Indonesia

Quốc tịch : | Sân nhà: | Sức chứa:

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Spasojevic Ilija

Spasojevic Ilija

Vị trí: Tiền đạo

Nwokolo Greg

Nwokolo Greg

Vị trí: Tiền đạo

Syamsuddin Leo, Muhammad Rahmat

Syamsuddin Leo, Muhammad Rahmat

Vị trí: Tiền đạo

Bonai Arthur

Bonai Arthur

Vị trí: Tiền vệ

Seto Wahyu

Seto Wahyu

Vị trí: Tiền đạo

Alam Teja
1

Alam Teja

Vị trí: Thủ môn

Ridho Muhammad
1

Ridho Muhammad

Vị trí: Thủ môn

Antara Putu
2

Antara Putu

Vị trí: Hậu vệ

Wijaya Andhika
2

Wijaya Andhika

Vị trí: Hậu vệ

Pae Yustinus
3

Pae Yustinus

Vị trí: Tiền vệ

Fathier Alfath
3

Fathier Alfath

Vị trí: Hậu vệ

Zulfiandi Zulfiandi
4

Zulfiandi Zulfiandi

Vị trí: Tiền vệ

Basna Rudolof
5

Basna Rudolof

Vị trí: Hậu vệ

Nugroho Bagas Adi
5

Nugroho Bagas Adi

Vị trí: Hậu vệ

Sinaga Ferdinand
6

Sinaga Ferdinand

Vị trí: Tiền đạo

Ramdani Saddil
7

Ramdani Saddil

Vị trí: Tiền đạo

Darmono Evan
8

Darmono Evan

Vị trí: Tiền vệ

Hargianto Muhammad
8

Hargianto Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

Beto
9

Beto

Vị trí: Tiền đạo

Lilipaly Stefano
10

Lilipaly Stefano

Vị trí: Tiền vệ

Igbonefo, Victor
11

Igbonefo, Victor

Vị trí: Hậu vệ

Adsit Gavin
11

Adsit Gavin

Vị trí: Hậu vệ

Raharjo, Awan Setho
12

Raharjo, Awan Setho

Vị trí: Thủ môn

Hariyadi Febri
12

Hariyadi Febri

Vị trí: Tiền vệ

Lestusen Manahati
13

Lestusen Manahati

Vị trí: Tiền vệ

Sanadi Ruben
14

Sanadi Ruben

Vị trí: Hậu vệ

Pora Rizky
14

Pora Rizky

Vị trí: Hậu vệ

Saputra Ricky
15

Saputra Ricky

Vị trí: Hậu vệ

Wahyudi Aryanto
16

Wahyudi Aryanto

Vị trí: Hậu vệ

Sjahbandi Hanif Abdurrauf
16

Sjahbandi Hanif Abdurrauf

Vị trí: Tiền vệ

Bachdim Irfan
17

Bachdim Irfan

Vị trí: Tiền vệ

Jaya Irfan
18

Jaya Irfan

Vị trí: Tiền đạo

Pellu, Rizky
19

Pellu, Rizky

Vị trí: Tiền vệ

Pradana Bayu
19

Pradana Bayu

Vị trí: Tiền vệ

Setiawan Novri
20

Setiawan Novri

Vị trí: Tiền vệ

Saputra Angga
20

Saputra Angga

Vị trí: Thủ môn

Vermansyah Andik
21

Vermansyah Andik

Vị trí: Tiền vệ

Ardhiyasa Andritany
22

Ardhiyasa Andritany

Vị trí: Thủ môn

Pranata Hansamu Yama
23

Pranata Hansamu Yama

Vị trí: Hậu vệ

Simanjuntak Riko
25

Simanjuntak Riko

Vị trí: Tiền đạo

Setiawan Dedik
27

Setiawan Dedik

Vị trí: Tiền đạo

Maulana Septian
29

Maulana Septian

Vị trí: Tiền vệ

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Spasojevic Ilija
0

Spasojevic Ilija

Vị trí: Tiền đạo

Nwokolo Greg
0

Nwokolo Greg

Vị trí: Tiền đạo

Syamsuddin Leo, Muhammad Rahmat
0

Syamsuddin Leo, Muhammad Rahmat

Vị trí: Tiền đạo

Bonai Arthur
0

Bonai Arthur

Vị trí: Tiền vệ

Seto Wahyu
0

Seto Wahyu

Vị trí: Tiền đạo

Alam Teja
1

Alam Teja

Vị trí: Thủ môn

Ridho Muhammad
1

Ridho Muhammad

Vị trí: Thủ môn

Antara Putu
2

Antara Putu

Vị trí: Hậu vệ

Wijaya Andhika
2

Wijaya Andhika

Vị trí: Hậu vệ

Pae Yustinus
3

Pae Yustinus

Vị trí: Tiền vệ

Fathier Alfath
3

Fathier Alfath

Vị trí: Hậu vệ

Zulfiandi Zulfiandi
4

Zulfiandi Zulfiandi

Vị trí: Tiền vệ

Basna Rudolof
5

Basna Rudolof

Vị trí: Hậu vệ

Nugroho Bagas Adi
5

Nugroho Bagas Adi

Vị trí: Hậu vệ

Sinaga Ferdinand
6

Sinaga Ferdinand

Vị trí: Tiền đạo

Ramdani Saddil
7

Ramdani Saddil

Vị trí: Tiền đạo

Darmono Evan
8

Darmono Evan

Vị trí: Tiền vệ

Hargianto Muhammad
8

Hargianto Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

Beto
9

Beto

Vị trí: Tiền đạo

Lilipaly Stefano
10

Lilipaly Stefano

Vị trí: Tiền vệ

Igbonefo, Victor
11

Igbonefo, Victor

Vị trí: Hậu vệ

Adsit Gavin
11

Adsit Gavin

Vị trí: Hậu vệ

Raharjo, Awan Setho
12

Raharjo, Awan Setho

Vị trí: Thủ môn

Hariyadi Febri
12

Hariyadi Febri

Vị trí: Tiền vệ

Lestusen Manahati
13

Lestusen Manahati

Vị trí: Tiền vệ

Sanadi Ruben
14

Sanadi Ruben

Vị trí: Hậu vệ

Pora Rizky
14

Pora Rizky

Vị trí: Hậu vệ

Saputra Ricky
15

Saputra Ricky

Vị trí: Hậu vệ

Wahyudi Aryanto
16

Wahyudi Aryanto

Vị trí: Hậu vệ

Sjahbandi Hanif Abdurrauf
16

Sjahbandi Hanif Abdurrauf

Vị trí: Tiền vệ

Bachdim Irfan
17

Bachdim Irfan

Vị trí: Tiền vệ

Jaya Irfan
18

Jaya Irfan

Vị trí: Tiền đạo

Pellu, Rizky
19

Pellu, Rizky

Vị trí: Tiền vệ

Pradana Bayu
19

Pradana Bayu

Vị trí: Tiền vệ

Setiawan Novri
20

Setiawan Novri

Vị trí: Tiền vệ

Saputra Angga
20

Saputra Angga

Vị trí: Thủ môn

Vermansyah Andik
21

Vermansyah Andik

Vị trí: Tiền vệ

Ardhiyasa Andritany
22

Ardhiyasa Andritany

Vị trí: Thủ môn

Pranata Hansamu Yama
23

Pranata Hansamu Yama

Vị trí: Hậu vệ

Simanjuntak Riko
25

Simanjuntak Riko

Vị trí: Tiền đạo

Setiawan Dedik
27

Setiawan Dedik

Vị trí: Tiền đạo

Maulana Septian
29

Maulana Septian

Vị trí: Tiền vệ