imolese calcio

Imola - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Stadio Romeo Galli | Sức chứa: 3,809

Imolese Calcio

HUẤN LUYỆN VIÊN

Atzori, Gianluca
Atzori, Gianluca

CẦU THỦ

Ingrosso, Gabriele

Ingrosso, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

Garattoni, Alessandro
2

Garattoni, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

Marcucci, Andrea
4

Marcucci, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

Checchi, Lorenzo
5

Checchi, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

Boccardi, Filippo
6

Boccardi, Filippo

Vị trí: Hậu vệ

Schiavi, Pio

Schiavi, Pio

Vị trí: Hậu vệ

Alimi, Isnik
6

Alimi, Isnik

Vị trí: Tiền vệ

Latte Lath, Emmanuel
7

Latte Lath, Emmanuel

Vị trí: Tiền đạo

D'Alena, Antonio
7

D'Alena, Antonio

Vị trí: Tiền vệ

Tentoni, Tommaso
8

Tentoni, Tommaso

Vị trí: Hậu vệ

Vuthaj, Dardan
9

Vuthaj, Dardan

Vị trí: Tiền đạo

Belcastro, Luca
10

Belcastro, Luca

Vị trí: Tiền vệ

Padovan, Stefano
10

Padovan, Stefano

Vị trí: Tiền đạo

Provenzano, Alessandro
11

Provenzano, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

Libertazzi, Davide
12

Libertazzi, Davide

Vị trí: Thủ môn

Cornacchione, Francesco
13

Cornacchione, Francesco

Vị trí: Hậu vệ

Alboni, Lorenzo
14

Alboni, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

Galanti, Giorgio
15

Galanti, Giorgio

Vị trí: Tiền vệ

Artioli, Filippo
16

Artioli, Filippo

Vị trí: Tiền vệ

Maniero I, Luca
17

Maniero I, Luca

Vị trí: Tiền vệ

Casciola, Nicholas
17

Casciola, Nicholas

Vị trí: Tiền đạo

Suliani, Daniele
18

Suliani, Daniele

Vị trí: Tiền vệ

Sall, Abdoulaye
19

Sall, Abdoulaye

Vị trí: Tiền đạo

Rossi, Gian Maria
22

Rossi, Gian Maria

Vị trí: Thủ môn

Seri, Luca
22

Seri, Luca

Vị trí: Thủ môn

Della Giovanna, Fabio
23

Della Giovanna, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

Carini, Filippo
26

Carini, Filippo

Vị trí: Hậu vệ

Valeau, Lorenzo
27

Valeau, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

Bolzoni, Francesco

Bolzoni, Francesco

Vị trí: Tiền vệ

Ngissah, Bismark

Ngissah, Bismark

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Atzori, Gianluca
Atzori, Gianluca

CẦU THỦ

Ingrosso, Gabriele

Ingrosso, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

Garattoni, Alessandro
2

Garattoni, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

Marcucci, Andrea
4

Marcucci, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

Checchi, Lorenzo
5

Checchi, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

Boccardi, Filippo
6

Boccardi, Filippo

Vị trí: Hậu vệ

Schiavi, Pio

Schiavi, Pio

Vị trí: Hậu vệ

Alimi, Isnik
6

Alimi, Isnik

Vị trí: Tiền vệ

Latte Lath, Emmanuel
7

Latte Lath, Emmanuel

Vị trí: Tiền đạo

D'Alena, Antonio
7

D'Alena, Antonio

Vị trí: Tiền vệ

Tentoni, Tommaso
8

Tentoni, Tommaso

Vị trí: Hậu vệ

Vuthaj, Dardan
9

Vuthaj, Dardan

Vị trí: Tiền đạo

Belcastro, Luca
10

Belcastro, Luca

Vị trí: Tiền vệ

Padovan, Stefano
10

Padovan, Stefano

Vị trí: Tiền đạo

Provenzano, Alessandro
11

Provenzano, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

Libertazzi, Davide
12

Libertazzi, Davide

Vị trí: Thủ môn

Cornacchione, Francesco
13

Cornacchione, Francesco

Vị trí: Hậu vệ

Alboni, Lorenzo
14

Alboni, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

Galanti, Giorgio
15

Galanti, Giorgio

Vị trí: Tiền vệ

Artioli, Filippo
16

Artioli, Filippo

Vị trí: Tiền vệ

Maniero I, Luca
17

Maniero I, Luca

Vị trí: Tiền vệ

Casciola, Nicholas
17

Casciola, Nicholas

Vị trí: Tiền đạo

Suliani, Daniele
18

Suliani, Daniele

Vị trí: Tiền vệ

Sall, Abdoulaye
19

Sall, Abdoulaye

Vị trí: Tiền đạo

Rossi, Gian Maria
22

Rossi, Gian Maria

Vị trí: Thủ môn

Seri, Luca
22

Seri, Luca

Vị trí: Thủ môn

Della Giovanna, Fabio
23

Della Giovanna, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

Carini, Filippo
26

Carini, Filippo

Vị trí: Hậu vệ

Valeau, Lorenzo
27

Valeau, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

Bolzoni, Francesco

Bolzoni, Francesco

Vị trí: Tiền vệ

Ngissah, Bismark

Ngissah, Bismark

Vị trí: Tiền đạo