independiente medellin

Medellin - Colombia

Quốc tịch : Colombia | Sân nhà: Estadio Atanasio Girardot | Sức chứa: 40,043

Logo Independiente Medellin

HUẤN LUYỆN VIÊN

Calle, Ricardo

CẦU THỦ

1

Asprilla Mena, Weimar Banny

Vị trí: Thủ môn

Gomez, Yimi

Vị trí: Thủ môn

2

Giraldo, Jaime

Vị trí: Tiền vệ

2

Pertuz, Hernan

Vị trí: Hậu vệ

3

Murillo, Jesus

Vị trí: Hậu vệ

4

Marulanda, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

5

Arias, Diego

Vị trí: Tiền vệ

6

Parra, William

Vị trí: Tiền vệ

7

Castrillon, Bryan

Vị trí: Tiền đạo

8

Camilo Moreno, Juan

Vị trí: Hậu vệ

Lemos, Julian

Vị trí: Hậu vệ

8

Valbuena, Yhojan

Vị trí: Tiền vệ

9

Herazo, Diego

Vị trí: Tiền đạo

10

Ricaurte, Andres

Vị trí: Tiền vệ

11

Echavarria, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

12

Mosquera Marmolejo, Andres

Vị trí: Thủ môn

13

Perlaza, Elvis

Vị trí: Hậu vệ

Barbaro, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

Nazarit, Cristian

Vị trí: Tiền đạo

11

Palacios, William

Vị trí: Tiền đạo

14

Cano, German

Vị trí: Tiền đạo

15

Urrego, Hector

Vị trí: Hậu vệ

16

Rodriguez, Steven

Vị trí: Tiền đạo

17

Tipton, Luis

Vị trí: Hậu vệ

18

Lopez, Wilson

Vị trí: Tiền vệ

19

Valencia, Ever

Vị trí: Tiền vệ

20

Arboleda, William

Vị trí: Tiền vệ

21

Mosquera, Dairon

Vị trí: Hậu vệ

22

Gonzalez, David

Vị trí: Thủ môn

23

Castro, Leonardo

Vị trí: Tiền đạo

24

Tegue, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

25

Cuesta, Juan Manuel

Vị trí: Tiền vệ

26

Palacios, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

27

Carabali, Brayan

Vị trí: Hậu vệ

27

Diaz, Yesid

Vị trí: Tiền vệ

28

Angulo, Larry

Vị trí: Tiền vệ

29

Macias, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

30

Sinisterra, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

30

Mosquera, Edwin

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Calle, Ricardo

CẦU THỦ

1

Asprilla Mena, Weimar Banny

Vị trí: Thủ môn

Gomez, Yimi

Vị trí: Thủ môn

2

Giraldo, Jaime

Vị trí: Tiền vệ

2

Pertuz, Hernan

Vị trí: Hậu vệ

3

Murillo, Jesus

Vị trí: Hậu vệ

4

Marulanda, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

5

Arias, Diego

Vị trí: Tiền vệ

6

Parra, William

Vị trí: Tiền vệ

7

Castrillon, Bryan

Vị trí: Tiền đạo

8

Camilo Moreno, Juan

Vị trí: Hậu vệ

Lemos, Julian

Vị trí: Hậu vệ

8

Valbuena, Yhojan

Vị trí: Tiền vệ

9

Herazo, Diego

Vị trí: Tiền đạo

10

Ricaurte, Andres

Vị trí: Tiền vệ

11

Echavarria, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

12

Mosquera Marmolejo, Andres

Vị trí: Thủ môn

13

Perlaza, Elvis

Vị trí: Hậu vệ

Barbaro, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

Nazarit, Cristian

Vị trí: Tiền đạo

11

Palacios, William

Vị trí: Tiền đạo

14

Cano, German

Vị trí: Tiền đạo

15

Urrego, Hector

Vị trí: Hậu vệ

16

Rodriguez, Steven

Vị trí: Tiền đạo

17

Tipton, Luis

Vị trí: Hậu vệ

18

Lopez, Wilson

Vị trí: Tiền vệ

19

Valencia, Ever

Vị trí: Tiền vệ

20

Arboleda, William

Vị trí: Tiền vệ

21

Mosquera, Dairon

Vị trí: Hậu vệ

22

Gonzalez, David

Vị trí: Thủ môn

23

Castro, Leonardo

Vị trí: Tiền đạo

24

Tegue, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

25

Cuesta, Juan Manuel

Vị trí: Tiền vệ

26

Palacios, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

27

Carabali, Brayan

Vị trí: Hậu vệ

27

Diaz, Yesid

Vị trí: Tiền vệ

28

Angulo, Larry

Vị trí: Tiền vệ

29

Macias, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

30

Sinisterra, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

30

Mosquera, Edwin

Vị trí: Tiền đạo