IF Elfsborg

Quốc gia : Thụy Điển | Sân nhà: Borås Arena | Sức chứa: 17,800

IF Elfsborg

IF Elfsborg

Quốc gia : Thụy Điển | Sân nhà: Borås Arena | | Sức chứa: 17,800

IF Elfsborg

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Thelin, Jimmy

Quốc gia: Sweden

Cầu thủ
Dyngeland Mathias
0

Thủ môn

Quốc gia: Norway

07/10/1995

Dyngeland Mathias
0

Thủ môn

07/10/1995

Stalheden, Tim
0

Hậu vệ

Quốc gia: Sweden

06/05/2000

Stalheden, Tim
0

Hậu vệ

06/05/2000

Bernhardsson Alexander
0

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

08/09/1998

Bernhardsson Alexander
0

Tiền vệ

08/09/1998

Sandberg Hesselgren, Jesper
0

Tiền đạo

Quốc gia: Sweden

05/03/2000

Sandberg Hesselgren, Jesper
0

Tiền đạo

05/03/2000

Kouame, Isaac Prince
0

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

20/10/2000

Kouame, Isaac Prince
0

Tiền vệ

20/10/2000

Ondrejka, Jacob
0

Tiền đạo

Quốc gia: Sweden

02/09/2002

Ondrejka, Jacob
0

Tiền đạo

02/09/2002

McVey Christopher
4

Hậu vệ

Quốc gia: Sweden

12/04/1997

McVey Christopher
4

Hậu vệ

12/04/1997

Henriksson, Gustav
5

Hậu vệ

Quốc gia: Sweden

03/02/1998

Henriksson, Gustav
5

Hậu vệ

03/02/1998

Deniz Hummet
7

Tiền đạo

Quốc gia: Turkey

13/09/1996

Deniz Hummet
7

Tiền đạo

13/09/1996

Holmen Samuel
8

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

28/06/1984

Holmen Samuel
8

Tiền vệ

28/06/1984

Karlsson Jesper
11

Tiền đạo

Quốc gia: Sweden

25/07/1998

Karlsson Jesper
11

Tiền đạo

25/07/1998

Kaib Rami
13

Hậu vệ

Quốc gia: Sweden

08/05/1997

Kaib Rami
13

Hậu vệ

08/05/1997

Alm Rasmus
14

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

17/08/1995

Alm Rasmus
14

Tiền vệ

17/08/1995

Rosenqvist Rasmus
15

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

17/07/1996

Rosenqvist Rasmus
15

Tiền vệ

17/07/1996

Gojani Robert
16

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

19/10/1992

Gojani Robert
16

Tiền vệ

19/10/1992

Frick Per
17

Tiền đạo

Quốc gia: Sweden

14/04/1992

Frick Per
17

Tiền đạo

14/04/1992

Olsson Simon
18

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

14/09/1997

Olsson Simon
18

Tiền vệ

14/09/1997

Strand Simon
20

Hậu vệ

Quốc gia: Sweden

25/05/1993

Strand Simon
20

Hậu vệ

25/05/1993

Holst Frederik
27

Hậu vệ

Quốc gia: Denmark

24/09/1994

Holst Frederik
27

Hậu vệ

24/09/1994

Nilsen Sivert Heltne
33

Tiền vệ

Quốc gia: Norway

02/10/1991

Nilsen Sivert Heltne
33

Tiền vệ

02/10/1991