independiente medellin

Medellin - Colombia

Quốc tịch : Colombia | Sân nhà: Estadio Atanasio Girardot | Sức chứa: 40,043

Logo Independiente Medellin

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zambrano, Octavio

CẦU THỦ

Gomez, Yimi

Vị trí: Thủ môn

1

Asprilla Mena, Weimar Banny

Vị trí: Thủ môn

4

Marulanda, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

Lemos, Julian

Vị trí: Hậu vệ

2

Pertuz, Hernan

Vị trí: Hậu vệ

3

Murillo, Jesus

Vị trí: Hậu vệ

5

Arias, Diego

Vị trí: Tiền vệ

6

Parra, William

Vị trí: Tiền vệ

Valbuena, Yhojan

Vị trí: Tiền vệ

7

Castrillon, Bryan

Vị trí: Tiền đạo

9

Herazo, Diego

Vị trí: Tiền đạo

10

Ricaurte, Andres

Vị trí: Tiền vệ

11

Palacios, William

Vị trí: Tiền đạo

12

Mosquera Marmolejo, Andres

Vị trí: Thủ môn

13

Perlaza, Elvis

Vị trí: Hậu vệ

14

Cano, German

Vị trí: Tiền đạo

15

Urrego, Hector

Vị trí: Hậu vệ

16

Rodriguez, Steven

Vị trí: Tiền đạo

17

Tipton, Luis

Vị trí: Hậu vệ

18

Lopez, Wilson

Vị trí: Tiền vệ

19

Valencia, Ever

Vị trí: Tiền vệ

21

Mosquera, Dairon

Vị trí: Hậu vệ

22

Gonzalez, David

Vị trí: Thủ môn

23

Castro, Leonardo

Vị trí: Tiền đạo

24

Carabali, Brayan

Vị trí: Hậu vệ

26

Palacios, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

27

Tegue, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

28

Angulo, Larry

Vị trí: Tiền vệ

29

Macias, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

Sinisterra, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

Echavarria, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

Barbaro, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

20

Arboleda, William

Vị trí: Tiền vệ

25

Cuesta, Juan Manuel

Vị trí: Tiền vệ

Nazarit, Cristian

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zambrano, Octavio

CẦU THỦ

Gomez, Yimi

Vị trí: Thủ môn

1

Asprilla Mena, Weimar Banny

Vị trí: Thủ môn

4

Marulanda, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

Lemos, Julian

Vị trí: Hậu vệ

2

Pertuz, Hernan

Vị trí: Hậu vệ

3

Murillo, Jesus

Vị trí: Hậu vệ

5

Arias, Diego

Vị trí: Tiền vệ

6

Parra, William

Vị trí: Tiền vệ

Valbuena, Yhojan

Vị trí: Tiền vệ

7

Castrillon, Bryan

Vị trí: Tiền đạo

9

Herazo, Diego

Vị trí: Tiền đạo

10

Ricaurte, Andres

Vị trí: Tiền vệ

11

Palacios, William

Vị trí: Tiền đạo

12

Mosquera Marmolejo, Andres

Vị trí: Thủ môn

13

Perlaza, Elvis

Vị trí: Hậu vệ

14

Cano, German

Vị trí: Tiền đạo

15

Urrego, Hector

Vị trí: Hậu vệ

16

Rodriguez, Steven

Vị trí: Tiền đạo

17

Tipton, Luis

Vị trí: Hậu vệ

18

Lopez, Wilson

Vị trí: Tiền vệ

19

Valencia, Ever

Vị trí: Tiền vệ

21

Mosquera, Dairon

Vị trí: Hậu vệ

22

Gonzalez, David

Vị trí: Thủ môn

23

Castro, Leonardo

Vị trí: Tiền đạo

24

Carabali, Brayan

Vị trí: Hậu vệ

26

Palacios, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

27

Tegue, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

28

Angulo, Larry

Vị trí: Tiền vệ

29

Macias, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

Sinisterra, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

Echavarria, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

Barbaro, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

20

Arboleda, William

Vị trí: Tiền vệ

25

Cuesta, Juan Manuel

Vị trí: Tiền vệ

Nazarit, Cristian

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Zambrano, Octavio

Quốc gia: Ecuador

Cầu thủ

Thủ môn

Quốc gia: Colombia

04/08/1999

1

Thủ môn

Quốc gia: Colombia

25/03/1999

4

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

21/11/1995

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

07/08/1998

2

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

31/03/1989

3

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

18/02/1994

5

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

15/06/1985

6

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

01/03/1995

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

13/07/1997

7

Tiền đạo

Quốc gia: Colombia

30/03/1999

9

Tiền đạo

Quốc gia: Colombia

14/04/1996

10

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

03/10/1991

11

Tiền đạo

Quốc gia: Colombia

21/07/1994

12

Thủ môn

Quốc gia: Colombia

10/09/1991

13

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

07/03/1989

14

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

02/02/1988

15

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

10/11/1992

16

Tiền đạo

Quốc gia: Colombia

13/10/1998

17

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

28/07/1992

18

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

18/03/1997

19

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

23/01/1997

21

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

23/06/1992

22

Thủ môn

Quốc gia: Colombia

20/07/1982

23

Tiền đạo

Quốc gia: Colombia

14/06/1992

24

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

25/02/1999

26

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

11/02/1992

27

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

06/02/2000

28

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

10/08/1995

29

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

19/06/1996

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

04/08/1991

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

10/06/1997

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

20/01/1992

20

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

08/06/1990

25

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

09/02/2002

Tiền đạo

Quốc gia: Colombia

13/08/1990

728x90
130x300
130x300