IK Brage

Quốc gia : Thụy Điển | Sân nhà: Domnarvsvallen | Sức chứa: 6,500

IK Brage

IK Brage

Quốc gia : Thụy Điển | Sân nhà: Domnarvsvallen | | Sức chứa: 6,500

IK Brage

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Saarenpaa, Kleber

Quốc gia: Sweden

Cầu thủ
Pllana Leonard
0

Tiền đạo

Quốc gia: Kosovo

26/08/1996

Pllana Leonard
0

Tiền đạo

26/08/1996

Enghahl Adrian
1

Thủ môn

Quốc gia: Sweden

02/06/1994

Enghahl Adrian
1

Thủ môn

02/06/1994

Zetterstrom Alexander
2

Hậu vệ

Quốc gia: Sweden

28/04/1995

Zetterstrom Alexander
2

Hậu vệ

28/04/1995

Liljestrand Mattias
4

Hậu vệ

Quốc gia: Sweden

31/08/1989

Liljestrand Mattias
4

Hậu vệ

31/08/1989

Garcia Carlos
5

Hậu vệ

Quốc gia: Sweden

17/01/1993

Garcia Carlos
5

Hậu vệ

17/01/1993

Sellin Robbin
7

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

12/04/1990

Sellin Robbin
7

Tiền vệ

12/04/1990

Hellberg Seth
8

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

19/08/1995

Hellberg Seth
8

Tiền vệ

19/08/1995

Kouakou, Christian
9

Tiền đạo

Quốc gia: Sweden

20/04/1995

Kouakou, Christian
9

Tiền đạo

20/04/1995

Lundin Anton
11

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

23/12/1995

Lundin Anton
11

Tiền vệ

23/12/1995

Hindrikes Pontus
13

Hậu vệ

Quốc gia: Sweden

04/04/1990

Hindrikes Pontus
13

Hậu vệ

04/04/1990

Lundback Jonathan
14

Tiền đạo

Quốc gia: Sweden

29/10/1994

Lundback Jonathan
14

Tiền đạo

29/10/1994

Kamp Andre
16

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

15/10/1998

Kamp Andre
16

Tiền vệ

15/10/1998

Johansson, Karl
17

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

10/08/2001

Johansson, Karl
17

Tiền vệ

10/08/2001

Ekblad Alexander
18

Hậu vệ

Quốc gia: Sweden

07/08/1987

Ekblad Alexander
18

Hậu vệ

07/08/1987

Jonsson Pontus
19

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

20/05/2001

Jonsson Pontus
19

Tiền vệ

20/05/2001

Antonsson Bjarni
20

Tiền vệ

Quốc gia: Iceland

27/12/1995

Antonsson Bjarni
20

Tiền vệ

27/12/1995

Hiltunen, Lukas
21

Hậu vệ

Quốc gia: Sweden

09/07/1997

Hiltunen, Lukas
21

Hậu vệ

09/07/1997

Andersen Kristian
22

Tiền vệ

Quốc gia: Denmark

01/09/1994

Andersen Kristian
22

Tiền vệ

01/09/1994

Lundin Oscar
23

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

23/12/1995

Lundin Oscar
23

Tiền vệ

23/12/1995

Rosendal Peter
88

Thủ môn

Quốc gia: Sweden

27/04/1988

Rosendal Peter
88

Thủ môn

27/04/1988

Alkuheli, Dawood
88

Thủ môn

Quốc gia: Sweden

23/11/2002

Alkuheli, Dawood
88

Thủ môn

23/11/2002