inverness caledonian

Inverness - Scotland

Quốc tịch : Scotland | Sân nhà: Caledonian Stadium | Sức chứa: 7,750

Inverness Caledonian

HUẤN LUYỆN VIÊN

Robertson, John
Robertson, John

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Robertson, John
Robertson, John

CẦU THỦ