn

45

Machado, Matheus

Vị trí: Tiền vệ

46

Hyde, Lewis

Vị trí: Tiền vệ

Beith, Angus

Vị trí: Tiền vệ

2

Rooney, Shaun

Vị trí: Tiền vệ

7

Liam Polworth

Vị trí: Tiền vệ

8

McCauley, Darren

Vị trí: Tiền vệ

9

Austin, Nathan

Vị trí: Tiền đạo

10

Aaron Doran

Vị trí: Tiền vệ

15

Welsh, Sean

Vị trí: Tiền vệ

16

Riccardo Calder

Vị trí: Tiền vệ

19

White, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

23

Mackay, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

24

Trafford, Charlie

Vị trí: Tiền vệ

39

Gunn, Ross

Vị trí: Tiền vệ