Imolese Calcio

Quốc tịch : Italy | Sân nhà: Stadio Romeo Galli | Sức chứa: 3,809

HUẤN LUYỆN VIÊN

Atzori, Gianluca
Atzori, Gianluca

CẦU THỦ

Ferretti, Andrea

Ferretti, Andrea

Vị trí: Tiền đạo

Chinellato, Matteo

Chinellato, Matteo

Vị trí: Tiền đạo

Ngissah, Bismark

Ngissah, Bismark

Vị trí: Tiền đạo

Schiavi Pio

Schiavi Pio

Vị trí: Hậu vệ

Ingrosso, Gabriele

Ingrosso, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

Garattoni, Alessandro
2

Garattoni, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

Marcucci Andrea
4

Marcucci Andrea

Vị trí: Tiền vệ

Checchi Lorenzo
5

Checchi Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

Alimi Isnik
6

Alimi Isnik

Vị trí: Tiền vệ

Boccardi, Filippo
6

Boccardi, Filippo

Vị trí: Hậu vệ

D'Alena Antonio
7

D'Alena Antonio

Vị trí: Tiền vệ

Lath Emmanuel
7

Lath Emmanuel

Vị trí: Tiền đạo

Tentoni, Tommaso
8

Tentoni, Tommaso

Vị trí: Hậu vệ

Vuthaj, Dardan
9

Vuthaj, Dardan

Vị trí: Tiền đạo

Belcastro, Luca
10

Belcastro, Luca

Vị trí: Tiền vệ

Padovan, Stefano
10

Padovan, Stefano

Vị trí: Tiền đạo

Provenzano, Alessandro
11

Provenzano, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

Libertazzi Davide
12

Libertazzi Davide

Vị trí: Thủ môn

Cornacchione, Francesco
13

Cornacchione, Francesco

Vị trí: Hậu vệ

Alboni, Lorenzo
14

Alboni, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

Galanti, Giorgio
15

Galanti, Giorgio

Vị trí: Tiền vệ

Artioli, Filippo
16

Artioli, Filippo

Vị trí: Tiền vệ

Maniero I, Luca
17

Maniero I, Luca

Vị trí: Tiền vệ

Casciola, Nicholas
17

Casciola, Nicholas

Vị trí: Tiền đạo

Suliani, Daniele
18

Suliani, Daniele

Vị trí: Tiền vệ

Sall, Abdoulaye
19

Sall, Abdoulaye

Vị trí: Tiền đạo

Rossi, Gian Maria
22

Rossi, Gian Maria

Vị trí: Thủ môn

Seri Luca
22

Seri Luca

Vị trí: Thủ môn

Della Giovanna, Fabio
23

Della Giovanna, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

Carini, Filippo
26

Carini, Filippo

Vị trí: Hậu vệ

Valeau Lorenzo
27

Valeau Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

Atzori, Gianluca
Atzori, Gianluca

CẦU THỦ

Ferretti, Andrea
0

Ferretti, Andrea

Vị trí: Tiền đạo

Chinellato, Matteo
0

Chinellato, Matteo

Vị trí: Tiền đạo

Ngissah, Bismark
0

Ngissah, Bismark

Vị trí: Tiền đạo

Schiavi Pio
0

Schiavi Pio

Vị trí: Hậu vệ

Ingrosso, Gabriele
0

Ingrosso, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

Garattoni, Alessandro
2

Garattoni, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

Marcucci Andrea
4

Marcucci Andrea

Vị trí: Tiền vệ

Checchi Lorenzo
5

Checchi Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

Alimi Isnik
6

Alimi Isnik

Vị trí: Tiền vệ

Boccardi, Filippo
6

Boccardi, Filippo

Vị trí: Hậu vệ

D'Alena Antonio
7

D'Alena Antonio

Vị trí: Tiền vệ

Lath Emmanuel
7

Lath Emmanuel

Vị trí: Tiền đạo

Tentoni, Tommaso
8

Tentoni, Tommaso

Vị trí: Hậu vệ

Vuthaj, Dardan
9

Vuthaj, Dardan

Vị trí: Tiền đạo

Belcastro, Luca
10

Belcastro, Luca

Vị trí: Tiền vệ

Padovan, Stefano
10

Padovan, Stefano

Vị trí: Tiền đạo

Provenzano, Alessandro
11

Provenzano, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

Libertazzi Davide
12

Libertazzi Davide

Vị trí: Thủ môn

Cornacchione, Francesco
13

Cornacchione, Francesco

Vị trí: Hậu vệ

Alboni, Lorenzo
14

Alboni, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

Galanti, Giorgio
15

Galanti, Giorgio

Vị trí: Tiền vệ

Artioli, Filippo
16

Artioli, Filippo

Vị trí: Tiền vệ

Maniero I, Luca
17

Maniero I, Luca

Vị trí: Tiền vệ

Casciola, Nicholas
17

Casciola, Nicholas

Vị trí: Tiền đạo

Suliani, Daniele
18

Suliani, Daniele

Vị trí: Tiền vệ

Sall, Abdoulaye
19

Sall, Abdoulaye

Vị trí: Tiền đạo

Rossi, Gian Maria
22

Rossi, Gian Maria

Vị trí: Thủ môn

Seri Luca
22

Seri Luca

Vị trí: Thủ môn

Della Giovanna, Fabio
23

Della Giovanna, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

Carini, Filippo
26

Carini, Filippo

Vị trí: Hậu vệ

Valeau Lorenzo
27

Valeau Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ