DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Hamren, Erik

Quốc gia: Sweden

Cầu thủ
Kristinsson Ogmundur
12

Thủ môn

Quốc gia: Iceland

19/06/1989

Kristinsson Ogmundur
12

Thủ môn

19/06/1989

Jonsson Ingvar
13

Thủ môn

Quốc gia: Iceland

18/10/1989

Jonsson Ingvar
13

Thủ môn

18/10/1989

Kari Arnason
14

Hậu vệ

Quốc gia: Iceland

13/10/1982

Kari Arnason
14

Hậu vệ

13/10/1982

Kjartansson Vidar
19

Tiền đạo

Quốc gia: Iceland

11/03/1990

Kjartansson Vidar
19

Tiền đạo

11/03/1990

Aron Elis Thrandarson
20

Tiền vệ

Quốc gia: Iceland

10/11/1994

Aron Elis Thrandarson
20

Tiền vệ

10/11/1994

Ari Skulason
23

Hậu vệ

Quốc gia: Iceland

14/05/1987

Ari Skulason
23

Hậu vệ

14/05/1987