DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Rossi, Marco

Quốc gia: Italy

Cầu thủ
Zsoter Donat
0

Tiền vệ

Quốc gia: Hungary

06/01/1996

Zsoter Donat
0

Tiền vệ

06/01/1996

Lang Adam
2

Hậu vệ

Quốc gia: Hungary

17/01/1993

Lang Adam
2

Hậu vệ

17/01/1993

Nagy Zsolt
3

Hậu vệ

Quốc gia: Hungary

25/05/1993

Nagy Zsolt
3

Hậu vệ

25/05/1993

Barath Botond
5

Hậu vệ

Quốc gia: Hungary

21/04/1992

Barath Botond
5

Hậu vệ

21/04/1992

Feczesin Robert
11

Tiền đạo

Quốc gia: Hungary

22/02/1986

Feczesin Robert
11

Tiền đạo

22/02/1986

Nemeth Krisztian
11

Tiền đạo

Quốc gia: Hungary

05/01/1989

Nemeth Krisztian
11

Tiền đạo

05/01/1989